Merangkeun narkoba..

Untuk sekolah uang memuat muatan lokal bahasa sunda khususnya di jawa barat, mungkin akan menemuinya tugas seperti ini, yakni tugas untuk membuat artikel yang berhubungan dengan warta atau berita. Nah, dibawah ini merupakan contoh artikel bahasa sunda tentang warta atau berita tersebut.

Walikota ngajak murid merangkeun narkoba

Ihtiar merangan bahaya narkoba lain saukur kawajiban pamarentah wungkul, tapi oge kawajiban balarea. Ku ayana organisasi kamasarakatan  nu ancrub milu merangan bahaya narkoba, saperti Komite Peduli Pendidikan Nasional (KPPN) Kota Bandung nu geus ngalaksanakeun pembinaan ka murid-murid SMU mangrupa babakti masarakat dina merangan bahaya narkoba.

Kitu ditandeskeun Walikota Bandung, H. Dada Rosada, SH, M.Si basa ngaluncurkeun “Buku Saku” sababaraha waktu kaliwat. “Barudak sakola minangka generasi penerus bangsa sangkan bisa ngahulag narkoba tina kahirupan, sabab narkoba mangrupa musuh utama nu baris ngancurkeun kahirupan sarerea,” pokna tandes naker.

 

Tarekah merangan narkoba, ceuk Dada, mangrupa sumanget pikeun ngagempur peredaran jeung sindikatna, enggoning nyalametkeun kaom nonoman tina bahaya narkoba. Lamun narkoba bisa diperangan tinangtu baris medalkeun masarakat Kota Bandung nu bermartabat.

“Buku Saku” nu diluncurkeun teh dimaksudkeun keur barudak SMU sa-Kota Bandung. “Eusina ngeunaan bahaya narkoba jeung pencegahanana sangkan tong ngadeukeutan narkoba,” teges Ketua KPPN Kota Bandung Diddy R. Ridjadi, S.IP.  Ieu buku teh dipiharep mampuh ngadorong barudak nu keur nyuprih elmu di SMU, salian bisa ngajauhan narkoba, oge bisa milu aub meranganana.

Sekretaris KPPN Kota Bandung Drs. Fajar Kurniawan, M.Si negeskeun tarekah pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sakola teh dilaksanakeun ngaliwatan pagelaran seni budaya jeung konser-konser musik. Lian ti eta, nu geus rutin dipigawe nyaeta ku jalan datang langsung ka sakola-sakola, mere piwuruk jeung ngabagi-ngabagikeun buku saku.

Thanks__

sumber referensi: google.com

2 thoughts on “Merangkeun narkoba..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *