Contoh Karangan Tentang Pertama Kali Masuk Sekolah Bahasa Sunda

Dalam artikel kali ini, mari kita buat sebuah contoh karangan tentang pengalaman siswa saat pertama kali masuk disekolah yang akan dituliskan ke dalam bentuk bahasa sunda, tugas seperti ini biasanya diberikan oleh guru terutama saat kita memasuki sekolah yang baru, baik itu di SD, SMP maupun di SMA, silahkan tinggal di sesuaikan saja.

Mengarang sebuah karangan dengan bahasa sunda memang susah-susah gampang, namun sebenarnya menyenangkan kok, karena dengan begitu kita dapat menuangkan pengalaman pribadi kita tersebut kedalam bentuk tulisan apalagi jika mendapatkan nilai yang sangat bagus, tentunya ini akan menjadi kepuasan tersendiri.

Mungkin yang jadi masalahnya, kita terkadang kesulitan dalam merangkai maupun penggunaan tutur bahasa yang digunakan. Oh ya, untuk pengalaman pribadi yang lainnya kamu juga dapat membaca artikel sebelumnya dibawah ini.

Baca juga: Kumpulan 4 Contoh Karangan Mengesankan Dan Menyenangkan Basa Sunda

Berikut ini adalah sebuah contoh karangan pribadi dalam bahasa sunda yang umumnya di alami oleh siswa saat pertama kali masuk ke sekolah yang baru, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan referensi ketika kamu memiliki tugas seperti ini.

Karangan Pribadi Pertama Kali Masuk Sekolah Dalam Bahasa Sunda

Karangan Pribadi Pertama Kali Masuk Sekolah Dalam Bahasa Sunda

Pangalaman Lebet ka Sakola Anyar (Pangalaman Singkat di SMA)


Saréngséna atikan di smp, abdi tangtuna ngalajengkeun milarian sarta ngadaptar ka sakola SMA, sabenerna mah abdi téh bingung badé nerasken sakola ka SMA anu mana? Nanging ahirna abdi milih sakola di SMA 2 bandung, anu teu tebih sareng bumi abdi.

Di dinten kahiji abdi sakola didinya, énjing tabuh 07.30 abdi kedah ngumpul di lapangan kanggo ngadangu pangbagéa ka siswa-siswa anyar sarta arahan ti pupuhu sakola. Di sakola nu anyar, abdi patepang sareng rérécangan anu kaleresan sa-SMP sareng abdi harita, nu kaleresan sami-sami lebet ka SMA anu sami.

Tidinya tangtosna abdi ngarasa bingah, ku sabab aya réréncangan anu abdi wanoh di sakola éta, nya maklum wéh da dinten éta téh dinten mimiti lebet dina panerimaan siswa anyar, janten sadaya murid ogé tacan mikawanoh hiji sareng nu sanésna.

Enjing éta panon poé katingali cerah pisan, teu karasa wanci parantos nembongkeun tabuh 08:30 enjing, acara panyambutan ogé atos réngsé, dilajengkeun waktosna babagi kelas, tetela abdi lebet ka kelas X-A. Dina 3 dinten harita di anggoan kana massa MOS atanapi masa orientasi sakola.

Saparantosna siswa lalebet ka kelasna, kitu ogé sareng abdi, geuningan aya réréncangan SMP abdi ogé di kelas. Pas mimiti lebet ka kelas, sadaya siswa-siswi kedah ngawanohkeun diri sewang-sewangan sarta manten kedah nyebatkeun timana kawit sakola smp baheulana, ku raka pambina OSIS.

Dinten kahiji éta sadaya siswa di wanohkeun kana sakitaran lingkungan sakola, sepertos fasilitas sakola sarta nami-nami guru katut staf sakola. Saparantos éta, sadaya siswa di taros hiji-hiji ku raka senior sing saha anu henteu tiasa ngawalon, bakalan kena hukuman yaktos nyanyi di payunen kelas.

Alhamdulillah didinya abdi tiasa ngawalon kana patarosan raka kelas, tapi réréncangan sebangku abdi mah henteu tiasa ngawalon, dina ahirna anjeuna kena hukuman nyanyi di payunen kelas. Aduh, kagugu kapisan pokona mah didinya téh.

Dinten kadua, abdi sareng sakumna siswa nu sanés ngumpul di lapangan deui, tétéla abdi sadaya di wanohkeun kalawan éstrakulikulér anu aya di SMA kasebat, sarta mintonkeun éskul anu nyongcolang supados siswa siswi tiasa milih éskul anu mana anu dipikahayang, sarta abdi milih éskul futsal ku sabab abdi téh resep kana olah raga.

Dinten katiluna, siswa siswi kedah nganggo saragam pramuka nu lengkep sareng dibagi-bagi kelompok kanggo ngalakukeun milarian lengkah, nu mangrupakeun materi ngeunaan kana pangenalan kana lingkungan sakola, lamun anu salah engkin badé di corét saurna.

Seura seuri, dicampur resep ongkoh sanaos sok sering di jailan ku raka senior kelas abdi, tapi éta nu midamel resep pisan téh. Kagiatan ieu ngawidian supados urang sadaya langkung mikawanoh kana lingkungan sakola sarta mikin wanoh ka siswa nu sanésna.

Massa orientasi siswa (MOS) sanaos ngan tilu dinten nanging abdi atos rumaos merenah sarta henteu hoyong papisah dina wanci éta. Salajengna sakumna siswa di kumpulkeun di lapangan deui, sabab badé di bagikeun kelas, anu saestuna salila ieu abdi aya di kelas X-A téh ngan ukur samentara wungkul.

Abdi ngadangukeun tétéla abdi lebet ka kelas X MIA 2, sakumna siswa-siswi nu anyar teu lila lebet ka kelas-kelasna sewang-sewangan, kitu ogé sareng abdi. Abdi lebet ka kelas X MIA 2, di lebet atos seueur réréncangan-rérécangan nu sanes di kelas anyar kasebat, didinya abdi wawawuhan sareng siswa siswi anu sanésna.

Abdi lebet milari tempat calik anu kosong, saterasna abdi calik di salah sahiji tempat calik nu aya di pelebah katuhu (pengkereun ti arah panto kelas), sarta wawawuhan sareng réréncangan sebangku abdi nu tos calik tiheula didinya.

Abdi merhatikeun réréncangan-réréncangan anu sanés ogé keur mejeuhna rareseup ngarobrol di kelas, tapi abdi mah ngan ukur icing waé ku sabab isin jeung ukur tiasa seuri-seuri ningalina. Teu lami, aya guru dongkap, Kelas nu tadina ramé jadi jempling pisan.

Nah sakitu waé pangalaman mimiti abdi lebet ka sakola nu anyar, anu sakaligus jadi pangalaman kahiji abdi wanci lebet ka SMA….. (#Rengse)

Nah, mungkin itu saja contoh karangan tentang pengalaman pertama saat masuk sekolah dalam bahasa sunda, yang menceritakan seorang siswa yang baru lulus SMP dan kemudian melanjutkannya ke sekolah barunya ke salah satu SMA yang tidak jauh dari rumahnya, yang dapat dituliskan pada kesempatan kali ini.

Baca juga: Karangan Bahasa Sunda Tentang Kesehatan singkat, 3 dan 4 Paragraf!

Tentunya kamu sendiri pasti punya dong pengalaman sendiri yang menarik saat pertama kali masuk sekolah baru? Hmm, bagus atau tidaknya cerpen atau karangan diatas, tentu saja tergantung dari penilaian kamu sendiri. Tapi paling tidak semoga cerita ini bisa dijadikan sebagai tambahan untuk bahan referensi kamu dalam mengerjakan tugas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *