50+ Contoh Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda dan Gambarnya

Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah pernah membahas dan memberikan beberapa contoh iklan dalam bahasa sunda baik itu yang bersifat komersial maupun non komersial, yang sudah dibahas pada artikel sebelumnya disini: Materi Iklan Bahasa Sunda dan Contoh Gambarnya

Nah, pada kesempatan kali ini akan kembali dituliskan lebih banyak lagi untuk contoh iklan layanan masyarakat bahasa sunda dan gambarnya dalam penggunaan kata-kata pada iklan yang bersifat sosial atau non komersial misalnya tentang lingkungan, bahaya narkoba, tentang kesehatan, bahaya narkoba, bahaya merokok dan lain-lain.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, iklan terbagi menjadi dua macam yaitu komersil (komersial) dan non komersil (non komersial). Iklan layanan masyarakat atau sosial sendiri termasuk kedalam iklan non komersial, sehingga hanya mencari keuntungan yang bersifat sosial, jadi bukan keuntungan komersial secara langsung.

Baca: Pengertian dan Contoh Poster Bahasa Sunda Lengkap Dengan Gambarnya

Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang bersifat non-profit yang hanya mencari keuntungan bersifat sosial, tujuanya untuk membentuk citra yang baik ditengah masyarakat, dan iklan ini biasanya hanya berupa ajakan dan sebagai sarana komunikasi untuk memberikan gagasan atau serta ide kepada orang lain.

Cara Membuat Iklan Layanan Masyarakat dengan Bahasa Sunda

Cara Membuat Iklan Layanan Masyarakat dengan Bahasa Sunda dan gambarnya

Dalam menulis iklan sosial atau layanan masyarakat baik dalam bahasa indonesia maupun dalam bahasa sunda sendri ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan yaitu, iklan harus:

  • Objektif
  • Menarik
  • Singkat dan jelas
  • Tidak ada unsur SARA

Selain itu pula, dalam penyampaian iklan sosial harus gampang dipahami, mudah untuk diingat, persuasif, serta sebisa mungkin dapat memberikan sisi positif, kesadaran, maupun citra yang baik ditengah masyarakat. Dibawah ini ada kumpulan contoh-contoh iklan layanan masyarakat dalam bahasa sunda, baik yang tertulis maupun berupa video.

# 01 Conto Iklan Tinulis:

1. Perpustakaan laina tempat paragi ngobrol!

2. Piceun runtah kana tempatna!

3. Sakumna pengurus OSIS, wajib hadir isukan enjing poé Saptu, wajib!

4. Etang heula artosna sateuacan ngantunkeun ka kasir

5. Mangga parkir di tempat nu parantos disadiakeun

6. Cilok Mang Aji. Raos, Nikmat, gurih, sareng Mirah!

Video Iklan Layanan Masyarakat Tentang Virus Corona (Covid-19) Bahasa Sunda

Iklan Sosial Tentang Bahaya Narkoba

Nah, berikut dibawah ini adalah beberapa contoh dari iklan-iklan layanan masyarakat yang berhubungan dengan bahaya narkoba dengan menggunakan bahasa sunda, silahkan di simak.


# 02

“Sabot hirup kabebanan ku beungbeurat kahirupan, jiwa sarta lengkah kaleungitan arah. Wanci eta, narkoba datang ngulurkeun panangan jahatna, ngarenggut karir, ngarenggut padamelan, ngajauhkeun jalmi-jalmi nu dipikacinta, teu aya tempat kanggo lumpat, kajabi nguatkeun diri sarta mulang ka kulawarga. Jauhkeun Narkoba!! Pikacinta kulawarga ti Ayeuna ogé!”

# 03

“Jauhkeun Narkoba, Jadikeun Bangsa Sinareng Nagara Aman tur tentrem salawasna”

# 04

“Ulah jadikeun narkoba jadi pelarian.”

# 05

“Selametkeun keluargi tina bahaya narkoba.”

# 06

“Dunya karasa éndah tanpa Narkoba.”

iklan layanan masyarakat bahasa sunda tentang bahaya narkoba
# 07

“Narkoba ngan ukur ngaruksak mangsa harep salira, ulah daék nyoba-nyoba!”

# 08

“Narkoba bisa ngajauhkeun urang ti jalmi-jalmi nu mikanyaah urang.”

Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Merokok

Iklan sosial selanjutnya yaitu berhubungan dengan bahaya merokok dimana beberapa iklan layanan masyarakat bahasa sunda ini bisa kita temukan misalnya dilingkungan sekolah ataupun lainnya.

Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Merokok Bahasa Sunda
# 09

“Tos Rea Roko Ngarenggut Nyawa jalmi Nu teu boga dosa.”

# 10

“Kalebet 4000 zat kimia, sarta dua kali lipatna nu dihirup ku jalma lian nu teu ngaroko, pikanyaah jalma disakitaran urang.”

# 11

“Hirup sehat tanpa roko, Jauhkeun Roko ti ayeuna ogé!”

# 12

“Ngarokok sarua jeung ngagali kubur sorangan.”

# 13

“Stop ngarokok! Sabatang roko miboga 4000 racun nu nyebabkeun rupa-rupi panyakit. Sing emut, sabab Sehat teh mahal!”

# 14

“Panginten nurutkeun sapalih rumaja ngaroko katembong gaul, kanggo sapalihna deui gaya hirup. Nanging, naha salira terang naon anu aya dina sabatang roko? Aya langkung ti 4000 zat kimia anu benten sarta 43 di antarana dipikanyaho minangka pamicu Kanker!! Janten, naha salira masih reseup kana roko? Hayu urang eureun ti ayeuna oge!”

# 15

“Ngaroko ngaruksak sarta ngancurkeun organ sacara lalaunan. Roko oge tiasa ngaruksak jantung, paru-paru, otak jeng sajabana. Hayu urang ereun ngaroko ti ayeuna oge, sabab roko tiasa maehan jalmi hirup-hirup!!”

# 16

“Ngarok tiasa nyebabkeun sagala rupi panyakit kanker. Pikanyaah keluargi sarta diri salira sorangan, pareman roko ti ayeuna oge!”

# 17

“Roko maehan anjeun lalaunan!”

Contoh Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda Tentang Lingkungan

Iklan layanan masyarakat selanjutnya ini berhubungan dengan lingkungan terutama yang berada disekitar kita, langsung saja berikut adalah kata-kata yang dalam bahasa sunda yang dapat kita pergunakan.

Contoh Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda Tentang Lingkungan
# 18

“Aya lalampahan anu langkung wijaksana tibatan miceun runtah papaduan, misalna tiasa ngamangpaatkeun atanapi daur ulang sampah tina botol urut cai mineral, nyieun vas kembang, tempat pensil sarta celengan jeung lain sajabana.”

# 19

“Urang kedah mimiti paduli ngeunaan kana akibat nu ditimbulkeun tina miceun sampah papaduan.”

# 20

“Hejo alam kuring, tengtrem hirup kuring.”

# 21

“Hayu, hejokeun dunya urang.”

# 22

“Ulah jadikeun leuweung nu tadina hejo minangka ukur jadi dongeng kanggo anak incu urang engkina.”

# 23

“Endah alam kuring sajahtera hirup kuring.”

Iklan Layanan Masyarakat Tentang Menghemat Energi Listrik

Iklan Tentang Menghemat Energi Listrik


# 24

“Hayu sami-sami biasakeun mareman lampu terutami dina dinten siang. Cabut charger sabot parantos rengse jeung lian sajabana. Hayu ngamimitian ngahemat listrik ti diri urang sorangan.”

# 25

“Listrik ka kontrol, dompet aman di kantong!”

# 26

“Istirahatkeun lampu lamun teu dianggoan!”

# 27

“Hayu urang hemat energi! Pareman lampu sarta parabot lamun henteu dipake.”

Contoh Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda Tentang Membuang Sampah Sembarangan

Contoh Tentang Membuang Sampah Sembarangan Bahasa Sunda
# 28

“Poe kieu masih keneh miceun runtah ka walungan? Aduh ulah atuh kang!”

# 29

“Mangga sami-sami miara kaendahan sarta karapihan lingkungan kalawan henteu miceun runtah di walungan!”

# 30

“Piceun runtah dina tempatna!”

# 31

“Emut, hiji runtah elektronik mibogaan 1000 material nu picilakaeun.”

# 32

“Bebas runtah, bebas caah.”

# 33

“Ulah dugi sampah ngotoran lingkungan anjeun, piceun runtah dina tempatna.”

# 34

“Biasakeun ngaralapkeun polah hirup beresih dina lingkungan sakola”

Iklan Layanan Masyarakat Bahasa Sunda Tentang Makanan dan Kebersihan

Iklan Tentang Makanan dan Kebersihan


# 35

“Mangpaat sayur jeung buah… Kanggo kulawargi sehat sarta Indonesia sajahtera.”

# 36

“Sayur sarta buah tiasa nyumponan kaperluan gizi sarta nyegah ti sagala rupi panyakit!”

# 37

“Tong hilap, kumbah panangana sateuacan neda.”

# 38

“Hayu ngamitian laku-lampah hirup beresih kalawan kersa ngumbah panangan nganggoan sabun.”

# 39

“Kahade wabah panyakit di panangan anjeun! Hayu ngumbah panangan sateuacan neda, saparantos ti toilet sarta satos aangkatan atanapi ameng kalawan sabun sarta cai nu ngocor. Pastikeun panangan anjeun beresih!”

Pariwara Layanan Balarea Ngeunaan Kana Bahaya Pergaulan Bebas

Iklan Layanan Balarea Ngeunaan Kana Bahaya Pergaulan Bebas
# 40

“Hayu janten generasi anu miboga prestasi, jauhkeun laku lampah anu kirang sae!”

# 41

“Ulah dugi tikusruk kana pergaulan anu salah, jauhkeun diri tina pergaulan bebas”

Iklan Layanan Masyarakat Tentang Pendidikan Basa Sunda

Iklan Tentang Pendidikan Basa Sunda
# 42

“Sakola mangrupa bumi kadua kanggo urang, guru nyaeta sepuh anu ngabingbing urang. Siswa linuhung pekerti, tresna, tengtrem sarta silih nulungan, nu miboga rasa kaasih. Someah sarta pinter di sakola.”

# 43

”Sauyunan dina hate, ngawujudkeun cita-cita bangsa.”

# 44

“Hayu Sukseskeun program wajib diajar 12 Taun!”

Iklan Layanan Masyarakat Tentang lalu Lintas Bahasa Sunda


# 45

“Sing Ati-Ati di Jalan, Kulawargi Salira Ngantosa di Bumi!”

# 46

“Anggoan helm kanggo pangendara motor sarta anggoan pangaman kanggo pangendara mobil. Sing hade di jalan, mugi-mugi salamet dugi ka tujuan.”

# 47

“Jadikeun palopor kasalametan lalu lintas sarta budayakeun kasalametan minangka janten kaperluan.”

# 48

“Hoyong salamet di jalan? Taat kana aturan lalu lintas.”

# 49

“Kahade di jalan, ulah hilap ngadu’a, sabab kasalametan janten nomer hiji!”

# 50

“Jalanan sanes gaduh nu sorangan, nanging gaduh sakumna balarea. Jadikeun urang pangendara anu taat kana aturan. Kahade di jalan!”

Baca juga:  Perbedaan BEWARA Dengan IKLAN Sunda Dan Contohnya

Demikian beberapa contoh iklan layanan masyarakat bahasa sunda yang diambil dari beberapa iklan non profit di berbagai media sosial dan internet berbahasa indonesia, yang ditunjukan sebagai himbauan kepada masyarakat seperti untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu hal atau masalah.

Mungkin itu saja beberapa iklan layanan masyarakat beserta dengan gambarnya yang bisa di buat, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangannya. Dan apabila kamu mempunyai contoh iklan dengan kata-kata bahasa sunda lainnya silahkan bisa dituliskan di komentar dibawah. Semoga bermanfaat, Terimakasih.

Populer

Flashnews