Contoh Warta Tentang Ekonomi Bisnis Bahasa Sunda 2019

Warta tentang ekonomi? Ya, kenapa kita tidak membuat saja artikel bahasa sunda dengan tema berita seperti ini. Dan mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat untuk referensi tugas di sekolah, sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari temen-temen yang sudah dituliskan sebelumnya pada kolom komentar yang belum sempat saya balas.

Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini basasunda.com akan menuliskannya dengan judul warta yang berhungan dengan ekonomi atau bisnis industri seperti pengaruh industri tembakau terhadap perekonomian di indonesia.

Contoh Warta Tentang Ekonomi Bahasa Sunda

Warta Bahasa Sunda Tentang Bisnis dan Industri Tembakau Terhadap Kemajuan Perekonomian Nasional
Dalam membawakan sebuah warta, tentu saja kita harus dapat menyampaikan sebuah informasi itu dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh audiens, baik itu pembaca ataupun pendengar.

Baca juga: Contoh Warta Bahasa Sunda Tentang Gempa Bumi dan Gunung Meletus

Dan warta itu setidaknya mengandung salah satu atau beberapa unsur penting seperti dengan memperhatikan kapan kejadian tersebut terjadi, siapa, apa, dimana, kenapa, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

Dalam contoh warta tentang ekonomi bahasa sunda ini akan disampaikan sebuah informasi yang berhubungan dengan hasil industri tembakau terhadap perkembangan perekonomian di indonesia dan mudah-mudahan memenuhi dari unsur 5W dan 1H tersebut.

Artikel warta ini sengaja menggunakan bahasa sunda sehari-hari, bertujuan agar lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang terutama masyarakat di jawa barat.

Warta Bahasa Sunda Tentang Bisnis dan Industri Tembakau Terhadap Kemajuan Perekonomian Nasional


Baiklah langsung saja berikut contoh warta atau berita dalam bahasa sunda yang berhubungan dengan perekonomian atau industri bisnis yang akan menginformasikan mengenai pengaruh industri tembakau dan cukai, mudah-mudahan gampang dipahami dan informatif untuk disampaikan kepada para audiens.

Warta Ekonomi Dan Bisnis Bahasa Sunda

Assalamualaikum wr, wb. Wilujeung enjing pamirsa, simkuring badé nepangkeun nami simkuring asti faujiah, dina dinten ieu simkuring badé ngadugikeun warta anu judulna pangaruh industri bako kana perekonomian di indonesia.
Industri hasil bako mangrupa sala sahiji sektor strategis domestik nu ngabogaan daya saing luhur anu méré kontibusi signifikan ka perekonomian nasional. Tina industri ieu bisa nyerepan loba tenaga kerja, nambah panghasilan nagara ngaliwatan cuké, sarta pikeun patani dina hasil tatanén bako jeung cengkéh.
Wakil walikota sukabumi H. Andri Hamami, S.H., M.H, nandeskeun yén sala sahiji instrumén waragad pikeun pangwangunan anu digambarkeun dina APBN (anggaran pandapatan jeung balanja nagara) nya éta tina cuké bako gedéna sakitar 2% anu dibagikeun ka sakumna provinsi sarta kabupatén jeung kota sa indonesia.
Éta panandesan wakil wali kota sukabumi téh di tepikeun dina biantara, basa muka sacara resmi sosialisasi katangtuan dina widang cuké keur taun 2019, cindekna di bellroom hotél anugrah kota sukabumi tanggal 8 januari 2019 anyar-ayar ieu.
Aya oge anu miluan éta sosialisasi téh, nya éta para camat, lurah, Inohong masarakat, Inohong pamuda jeung pawakilan padagang, kalayan nu jadi nara sumberna nya éta Kapala Dines Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, sarta ti Kantor Pangawasan jeung Palayanan Béa jeung Cuké kota Bogor.
Salian ti éta Wakil Wali Kota Sukabumi nandeskeun, saupama niténan dina kontéks anggaran, tangtu kacida penting jeung strategisna pikeun ngawaragadan pangwangunan, ngan tina sisi kaséhatan kacida dilemana pikeun pamaréntah.
Sabab roko téh ngarupakeun sala sahiji ancaman jeung kacida ngabahayakeunnana pikeun kaséhatan masarakat, sedengkeun tina sisi produsén, pamaréntah teu bisa ngalaksanakeun panutupan, lantaran baris gedé pangaruhna kana ngaronjatna jumlah pangangguran boh di lével buruh pabrik roko boh di kalangan patani bako.
Kitu deui tina sisi konsumén, pamaréntah moal mungkin ngalarang sacara terang-terangan supaya teu ngaroko, sabab ngarupakeun hak asasi satiap individu masarakat.
Tah pikeun ngungkulan hal éta téh, nurutkeun Wakil Wali Kota Sukabumi diperlukeun ayana hiji kawijakan anu sifatna “win-win solution” pikeun sakumna pihak, diantarana ngaronjatkeun cuké roko, ngaleungitkeun roko ilégal jeung pita palsu, sarta ngawatesan kadar nikotin jeung tar.
Salain éta ogé, kudu ngawatesanan rohang gerak masarakat anu nyandu ngaroko, supaya teu ngaroko di satiap kawasan KTR (Kawasan Tanpa Roko) jeung di satiap rohang publik pikeun ngoméan sakaligus ngaronjatkeun ajén kaséhatan masarakat jeung lingkungan.
Nah, pamirsa..
Mung sakitu waé warta anu bisa kapihatur, wilujeung patepang deui dina warta anu bakal dongkap amit mundur amit mungkur, wassalamualaikum wr, wb.

 

Demikian artikel warta atau berita bahasa sunda yang berhubungan dengan perekonomian dan industri bisnis yang bisa saya sampaikan dan tuliskan pada kesempatan yang cerah dan sangat baik ini.

Apabila artikel warta bahasa sundanya terlalu panjang silahkan dirangkum lagi sesuaikan dengan selera, atau ditambahkan pembuka dan penutup yang lebih kreatif lagi seperti layaknya pembawa acara berita sungguhan. Wassalam dan terimakasih.

Populer

Flashnews