Artikel Karangan Bahasa Sunda Tentang Kesehatan 3 dan 4 Paragraf

Diposting pada

Artikel Karangan Bahasa Sunda Tentang Kesehatan

Karangan yang berhubungan dengan kesehatan seperti ini termasuk kedalam sebuah karangan persuasi, karena sebenarnya tujuannya berisi ajakan dari si pengarang dengan cara memberikan alasan yang kuat serta meyakinkan untuk melakukan pola hidup sehat.

Jadi dari karangan seperti ini diharapkan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan gaya hidup sehat. Dan tugas seperti ini memang sering kita temui disekolah termasuk dalam pelajaran muatan lokal berbahasa sunda.

Baca juga: Cerita Pangalaman Karangan Liburan Sakola Ka Puncak Bogor

Dalam tugas mengarang sendiri, kita belajar untuk dapat menuangkan ide berupa gagasan kedalam sebuah karya tulisan. Dalam proses mengarang ini kita perlu mencari ide terlebih dahulu, dan kemudian selanjutnya kita membuat karangka karangannya.

Artikel Karangan bahasa sunda tentang kesehatan

Diartikel sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya membuat sebuah kerangka karangan di dalam sebuah karangan berbahasa bahasa sunda, Baca: 8+ Contoh Pengalaman (Pangalaman) Pribadi Bahasa Sunda.

Intinya dalam membuat sebuah kerangka karangan ini tujuannya adalah untuk membuat garis besar dari ide atau gagasan yang akan kita tuliskan untuk mempermudah kita saat mengarang.

Berikut sebagai contoh dibawah ini karangan tentang kesehatan bahasa sunda yang akan dituliskan 3 palagraf sampai 4 Palagraf saja.

Contoh Artikel Karangan Persuasi Tema Kesehatan Bahasa Sunda (3 Paragraf)

Judul : Pentingna dahar isuk
Ragam bahasa : Loma

Dahar isuk kadang mah sok diliwatkeun ku loba jalma kalawan sagala rupa macem alesana, misalna bae ku sabab teu kaburu mangkat ka sakola, buburu gawe, jeung lain sajabana.Aya ogé nu alesan tara biasa dahar ti isuk ceunah oge.

Padahal mah dahar isuk téh ngabogaan mangpaat nu alus keur kaséhatan diri urang nu penting dilakukeun saencan ngamimitian ngalakukeun kagiatan sapopoé. Nu mana lamun awak urang teu dahar isuk, awak bisa jadi kakurangan asupan tanaga sabot ngalakukeun aktivitas.

Akibatna awak urang kakurangan tanaga sabot ngalakukeun aktivitas dina poe beurangna, jadi bisa bae pagawéan anu dipigawé teh moal maksimal kulantaran leles jeung sajabana. Tapi inget, dahar ukur samahina baé, Nah ku kituna, hayu urang biasakeun dahar ti isuk, atawa mawa bekeul mun teu sempet dahar di imah.

Karangan Artikel Bahasa Sunda Tentang Kesehatan 3 Palagraf

Judul : Carana supaya sehat
Ragam bahasa : Hormat

Sadaya jalmi ogé tos terang, nu langkung penting mah nyaéta kaséhatan diri urang sorangan. Keur naon seueur artos ogé, lamun ceunah awakna kirang sehat mah atanapi gégéringan baé, da moal bakal bisa kukumaha lamun gering mah, moal bisa sakola, barang gawé, jeung lian sajabana.

Jadi, kumaha carana supaya urang sehat teh? Diantawisna nyaeta, istirahat anu cekap, rajin olah raga, sareng asupan gizi anu cekap tina kaemaman. Nah, eta teh kalebet cara kanggo ngajagi kasehan diri urang. Terus, anu langkung penting nyaeta ulah loba teuing mikiran masalah dina kahirupan urang, sing émut da pangeran mah moal masihan ujian atanapi cobaan diluar batas kamampuan urang.

Nah, ku kituna mangga urang jaga diri utamina dina kasehatan diri urang, kawit ti ayeuna. Mun saurna papatah mah saurna “Sadia payung sateuacan hujan” Eta nu langkung saé supados urang henteu kaduhung ahirna, da salaku manusa urang kudu silih ngingeutan, da jumeneng mah moal salamina.

Karangan Tema Kesehatan 4 palagraf Bahasa Sunda

Judul : Ngajaga kaberesihan sakola
Ragam bahasa : Loma

Kaberesihan teh kudu ku urang jaga, boh eta kaberesihan awak, kaberesihan sakola, kaberesihan imah, kaberesihan lingkungan tempat urang, jeung lain sajabana. Contona mun di imah mah nyaeta urang kudu daek beberesih enggon sare, kamar mandi, dapur, rohangan, buruan, jeung lain sajabana kabeh kudu beresih.

Urang tangtuna inget yen kaberesihan teh sabagian tina iman, salain eta kaberesihan teh sumberna tina kasehatan. Jalma nu daek beberesih tangtu sehat. Sedengkeun jalma anu teu daek atawa kedul kana beberesih, gampil pisan kakenaan ku panyakit.

Kusabab kitu, hidep salaku budak sakola mah kudu daek diajar beberesih, salian ti beberesih awak, urang kudu ngajaga kaberesihan di lingkungan sakola. Contona miceun runtah kudu ka tempatna, kekebul jeung runtah di jero kelas kudu disapukeun, tuluy papan, kaca, meja, korsi, jeung parabot kudu dielapan sangkan teu pinuh ku kekebul,.

Salain katempona beresih, sabab lamun lingkungan sakola jeung kelas urang beresih teh tangtuna proses belajar di ajar oge mikin merenah engkena. Nah, ku kituna hayu urang ngajaga kaberesihan di sakitaran lingkungan tempat urang, ti mimiti ayeuna.

Baca juga: 7+ Karangan Eksposisi Bahasa Sunda Tentang Lingkungan, Alam, Makanan Dll

Nah, mungkin itu saja beberapa contoh Artikel Karangan tentang kesehatan basa sunda yang dapat dituliskan pada kesempatan kali ini dengan menggunakan ragam bahasa sehari-hari dan halus, 3 palagraf dan 4 palagraf saja, semoga bermanfaat.

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *