Category Archives: Warta sunda

Pedaran Jeung Fungsi Warta Dina Basa Sunda

Warta nyaeta inpormasi anyar atawa inpormasi ngeunaan tina sahiji kajadian, boh nu dipindangkeun ngaliwat media citak, media éléktronik, atawa tatalépa ngaliwat lisan. Warta téh hartina béja, inpormasi atawa béwara.