Kamus Undak Usuk (Tatakrama) Basa Sunda Lengkap

Diposting pada

Kamus Undak-Usuk (Tatakrama) Bahasa Sunda Lengkap, A sampai Z

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
abuslebetlebet
acanteu acanteu acan
adi(pun) adi(tuang) rai, (tuang) rayi
adi beuteung(pun) adi, adi beuteung(tuang) rai, (tuang) rayi
aduabenaben
aisaisemban
ajangkanggohaturan, kanggo
ajarajarwulang, wuruk
ajiajiaos
ajuajengajeng
akangakangengkang
aki(pun) aki(tuang) éyang
akuangkenangken
aliali, cingcinglélépén
alo(pun) alokapiputra
alussaésaé
ambéhsupadossupados
ambekambekbendu, wera
ambeuambeuambung
amitpermiospermios
amitanpermiospermios
amproktepangtepang
anak(pun) anak(tuang) putra
ancocawiscawis
anggangtebihtebih
anggelbantalbantal, kajang mastaka
anggeusatos, parantos, réngséatos, parantos
angirkuramaskujamas
angkirulem, haturanan calikulem, haturanan calik
anjangdeuheustatamu
antaraantawisantawis
anteurjajapsarengan
antiantosantos
anyaranyaranyar
anyarannembéannembéan
arangawis, awis-awisawis, awis-awis
arékbadé, sejabadé, seja
arepajengajeng
aridupi, upamidupi, upami
asaraosraos
asalkawitawit, kawit
asoasoleleson
astanamakam, pajaratan, pasaréanmakam, pajaratan, pasaréan
asuplebetlebet
atawaatanapiatanapi
ati-atiati-atiatos-atos
atohbingahbingah
awakawaksalira
awéwéawéwéistri
ayaayaaya
babantubabantubabantos
babarigampilgampil
babatangmayitlayon
babaturanréréncanganréréncangan
bacaaosaos
badagageungageung
badamibadantenbadanten
badanbadansalira
badaratbadaratnyacat
badégaréncangréncang
baésawios, teu sawios, wiossawios, teu sawios, wios
bagantibagentosbagentos
bagéahaturanhaturan
bagéanbagéanhancengan
bageurbageursaé manah
bagilirbagentosbagentos
baheulakapungkurkapungkur
bajubajuanggéan,anggoan, raksukan
bakalbadé, sejabadé, seja
baktibaktosbaktos
balikwangsulmulih
balurbalurlulur, pupur
banggaabot, sesahabot, sesah
bangunbangunsapertos
bantubantubantos
bapa(pun) bapa(tuang) rama
barayaréréhan, sadérékwargi
barempugbarempugbarempag
barengsarengsareng
barétokapungkurkapungkur
basanalika, waktosnalika, waktos
batukbatukgohgoy
baturréncangréncang
bawabantuncandak
bawirasabawiraos, ku émutanbawiraos, ku émutan
béakséépséép
bébéjanyanggem, popoyan, unjukan, wawartosnyarios, pupulih, unjukan, wawartos
bédabéntenbénten
begangbeganglangsip, langsit
begéngbeganglangsip, langsit
béjawartoswartos
belahpalihpalih
bendobendoudeng
benerleresleres
bengékasmaampeg
bérépasihanhaturan(an), lélér, paparin
berekahaya hibar, pangésto, pangéstudamang, wilujeng
bésanbésanwarang
beubeurbeubeur, sabukbeulitan
beuheungbeuheungtenggek
beukisenengsedep
beulahpalihpalih
beulah (Jadi 2)beulahbeulah
beulipésérgaleuh
beunangkéngingkénging
beungeutbeungeutpameunteu, raray
beurangsiangsiang
beuratabotabot
beuteungbeuteung, padaharanlambut, patuangan
bibi(pun) bibi(tuang) ibu
bijilmedalmedal
bikeunpaparinkeun, pasihkeunhaturkeun, lélérkeun, sanggakeun
bilangétangétang
bingungéwedéwed
bireungeuhbireungeuh, tingaltingali
biritbirit, bujurimbit
bisatiasaiasa
bisa jaditiasa jantentiasa janten
bisibilihbilih
bisulbisulgambuh
bitisbitiswentis
biwirbiwirlambé, lambey
boatiasa jantentiasa janten
bogagaduhkagungan
bolonankareseban, udur sasihkareseban
borobujengbujeng
boro-borobujeng-bujengbujeng-bujeng
buangpiceunbeuratan
bubuangmiceunkabeuratan
budakbudakmurangkalih
bujalbujaludel, puser
bujurbirit, bujurimbit
buka (puasa)bukabobor
buktibuktosbuktos
bulansasihsasih
bulan puasasasih siamsasih siam
bungahbingahbingah
bungsubungsuputra pangalitna
buritsontensonten
buruburu, énggalburu, énggal
butuhperyogiperyogi
buukbuukrambut

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (C-G)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
cabakcabakcepeng
cacangkircacangkirtangkepan
cageurpangésto, pangéstudamang
calanacalanalancingan
canteu acanteu acan
candungwayuhwayuh
caneutcaneutleueut
cangkéngcangkéngangkéng
cangkeulcangkeulpegel
cangkircangkirtangkep
capécapépalay
carasapertossapertos
caramcarék, caramwagel
carangawis, awis-awisawis, awis-awis
carécétsaputangansalempay
carékcarék, caramwagel
carékancarékanseuseulan
caritasanggemcarios
caritaansanggemancariosan
cécéwokobéh, ombéhobéh, ombéh
cekelcekelcepeng
celuksaurgentra
cenahcenahsaurna
ceuksanggemsaur
ceuliceulicepil
ceurikceuriknangis, tangis
cicicicipair
cicingcalik, matuhcalik, linggih
ciduhciduhludah
cikcobicobi
cikalcikalputra pangageungna
cikiihcikahampangancikahampangan
cilingjambanjamban
cingcobicobi
cipanoncipanoncisoca
ciritawistawis
ciumciumambung
cobacobicobi
cocobacocobicocobi
cokotbantuncandak
cukupcekapcekap
cukurcukurparas
cumponcaos, cumponcaos
cundukdongkaprawuh, sumping
daékpurunkersa
dagangdagangicalan
dagoantosantos
daharneda, tedatuang
dangdandangdandangdos
dapurdapurpawon
datangdongkaprawuh, sumping
déngékupingdangu
deukeutcaketcaket
deungenréncangréncang
deungeun-deungeun(nu) sanés(nu) sanés
déwékabdi, sim kuring
diangirdikuramasdikujamas
diangkirdiondang, disaurdisaur, diulem
dicukurdicukurdiparas
didikatiktutur, wejang, wuruk
didikanatikanpitutur, piwejang, piwuruk
digusardigusardipeper
dikuburdikaluatdikurebkeun
dilétakdilétakdiilat
dipalardipalardipambrih, dipamrih
dipaparahdikinten-kintendikinten-kinten
diridirisalira
disalin(di)salin(di)gentos
ditaranjangditaranjangdiwuwuda
diukdiukcalik, linggih
dosakalelepatankalelepatan
duburduburpalawangan
dudukuydudukuy, topilanggukan, tudung
dugakintenkinten
duitartosartos
dulurréréhan, sadérékwargi
duméhjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)
éléhélehkawon
élingémutémut
emang(pun) paman(tuang) rama
émbohtambihtambih
embungalim, narah (awéwé)alim, teu kersa
emétkedikkedik
encanteu acanteu acan
endenglamipaos
éndongéndongkulem
enggeusatos, parantos, réngséatos, parantos
enggonpamondokanpajuaran, pangkuleman
entongteu kéngingteu kénging
enyaleres, muhun, sumuhun, yaktosleres, muhun, sumuhun, yaktos
enya-enyaleres-leresleres-leres
éraisinlingsem
éstuéstoésto
eukeurnujunuju
eungapsesekampeg
eusilebetanlebetan
eusianlebetanlebetan
euweuhteu ayateu aya
gadogadoangkeut
gagancanganénggal-énggalanénggal-énggalan
gampanggampilgampil
gancangénggalénggal
gancanganénggalanénggalan
gandékréncangréncang
gandéngbaribinbaribin
gantigentosgentos
gardénggardénglalangsé
gawédameldamel
gedéageungageung
gégélgégéllandep
gelunggelungsanggul
genahraosraos
geringudurteu damang
gering parnaudur répotteu damang wales
gerosaurgentra
getolkersaankersaan
geuingémutanémutan
geulanggeulangpinggel
geurageura, manggamangga
geusatos, parantos, réngséatos, parantos
geuwaténggal, énggal-énggalénggal, énggal-énggal
gigirgigirgédéng
gigireungigireungédéngeun
gilirgilirgentos
gimirgimirrentag manah
godacobicobi
gogodacocobicocobi
goréngawon, teu saéawon, teu saé
gugutumuttumut
gugulinggugulingpepedek
gumbirabingahbingah
gura-girugura-giruénggal-énggalan
gusargusarpeper
   

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (H-J)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
habenhabenteras-terasan
hadésaésaé
hadirtungkulan, nungkulan(nga)luuhan
halperkawisperkawis
halanganpambenganpambengan
halishaliskening
hampurahapuntenhaksama, haksami, hapunten
handeueulgegetungegetun
hanjakalgegetungegetun
haregapangaospangaos
hareuppayunpayun
hargapangaospangaos
haritawaktos étawaktos éta
hariwangsalempangrejag manah, salempang
hartihartoshartos
hatéhatémanah, galih
hawatirhawatoshawatos
hayanghoyongpalay
hayumanggamangga
hédkareseban, udur sasihkareseban
héggeura, manggamangga
hélokhémenghémeng
héranhémenghémeng
hésésesahsesah
heuayheuayangob
heubeullamilami
heugmanggamangga
hililirongentos
hinalaiplaip
hiruphirupjumeneng
hitutbobos, kabobosanbobos, kabobosan
hudanghudanggugah
huntuhuntuwaos
hutangpiétangan, sambetanpiétangan, sambetan
iberwartoswartos
idinwidiwidi
igelibingibing
iketiket, totopongtotopong, udeng
iliktingaltingali
ilikantingalantingalian
iluiringiring
imahrorompokbumi
impiimpénimpén
imutimutmésem
incu(pun) incu(tuang) putu
inditmiosangkat, jengkar
indung(pun) biang(tuang) ibu
ingetémutémut
inggisrémpanrémpan
injeumtambuttambut
inumleueutleueut
irungirungpangambung
isukénjing, énjing-énjingénjing, énjing-énjing
isukanénjingénjing
isuk-isukénjing, énjing-énjingénjing, énjing-énjing
iteukiteukteteken
itungitungétang
iwalanging, (ka)jabianging, (ka)jabi
jabaanging, (ka)jabianging, (ka)jabi
jadijantenjanten
jagajagijagi
jajakanonomannonoman
jalmajalmijalmi
jangkanggohaturan, kanggo
jauhtebihtebih
jawabwalonwaler
jelemajalmijalmi
jerolebetlebet
jeungmiwah, sarengmiwah, sareng
jeungna deuisareng deuisareng deui
jieundameldamel
jigasapertossakarupi, sapertos, sarupi
jimasapatemonsapatemon, saresmi
jinahjinahngalambang sari
jorégoréngawon
jualicalical
jugjugbujengbujeng
jurulahirbabar
jurungjurungpiwarang

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (K-L)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
kabarwartoswartos
kabéhsadayasadaya
kabéhananasadayanasadayana
kaburminggat(nga)lolos
kaburukabujengkabujeng
kacamatakacasocakacasoca
kacaritakeunkacaritakeunkacaritakeun
kacidakalintangkalintang, teu kinten
kacirikatawiskatawis
kadangwargiwargi
kadang wargakadang wargiwargi-wargi sadayana
kadéati-atiatos-atos
kadudukankadudukankalungguhan
kagegeringankalelebankaleleban
kagok(ka)pambeng(ka)pambeng
kajabakajabikajabi
kajeunsawios, teu sawios, wiossawios, teu sawios, wios
kakaranembénembé
kakusjambanjamban
kalan-kalansawaktos-waktossawaktos-waktos
kalarungkalangkungkalangkung
kalengerkapiuhankapidara
kamarpamondokanpajuaran, pangkuleman
kamar mandijambanjamban
kanyerikanyerikasawat
kapaéhankapiuhankapidara
kapalang(ka)pambeng(ka)pambeng
kapegatkapegatkaandeg
kapilihkapetokaselir
karasakaraoskaraos
karéknembénembé
karémbongkarémbongkekemben
karesepkaresepkalangen, kaseneng, kasedep
karikantunkantun
karunyahawatoshawatos
kasakitkasakitkasawat
kasandingkasandingkasumpingan
kasurupankasarumahankacalikan
katangénkatangénkauninga
katarakatawiskatawis
katuhukatuhutengen
kawantukawantoskawantos
kawassapertossakarupi, sapertos, sarupi
kawilangkaétangkaétang
kawinjatukrami, ngadahup, nikah, réndénganjatukrami, ngadahup, nikah, réndéngan
kédékéncakiwa
kedengkedengébog
kéjosangusangu
kélékkélékdéhé, ingkab
kéncakéncakiwa
kerisduhungduhung
késangkésangkaringet
keun baésawios, teu sawios, wiossawios, teu sawios, wios
keurnujunuju
keur (pikeun)kanggohaturan, kanggo
kiihkahampangankahampangan
kirakintenkinten
kira-kirakinten-kintenkinten-kinten
kirimkintunkintun
kocapkacaritakeunkacaritakeun
kocapkeunkacaritakeunkacaritakeun
kolotkolotsepuh
komosumawontensumawonten
kongkorongkongkorongkangkalung
kopmanggamangga
kotorankareseban, udur sasihkareseban
kuatkiatkiat
kuburkaluatkureb
kudukedahkedah
kukukukutanggay
kukumbahwawasuhwawasuh
kulawargakulawargikulawargi
kuluwutnguluwut, nguyungngangluh
kumbahkumbahwasuh
kumiskumisrumbah
kumpulkempelkempel
kungsikantoskantos
kurangkirangkirang
kurenrimbitrimbit
kurenanrimbitanrimbitan
kuringabdi, sim kuring
kuring saréréaabdi sadayana
kurubeganglangsip, langsit
kutukutupuntang
labuhlabuhgeubis
lahunpangkonpangkon
lainsanéssanés
lajulajeng, teraslajeng, teras
lakilalakipameget
lakupajengpajeng
lalajonongtonnongton
lalakilalakipameget
lamunupamiupami
lanceuk(pun) lanceuk(tuang) raka
langkaawis, awis-awisawis, awis-awis
lantaranjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)
laparhoyong neda, laparpalay tuang
larispajengpajeng
larunglangkunglangkung
launlamilami
laun-launlami-lamilami-lami
lawaslamilami
lebahleresanleresan
lebaranboboran (siam)boboran (siam)
léhoumbelumbel
léngohléngoh, teu ngabantun nanaonteu nyandak nanaon
létahlétahilat
létaklétakilat
leumpangleumpangangkat
leungeunleungeunpanangan
leungitleungiical
leutikalitalit
leuwihlangkunglangkung
leuwih hadélangkung saélangkung saé
lilalamilami
liwatlangkunglangkung
lobaseueurseueur
luputlepatlepat

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (M)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
maaphapuntenhaksama, haksami, hapunten
macamacamaos
magahanmapagahanmiwejang, ngawurukan
mahalawisawis
mahicekapcekap
majumajengmajeng
makénganggonganggo
maksudmaksadmaksad
malahmalihmalih
malahmandarmamanawianmamanawian
malaratjalmi teu gaduhteu kagungan nanaon
malemwengiwengi
malikmalikmayun
malirémalirémerhatoskeun
mamayumamayumamajeng
mandéanmandéanmapadani, nyamian
mandimandisiram, ngebak
manéhanjeun, salira
manéhnaanjeunna
manggihmendakmendak
mangkamugimugi(a)
mangkumangkumangkon
mangkukkantoskantos
maotnilar, tilar dunya, ngantunkeunpupus
mapagahanmapagahanmiwejang, ngawurukan
marakmarakmunday
margajalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)
marhumjenatna, marhummarhum, suargi, suwargi
mariksamariksamarios
marukananapangintennapangintenna
matuhmatuhlinggih
mawangabantunnyandak
mayitlayonlayon
mecaknyobinyobi
megatmegatngandeg
melangdeudeupeundeudeupeun
méméhsateuacansateuacan
mencétmeuseulmeuseul
mencétanmeuseulanmeuseulan
mendinglangkung saélangkung saé
menerkeunngalereskeunngalereskeun
mengiasmaampeg
méntaneda, nyuhunkeunmundut
mérémasihanmaparin, ngahaturan(an), ngalélér
meujeuhnacekapcekap
meulimésérngagaleuh
meunangkéngingkénging
meureunpangintenpanginten
miangmiosangkat, jengkar
mihapéngawiatngawewerat(an)
mikeunmaparinkeun, masihkeunngahaturkeun, nyanggakeun
milangngétangngétang
milungiringngiring
mimitikawitawit, kawit
mimitinakawitnaawitna, kawitna
minangkaétang-étangétang-étang
minantuminantumantu
mindengseringsering
minggatminggat(nga)lolos
minyaklisahlisah
mireungeuhmireungeuh, ningalningali
miskinjalmi teu gaduhteu kagungan nanaon
mitohamitohamertua
montokmontokageung
moromorobubujeng
mugamugimugi(a)
muga-mugamugi-mugimugi-mugi
mulangwangsulmulih
munupamiupami
mungguhmenggahmenggah(ing)
mupakatmupakat, rempugrempag
murahmirahmirah
muriangmuriangnyenyepan
murungabujengngabujeng

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (N-O)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
najansanaossanaos
nakerkalintangkalintang, teu kinten
naksirngintennginten
nandatangannandatangannawis
nangtungnangtungngadeg
nanyanarosnaros
naséhatnaséhat, papatahpiwejang, piwuruk
natakukalintangkalintang, teu kinten
nawarnawismundut
néangmilarimilari
nedunannyaosan, nyumponannyaosan
nembangnembangmamaos
nénjoningalningali
nepidugidugi
ngadagoanngantosanngantosan
ngadéngéngupingngadangu
ngadidikngatikmitutur, miwejang, miwuruk, ngawuruk(an)
ngadungadungaben
ngageroannyauranngagentraan
ngageuingngageuingngémutan
ngagugunuruttumut
ngahadéan (ngalusan)nyaéannyaéan
ngahadéan (ngoméan)ngalereskeunngalereskeun
ngahadirannungkulanngaluuhan
ngahalang-halangmagakmagak
ngahilianngalironanngagentosan
ngaisngaisngemban
ngajarngajarngawulang
ngajawabngawalonngawaler
ngajingajingaos
ngajualngicalngical
ngajugjugngabujengngabujeng
ngajurungalahirkeunbabar
ngakungakungangken
ngalahunmangkonmangkon
ngalusanngalereskeunngalereskeun
ngambeungambeungambung
nganmung, namungmung, namung
nganjangngadeuheusnatamu
nganteurngajajap(keun)nyarengan, nyarengkeun
ngantingantosngantos
ngarannami, wastajenengan, kakasih
ngaranyédngaranyédngalambang sari
ngarep-ngarepngajeng-ngajengngajeng-ngajeng
ngarokongaroko, ududngalelet, nyesep
ngasongasoleleson
ngawarotumuttumut
ngedengngedengébog
ngéndahkeunngéstokeun, nurutngéstokeun
ngéndongmondok, ngéndongkulem, ngawengi
ngéstukeunngéstokeun, nurutngéstokeun, tumut
ngeunahraosraos
ngeusianngalebetanngalebetan
ngéwaceuceubceuceub
ngigelngigelngibing
ngilikanningalanningalian
ngilungiringngiring
ngimpingimpénngimpén
nginjeumnambutnambut
nginumngaleueutngaleueut
ngirangintennginten
ngisingmiceunkabeuratan
ngitungngitungngétang
ngoganngondangngulem
ngoméanngalereskeunngalereskeun
ngomongnyanggemnyarios
ngoraanomanom
nguburngaluatngurebkeun
nguluwutnguluwut, nguyungngangluh
ngumbahngumbahngawasuh
nguruskeunngalereskeunngalereskeun
nguyungnguluwut, nguyungngangluh
nimumendakmendak
nincaknincakngadampal
nini(pun) nini(tuang) éyang
nitahngajurung(an)miwarang(an)
nohonannyaosan, nyumponannyaosan
nu mataknu mawinu mawi
nungkulannungkulanngaluuhan
nurutngéstokeun, nurutngéstokeun, tumut
nutunutumeuseul
nyabanyabaangkat-angkatan
nyabaknyabaknyepeng
nyahoteranguninga
nyampaknyampakkasondong, nyondong
nyanangintennginten
nyaneutngaleueutngaleueut
nyangkangintennginten
nyaramnyaram, nyarékngawagel
nyaréknyaram, nyarékngawagel
nyarékannyarékannyeuseul(an)
nyaringnyaring, teu acan mondokteu acan kulem
nyaritanyanggemnyarios
nyekelnyekelnyepeng
nyéléhkeunmasrahkeunngahaturkeun, nyanggakeun
nyéléwermidua hatémidua manah
nyeluknyauranngagentraan
nyepahnyeupahngalemar
nyerahkeunmirakmirak, ngésér
nyerinyerikasawat
nyeupahnyeupahngalemar
nyiarmilarimilari
nyiciannyicianmairan
nyiumnyiumngambung
nyobanyobinyobi
nyokotngabantunnyandak
nyolowédornyolowédormidua manah
nyukurannganuhunkeunnganuhunkeun
nyumponannyumponannyaosan
nyunatanngaberesihannyepitan
obatobat, ubarlandong
oganondangulem
oléh-oléhkaémutan, kagegelankaémutan, kagegelan
oméleresleres
omongsanggemcarios, lahir
omongansanggemancariosan, lahiran
ondangulem, haturanan calikulem, haturanan calik

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (P-R)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
pacilinganjambanjamban
paéhnilar, tilar dunya, ngantunkeunpupus
pahampaham, ngartosngartos
pahilipalironpagentos
pajupajengpajeng
pakéanggoanggo
palangankareseban, udur sasihkareseban
palangsiangtiasa jantentiasa janten
palarpalarpambrih, pamrih
palebahleresanleresan
palirépaliréperhatoskeun
pamajikan(pun) bojo(tuang) istri, (tuang) rai/rayi, geureuha
paman(pun) paman(tuang) rama
pancuranjambanjamban
pandépandépadan, sami
pandé (rupa)rupirupi
pandeuripengkerpengker
pangnu mawinu mawi
pangaweruhkauningakauninga
panggihpendak, tepangpendak, tepang
pangkatkadudukankalungguhan
pangkupangkonpangkon
pangnanu mawinu mawi
pangraksapangraksapanangtayungan
panitihpanitihsanggétan, sangkétan
panonpanonsoca
pantarpantarsayuswa
pantégkalintangkalintang, teu kinten
papacangantunangantunangan
paparahkinten-kintenkinten-kinten
papatahnaséhat, papatahpiwejang, piwuruk
parakparakpunday
parandénésanaossanaos
paribasaparipaosparipaos
pariksapariksaparios
parnarépotwales
paropalihpalih
paroksamisami
pastikantenan, tangtoskantenan, tangtos
patipatospatos
patuhpatuhlinggih
payupajengpajeng
payungpayungpajeng
pecakcobicobi
pédahjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)
pegatpegatandeg
pékgeura, manggamangga
peliksesahsesah
pencétpeuseulpeuseul
péntateda, suhunkeunpundut
pentingperyogiperyogi
pepegatanpipisahanpipisahan
percayapercantenpercanten
pereluperyogiperyogi
perkaraperkawisperkawis
perluperyogiperyogi
permatasosocasosoca
permisipermiospermios
peutingwengiwengi
pianakanpianakanwewetengan
piaspucetpucet
pidatobiantarabiantara
pihapéwiatwewerat, wiat
pikeunkanggohaturan, kanggo
pikirpikirmanah
piligentipiligentospiligentos
pilihpetoselir
pindahpindahngalih
pingpingpingpingpaha
pipipipidamis
pirang-pirangpinten-pintenpinten-pinten
pireungeuhpireungeuh, tingaltingali
pitulungpitulungpitandang
poédintendinten
poharakalintangkalintang, teu kinten
pohohilaplali
popotonganpatilasanpatilasan
potongtilastilas
pribadipribadosku anjeun
prihatinprihatinprihatos
puasapuasasaum
puguhkantenan, tangtoskantenan, tangtos
pukultabuhtabuh
pupulihnyanggem, popoyan, unjukan, wawartosnyarios, pupulih, unjukan, wawartos
purunpurunkersa
raatlirénlirén
rajinkersaankersaan
raketcaketcaket
raksaraksatangtayungan
ramoramoréma
rampésmanggamangga
ranyédranyédlambang sari
rarabirarabigarwaan
rarasaanraraosanraraosan
rasaraosraos
réaseueurseueur
récéhrécéhartos alit
rékbadé, sejabadé, seja
remenseringsering
rempugmupakat, rempugrempag
rérégangardénglalangsé
resepreseplangen, seneng, sedep
reujeungsarengsareng
reuneuhkakandunganbobot, ngandeg
reureuhreureuhngaso
rieutrieutpuyeng
rikiprikiprencep
ripuhrépotrépot
ririkipanririkipanrerencepan
risirisirémpan
robahrobihrobih
rokorokosesepeun
rongkahageungageung
ruarupirupi
rugirugelrugel
rujukrempugrempag
rumasarumaosrumaos
ruparupirupi
rurusuhanénggal-énggalanénggal-énggalan
rusuhénggal-énggalanénggal-énggalan

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (S)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
sabasabaangkat-angkatan
sababjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)
sabaliknasawalerna, sawangsulnasawalerna, sawangsulna
sabotwaktoswaktos
sabukbeubeur, sabukbeulitan
sadiasayagi, sayogisayagi, sayogi
sadutamadatamada, tomada
saemétsakediksakedik
saendeng-endengsalaminasapaosna, sapapaosna
saeutiksakediksakedik
sagalasagalasaniskanten
sakapeungsawaktos-waktossawaktos-waktos
sakeudeungsakedapsakedap
sakitsakitkasawat
sakudunasakedahnasakedahna
sakursadaya, sugrisadaya, sugri
salahlepatlepat
salah saurangsalahsawiossalahsawios
salaki(pun) lanceuk, salakicarogé, (tuang) raka
salametsalametwilujeng
salatnetepan, sambéang, sambiangnetepan
salempangsalempangrejag manah, salempang
salésmasalésmapileg
salinsalingentos
samakamparanamparan
samaruknapangintennapangintenna
saméméhsateuacansateuacan
sampaksampaksondong
sampingsinjangsinjang
sanajansanaossanaos
sandingsandingsumpingan
sanggeussaparantossaparantos
sanggupsanggemkersa
sangkakintenkinten
sangkansupadossupados
sangusangusangu
saniskarasaniskantensaniskanten
sapantarsapantarsayuswa
saparosapalihsapalih
sapédahku margi, jalaranréhing
sapertisapertossakarupi, sapertos, sarupi
saputangansaputangansalempay
sarémondokkulem
saréréasadayanasadayana
sartasarengsareng
saruasami, sarupisami, sarupi
sasadutamadatamada, tomada
sasarapneda (énjing-énjing), sasaraptuang (énjing-énjing)
sawadinasakedahnasakedahna
sawahsérangsérang
sawaréhsapalihsapalih
sawatarasawatawissawatawis
sayagasayagisayagi
sebutsebatsebat
sedihsedihsedih, sungkawa
séjénsanéssanés
séléhpasrahhatur, sangga
séléwérpidua hatépidua manah
sémah(ta)tamu(ta)tamu
semetdugi ka, wangkiddugi ka, wangkid
senangsenangraos mahan
serahkésér, pirakkésér, pirak
serahkeunkésér, pirakkésér, pirak
sérédanrorodanrorodan
seretwangkidwangkid
sésakantunkantun
seubeuhwaregsesek
seugmanggamangga
seupahlemarlemar
seuriseurigumujeng, kahaturan
siarpilaripilari
sibanyosibanyotamas, wawasuh
sim kuringsim abdi
simbutsimbutkampuh
simpangsindangsindang
singmugimugi(a)
sirahsirahmastaka
siramséborsébor
siritlarangan, raranganlarangan, rarangan
sisigsisigsusur
sisirpaméréspamérés
soarasorasoanten
solatnetepan, sambéang, sambiangnetepan
sonosonohoneng, oneng
sorasoantensoanten
sorangansorangannyalira
sorésontensonten
suganmanawimanawi
sukusukusampéan
sukurnuhunnuhun
sumawonsumawontensumawonten
sumawonasumawontensumawonten
sunatberesihansepitan
sungutcangkembaham
supayasupadossupados
suratseratserat, tétésan
surupsarumahcalik
susahsesahsesah
susupinareuppinareup
suwengkurabu, suwenggiwang, sumber
suwungseweng, suwungseweng, suwung

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (T-Y)

   
Basa LomaBasa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka batur
   
tabéatadatpanganggo
tacanteu acanteu acan
tadinaawitna, kawitnaawitna, kawitna
taikokotorkokotor
taksirkintenkinten
taktaktaktaktaraju
talatahwiat saurwiat saur
tambahtambihtambih, wuwuh
tampatampitampi
tampolongtampolong, tempat ludahpangludahan
tanagatanagitanagi
tandatawistawis
tandatangantandatangantawis
tangénnyahouninga
tanggatanggitanggi
tanggal(ka)ping(ka)ping
tanggungtanggeltanggel
tanggung jawabtanggel walertanggel waler
tangtukantenan, tangtoskantenan, tangtos
tangtungtangtungadeg
tanwandétangtostangtos
tanyatarosparios, taros
tapinangingnanging
tarangtarangtaar
taranjangtaranjangwuwuda
tarimatampitampi
tasmakacasocakacasoca
tatanggatatanggitatanggi
taunwarsihwarsih
tawartawispundut
tayohrupirupi
tayohnarupinarupina
téangpilaripilari
teduncaoscaos
telegteleg, teureuytelen
tembangtembangmamaos
tempotingaltingali
témposarantossarantos
ténjotingaltingali
tepidugidugi
tepungtepangtepang
térétérékawalon
téréhénggalénggal
teruslajeng, teraslajeng, teras
tétékwincikwincik
teu lumrahyaktosyaktos
teu mangkukteu kantosteu kantos
teu parokteu samiteu sami
teu patiteu patosteu patos
teundeunsimpensimpen
teureuyteleg, teureuytelen
ti heulati payunti payun
timupendakpendak
tincakdampaldampal
tinggalkantunkantun
titahjurungpiwarang
toa(pun) ua(tuang) rama
tonggongtonggongpungkur
topidudukuy, topilanggukan, tudung
torékteu ngupingteu ngadangu
tukangpengker, pungkurpengker, pungkur
tukeurlirongentos
tulisseratserat
tulisanseratanseratan
tulungtulungtandang
tuluscioscios
tuluylajeng, teraslajeng, teras
tumpaktumpaktunggang
tundasimpensimpen
tunduhtunduhpalay
tungguantosantos
tungkulantungkulanluuhan
turunlungsurlungsur
turuttumuttumut
tutututupeuseul
tuurtuurdeku, teku
ua(pun) ua(tuang) rama
ubarobat, ubarlandong
ucapucapkedal, lisan
ududngaroko, roko, ududngalelet, nyesep, sesep
ududeunrokoeun, ududeunsesepeun
udulkaluronkaluron
ulahteu kéngingteu kénging
ulinulinameng
umuryuswayuswa
uninaungelna, unggelnaungelna, unggelna
upamaupamiupami
urangabdi, sim kuring
uruslereskeunlereskeun
uruttilastilas
useppancingpancing
utahutahluga
utamautamiutami
waktuwaktos, wangkidwaktos, wangkid
waluyawilujengwilujeng
waniwantunwantun
warascageurdamang
waréhpalihpalih
wargawargiwargi
warnarupirupi
wartawartoswartos
waspadawaspaoswaspaos
watarawatawiswatawis
watirhawatoshawatos
wawuhkenal, wanohkenal, wanoh
wedakpupurpupur
wedalwedalweton
wilangétangétang
wuduwudu, wuluabdas
wuluwudu, wuluabdas
yaktiyaktosyaktos
yénwiréhwiréh

 

3 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *