15+ Contoh Warta Berita Bahasa Sunda Lengkap, Materi Dan Strukturnya!

Warta berita bahasa sunda – atau dalam bahasa inggrisnya juga kita kenal dengan news, merupakan sebuah artikel dengan tajuk berita atau news. Jadi, warta bahasa sunda adalah wacana berupa berita yang menggunakan bahasa sunda. Berikut beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan sebelum kita ke materi contoh warta atau berita dalam bahasa sunda ini.

Sebelum menuliskan artikel warta, misalnya kedalam bentuk bahasa sunda sendiri, temen-temen tentunya sudah mengenal beberapa elemen seperti unsur 5W+1H ini. Ya, memang unsur-unsur ini menjadi rumus standar yang biasanya banyak digunakan ketika kita menulis warta atau berita baik itu dalam bahasa indonesia ataupun bahasa sunda sendiri.

Tips Dalam Menulis Warta Berita Dalam Bahasa Sunda

Kumpulan Contoh Warta Atau Berita Bahasa Sunda
warta berita sunda

Berikut penjabaran berdasarkan elemen atau unsur berita 5W+1H yang disebutkan diatas yang berarti (Who, What, When, Where, Why, How) atau Siapa, Apa, Kapan, Di Mana. Sehingga dalam warta ini, kita perlu memperhatikan hal berikut ini:

Unsur 5W+1H

1# Who atau SIAPA yang terlibat dalam peristiwa tersebut baik itu pelakunya, korban, pemeran, figuran, orang lain, lembaga, organisasi, atau sebagainya.

2# What atau APA yang terjadi, kejadian apa, peristiwa apa, acara apa, dan lain-lain.

3# WHEN atau KAPAN kejadiannya, atau sundanya iraha kajadianana, kapan waktuna. Atau biasa juga ditulis misalnya, Senin (22/4). Dan sebagainya.

4# WHERE atau DI MANA kejadiannya, dimana tempat acaranya, dimana tempatya. Misalnya dapat ditulis juga seperti ini “kejadiannya di depan pasar jln. merdeka” atau “saat di dalam kelas sekolah” dan lain sebagainya.

5# WHY atau KENAPA terjadi demikian, apa penyebabnya, apa latar belakangnya, apa tujuannya, atau mengapa itu dilakukan, dan lain-lain.

6# HOW atau BAGAIMANA proses kejadiannya, apa saja acaranya, siapa saja pembicaranya, dan hal-hal lainya yang terjadi dalam kejadian tersebut.


Baca Juga : 6+ Warta Tentang Olah Raga Dan Kegiatan Sekolah Bahasa Sunda

Cara Penyampaian Warta (Neupikeun Warta)

Dalam bahasa sunda sendiri kata warta itu mengandung arti memberi tahukan, kabar (bewara) atau menginformasikan sesuatu, jadi nepikeun warta artinya memberitahukan sesuatu. Kata warta sendiri berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti kabar atau kabar barita.

Selain warta, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah kalawarta? Kalawarta sendiri mengandung arti kabar yang disampaikan dengan waktu yang sudah ditentukan seperti harinya, minggu, ataupun bulanan. Kalawarta juga dapat diartikan sebagai koran, majalah, ataupun tabloid.

Sekarang, warta juga lebih luas dalam penyampaiannya, karna selain dapat disampaikan melalui surat kabar seperti koran, majalah, tabloid, radio, televisi, telepon, warta juga bisa disampaikan melalui internet.

Tujuan Dan Jenis Warta

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa tujuan warta adalah untuk menyampaikan kabar, pengajak, iklan, propaganda ataupun promosi, dan lain-lain. Oleh karena tujuannya yang bermacam-macam, istilahnyapun berbeda-beda pula. Melihat berdasarkan cara penyampaiannya warta itu dibagi menjadi beberapa jenis, nyaitu straight news, depth news, soft news, dan reportase.

1) Straight news (warta langsung)

Warta yang disampaikan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, penggunaan bahasanya tidak di lebih-lebihkan sehingga mengarah langsung agar mudah dipahami, warta jenis ini juga disebut hard news atau spot news.

2) Depth news

Warta yang disampaikan dari mulai pristiwa yang sebenarnya hingga ditambahkan dengan informasi lainnya yang merupakan fakta yang ada hubungannya dengan peristiwa atau kejadian tersebut.

3) Soft news

Merupakan berita ringan yang tidak mengutamakan pentingnya kejadian atau ramainya warta, tetapi lebih mementingkan kepada aspek kepada manusianya sendiri (human interest). Yang disebut human interest itu warta yang mengajak kita berfikir, nalar, merasa, atau empati masyarakat dari suatu peristiwa.

4) Feature, feature story, investigation news

Merupakan warta kisah, yaitu warta yang dilengkapi dengan latar belakang dari suatu kejadian dan disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa untuk menimbulkan macam-macam rasa kepada yang menerima warta tersebut.

5) Reportase (interprative news)

Yaitu warta yang ditambahkan dengan pengamatan atau penelitian dan sumber si penulis agar penerima warta tersebut merasa mendapatkan data, fakta, atau informasi yang lebih rinci dan lengkap.

6) Opinion news

Yaitu warta yang dilengkapi dengan pendapat dari si penulis terhadapi suatu peristiwa atau suatu kejadian.

Macam-Macam Warta

1). Warta tertulis

Warta yang disampaikan menggunakan bahasa tulis, biasanya bentuk medianya berupa koran (surat kabar), tabloid, atau majalah

2). Warta lisan

Warta yang disampaikan secara lisan menggunakan media pengeras suara, radio, televisi, telpon, dan sebagainya.

Contoh Kalimat Pembuka Dan Penutup Berita (Bubuka Jeung Panutup dina Neupikeun Warta)

Kalimat pembuka acara dan penutup acara atau dalam bahasa sunda disebut kalimah pamuka acara dan kalimah panutup acara yang merupakan kalimat yang sering digunakan dalam kalimat pembuka dan penutupan biantara atau warta, baik berita dalam bahasa sunda ataupun berita dalam bahasa lainnya. Di bawah ini adalah contoh pembuka dan penutupan berita bahasa sunda:

Kalimat Pembuka Warta/Berita :

Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengkeur ieu. Anu ka…

Pamirsa nu mulya, cunduk waktuna kana acara warta …. dina bahasa sunda anu dipindangkeun ku … munggaran.

Kalimat Penutup Warta/Berita :

Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamiarsa sadayana, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.

Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring … munggaran amit mundur. Wassalamualaikum wr.wb…

Struktur warta berita bahasa sunda

1. Orientasi berita

Orientasi berita merupakan suatu pengenalan dari masalah atau hal kejadian apa yang akan dibahas dalam berita.

2. Peristiwa

Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan.

3. Sumber berita

Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita.

Contohnya seperti: Bogor, RadarBogor.com – Kajadian kabakaran lumangsung di pasar anyar, kota bogor, sabtu sore (08/02/19)

Kumpulan Warta (Berita) Bahasa Sunda

contoh-contoh judul warta berita bahasa sundaDi sekolah, yang memuat pelajaran muatan lokal bahasa sunda khususnya dijawa barat, mungkin kita akan menemuinya tugas membuat warta bahasa sunda seperti ini, yakni tugas untuk membuat contoh artikel yang berhubungan dengan berita.

Nah, oleh karena itulah dibawah ini saya sudah siapkan beberapa contoh artikel tentang contoh warta bahasa sunda tersebut, yang sebenarnya sudah di update menjadi beberapa rangkuman berita sunda, agar kamu lebih leluasa dalam memilih warta yang sesuai dengan tema tugas di sekolah.

Untuk mempersingkat waktu, berikut langsung saja disimak contoh warta bahasa sundanya. Silahkan dipilih sesuai dengan judul atau tema berita yang sesuai dengan tema tugas kamu disekolah nantinya.

Conto Warta “Warga Bandung Kudu Maké Basa Sunda”


BANDUNG, Basasunda.com — aturan Daérah nu ngenaan kana pamakéan,  pamulasaraan, pamaliharaan, jeung pamekaran bahasa, sastra, jeung aksara sunda geus ditangtukeun ngaliwatan sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Senen (28/5/2012).  (What,When)

Pupuhu Panitia husus, Tatang Suratis nepikeun, yén bahasa Sunda di Kota Bandung geus jarang digunakeun jeung dihawatirkeun leungit, ku kituna di jieun aturan dérah ngeunaan kana pamakéan, pamulasaraan, pamaliharaan, jeung pamekaran bahasa, sastra, jeung aksara sunda. (Who, Why)

Ku kituna dina aturan Perda, di atur diantarana unggal poé Rabu sakabeh warga Kota bandung, katut pajabat atawa masyarakat, wajib ngagunakeun bahasa sunda. Di sakola ogé pangajaran bahasa sunda wajib dijadikeun kurikulum, ti mimiti SD, SMP, nepi ka SMA. (How)

“Saencan Perda ieu di jieun, bahasa sunda émang geus digunakeun di sakola unggal poé Rabu, ti saprak taun 2006. Pamakéan bahasa jeung aksara Sunda keur ngaran-ngaran jalan di Kota Bandung ogé geus digunakeun saencan Perda ieu di Sah-keun.” Ceuk Dada. (Where)

Pupuhu DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan nepikeun kana pangesahan Perda Bahasa Sunda, yén sakabeh warga Kota Bandung, teu iwal pendatang ogé kudu patuh kana éta aturan. (Who)

Nurunkeun Erwan, sanajan dina Perda diwajibkeun ngagunakeun basa sunda unggal poé Rabu, tapi eweuh sangsi pikeun anu henteu ngagunakeunana. “Sangsi teu diatur, tapi warga Kota Bandung ngabogaan tanggung jawab pinuh wajib ngagunakeun basa sunda lamun masih kénéh hayang cicing di bandung. Nya, sangsi moral baé jeung kudu éra,” tambah Erwan. (How)

Contoh Warta Tentang Politik Dalam Bahasa Sunda

 

JUDUL WARTA: Partéy démokrat negeskeun tacan resmi ngadukung JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN


Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengkeur ieu. Anu kahiji….

JAKARTA- Wakil pupuhu partéy Demokrat Syarif Hasan negeskeun, partéyna teu acan resmi ngagabung dina pamaréntahan JOKO WIDODO / MA’RUF AMIN. Nurutkeuna, dugi ka kiwari majlis tinggi partéy anu di pingpin ku Bapa SUSILO BAMBANG YUDOYONO ( SBY) teu acan nentukeun sikep.

“Énya, emang tacan di putuskeun ku majlis tinggi ” Saur SYAEFUL nu di konfirmasi wartawan dina dinten senén. ( 12/8/2019 )

SYAEFUL nambihan, lamun aya kader partéy démokrat nyebat parantos ngagabung ka pamaréntah hal éta téh mangrupikeun pamadegan salirana.

“Yén aya kader-kader nu boga pamadeganna, parantos ka pamaréntah tur sajabana, éta mah masih teu acan di putuskeun secara resmi,” bejana.

Anjeuna ogé nyuhunkeun kanggo sadaya pihak sabar ihwal ti sikép politik partai demokrat, sabab majlis tinggi partai démokrat téh badé ngalangsungkeun rapat. “Ieu badé di proses heula, sareng masih samentara di agendakeun. ” saurna.

Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamiarsa sadayana, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun

Contoh Teks Warta Basa Sunda Singkat Tentang Kecelakaan

Kereta anjlok di antara Stasiun Manggarai-Sudirman

Kareta anjlok nomor KA 2473 rute Manggarai-Bukit Duri lumangsung di antara Stasiun Manggarai-Sudirman, Rebo (6/4/2019) sakitar jam 15.16 WIB. Akibatna sajumlah perjalanan ka ganggu. Kareta relasi Bogor ka Tanah Abang jeung Jatinegara kitu oge sabalikna pikeun samentara waktu teu bisa dilakukeun.

Kareta Relasi Bogor jeung Bekasi nu nuju ka Jakarta, sabagian ngan ukur bisa dioprasikeun tepi Manggarai jeung sabagian tetep bisa dilanjutkeun perjalanan nepi ka Jakarta-Kota.

“Pikeun nu ngagunakeun jasa anu embungeun nanggoan, bisa ngalakukeun tiket di loket Stasiun jeung di penta ngagunakeun model transportasi lain,” Ceuk Humas PT KCJ Eva Chairunnisa ngaliwatan katerangan nu ditarima tim redaksi koran radar bogor.

Manehana oge menta panumpang merhatikeun kasalametan sewang-sewangan, jeung deui hente maksakeun naek kareta lamun geus pinuh” “Lamun geus pinuh, Mangga dagoan kareta anu salanjutna,” Ceuk Eva.

Warta Longsor Dipasawahan Warga

Assalamualaikum wr.wb… Pamirsa nu mulya, cunduk waktuna kana acara warta MA-ATTAQWA bandung dina bahasa sunda anu dipindangkeun ku …..

Dina poe ahad nu geus kaliwat, di kampung manggis hilir, tepatna tabuh 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur, ku sabab ayana longsor dicaket pasawahan warga (7/8/2019) (What, Where, When)

Tina kajadian ieu, sakedikna 1 warga pupus anu jenenganna bapak sobri tukang kuli macul, sareng 4 warga sanesna kudu dicandak ka cimande kusabab tulang panangana pateuh katinggang urug. (How)

Dina ayana kajadian ieu, urang sarerea kedah waspada dina sagala hal, supados teu aya deui kajadian nu sarupa. (How)

Hatur nuhun kana perhartosanana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring … munggaran amit mundur. Wassalamualaikum wr.wb.

Contoh Warta Tentang Kebakaran Pedagang Beserta Strukturnya

Kebakaran terjadi di pasar Sukaramai Pekanbaru Riau

Kabakaran lumangsung di pasar Sukaramai Pekan baru Riau, Salasa sore (8/12/19) kajadian ieu nyieun panik sakabeh padagang tarekan nyalametkeun barang daganganna. (What, Where, When)

Seneu anu gede ngabeleum sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Patugas kabakaran dijieun kalang kabut mareuman seneu nu kitu gedena, lantaran ka bujeng ku haseup hideung disakitaran tempat kajadian. (What, Why)

Pikeun mareuman seneu, patugas kabakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabeleum di lantai dasar. Panyebeb kabakaran masih keneh di talungtik ku Polresta Pekanbaru. (How, Why)

Contoh Warta Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Bahasa Sunda

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menggelar pemilihan ulang

Komisi Pamilihan umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, ngagelar pamilihan ulang dina poe Sabtu, (12/12/2019), kajadian ieu nyusul palanggaran basa tanggal 9 Desember harita. (What, When, Why)

Sajumlah 549 pamilih di TPS 3 di sala sahiji kalurahan di kacamatan poso kota belah kaler ngalaksanakeun pamilihan ulang. (Where)

Panwaslu Kabupaten Poso negeskeun yen pamilihan ulang dilakukeun sageus diputuskeun saprak ayana palanggaran ku salah sala sahiji jalma anu milih leuwih ti  1 surat suara (Why)

Dina pamilihan ulang panyalenggaraan oge ngaganti pupuhu jeung sakabeh anggota KPPS. Palaksanaan pamilihan ulang Bupati jeung Wakil Bupati Poso nu di piluan ku 4 papasangan jalan kalayan lancar jeung panjagaan ku aparat kapolisian. (How).

Contoh Warta Bahasa Sunda Lainya

Last update: Februari 2021

Lainya :

Label: Warta Berita Sunda

Demikianlah mungkin itu saja contoh warta bahasa sunda atau artikel dengan tajuk berita atau dalam bahasa sundanya. Mudah-mudah dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pembelajaran di sekolah. Silahkan di edit atau di ubah sesuai dengan kebutuhan.

Saya rasa cukup banyak Kumpulan contoh artikel tentang warta atau berita bahasa sunda yang sudah saya berikan, dan semoga saja dapat bermanfaat untuk bahan pembelajaran dalam tugas bahasa sunda kamu disekolah. Good luck!

Populer

Flashnews