7+ Karangan Eksposisi Bahasa Sunda Tentang Lingkungan, Alam, Makanan Dll

Cara Membuat Karangan Eksposisi Dengan Bahasa Sunda

Karangan eksposisi bahasa sunda – Karangan atau teks eksposisi merupakan suatu karangan atau palagraf tulisan yang berisi informasi suatu pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan juga padat. Dalam bahasa sunda sendiri terkadang bisa juga disebut sebagai “pedaran”.

Karangan eksposisi ini dibuat untuk menyampaikan atau menerangkan sesuatu dari hasil pemikiran dengan maksud menjelaskan kepada pembaca. Tujuannya, tentu saja agar pembaca dapat memahami dan mengerti tentang informasi yang kita tuliskan, yang berguna bagi mereka dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan.

Ciri ciri karangan eksposisi


Dan berikut dibawah ini adalah ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam sebuah karangan atau teks eksposisi baik itu dalam penggunaan bahasa indonesia maupun dalam bahasa sunda sendiri.

1. Memberikan penjelasan atau pengetahuan baru berupa informasi terhadap bagaimana sesuatu itu terjadi atau bekerja, sehingga dapat memperluas atau menambah wawasan pembaca.

2. Karangan eksposisi disusun berdasarkan dari urutan yang berurutan atau sistematis dan saling bertautan.

3. Bersifat ilmiah atau nonfiksi, sehingga karangan eksposisi ini bukanlah hasil rekaan melainkan fakta.

4. Karangan tulisan tidak bermaksud untuk mempengaruhi dan memaksakan kehendak penulis kepada pembaca, jadi harus objektif.

Baca juga: Kumpulan 10 Contoh Karangan Deskripsi Singkat Bahasa Sunda

Struktur karangan eksposisi

Umumnya karangan eksposisi sendiri memiliki 3 buah struktur, diantaranya yaitu tesis, argumentasi dan juga penegasan ulang. Dan berikut adalah penjelasannya.

Tesis

Kalimat pembukaan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik atau sesuatu yang akan dibahasnya.

Argumentasi

Ini adalah bagian isi materinya, pada bagian ini berisi bukti atau pembahasan yang bisa kamu berikan kepada pembaca, misalnya pernyataan umum terhadap sesuatu berdasarkan fakta maupun referensi terpecaya.

Penegasan ulang

Ini adalah bagian akhir dari karangan eksposisi mu. Bagian ini berisi penegasan ulang atau kesimpulan yang menegaskan kembali struktur tesis ataupun argumentasi yang ditulis sebelumnya.

Jenis-jenis Karangan Eksposisi

Eksposisi berita : Karangan ini berisi tentang pemberitaan suatu kejadian, biasanya ditemukan di koran ataupun surat kabar.

Eksposisi proses : Tulisan ini berisi tentang penjelasan suatu proses, petunjuk penggunaan, atau cara pembuatan barang-barang tertentu.

Eksposisi ilustrasi  : Teks berisi tentang penjelasan suatu ide, dan biasanya menggunakan kata penghubung seperti ilustrasi berikut ini, dapat di ilustrasikan sebagai berikut.

Eksposisi definisi : Palagraf berisi pengertian tentang suatu objek atau topik yang akan dibahas.

Eksposisi perbandingan : Karangan ini berisi tentang suatu ide yang kemudian dibandingkan dengan objek lain.

Eksposisi pertentangan : Teks yang berisi tentang pertentangan antara beberapa objek.

Eksposisi klasifikasi : Tulisan yang berisi tentang pengelompokkan suatu objek dalam beberapa kategori.

Cara Membuat Karangan Teks Eksposisi Dengan Bahasa Sunda

Karangan Eksposisi Dengan Bahasa Sunda

Secara umum, sebenarnya dalam penulisan karangan eksposisi dalam bahasa sunda itu sama halnya dengan kita menuliskan kedalam bahasa indonesia sendiri. Yang terpenting adalah memperhatikan struktur dalam pembuatan karangan atau teks eksposisinya, agar kita lebih mudah dalam membuatnya kedalam bahasa sunda.

Terkait dalam penggunaan ragam bahasa sundanya sendiri lebih baik kita menggunakan ragam bahasa yang sedang atau sopan sebab karangan tersebut kita tunjukan kepada pembaca atau orang lain, bahkan orang yang belum dikenal.

Berikut beberapa contoh karangan eksposisi bahasa sunda yang dilengkapi juga dengan bagian strukturnya agar kita lebih mudah dalam menyuntingnya. Karangan yang ditulis ini antara lain seperti eksposisi tentang makanan atau bahasa sundanya kadaharan, tentang nyieun tempe, nyieun tahu, nyieun cilok, tentang lingkungan, dan juga tentang alam.

Kumpulan Contoh Karangan Eksposisi Proses Bahasa Sunda

Karangan eksposisi jenis proses merupakan karangan atau teks yang memaparkan langkah-langkah atau cara-cara dalam melakukan sesuatu. Perhatikan contoh karangan eksposisi proses tentang pembuatan nasi goreng, Proses Pembuatan Tempe (nyieun tempe) karangan Nyieun tahu, dan nyieun cilok dalam bahasa sunda berikut ini.

Contoh Karangan Eksposisi Bahasa Sunda Tentang Makanan (Kadaharan)

Contoh karangan eksposisi bahasa sunda tentang makanan (kadaharan)
@images by: okezone

Karangan Eksposisi Nyieun Sangu Goreng

Tesis

Sangu goreng mangrupakeun kaemaman anu teu bireuk deui di nagara urang jeung bisa dipanggihan dimana-mana. Ngenahna ieu masakan teh unik, upamana di nagara dengeun mah jadi kadaharan anu paling ngeunah ceunah saurna di dunya.

Nyieu sangu goreng kawilang sederhana, aya anu gampang aya ogé anu hésé. Upama nu maca hayang terang kumaha carana nyieun sangu goréng nu gampang, dihandap ieu mangrupakeun léngkah anu kedah dituturkeun pikeun nyieun sangu goréng.

Argumentasi

Carana nyieun sangu goréng nyaéta mimitina urang kudu nyiapkeun sababaraha alat sapertos kompor gas, panggoréngan, codét, minyak goréng atawa mentéga samahina, péso, piring, jeung séndok.

Salain éta sajumlah bahan ogé kudu disiapkeun sapertos sangu asak sapiring, bawang bereum, bawang bodas, uyah samahina, endog samahina, sareng kécap samahina. Upami urang hayang nambahan bahan nu lain, didinya ogé tiasa nambahan sosis, baso, sambel saos, atanapi bahan nu sanésna dumasar kana raosna pamaca.

Sanggeus siap sadayana, teras léngkah salajengna nu urang kudu lakukeun nyaéta ngahurungkeun kompor dina suhu panas anu sedeng, teras simpeun panggorengan.

Saatos éta, panaskeun minyak atanapi mentéga. Tos panas, tambahkeun bawang bereum sareng bawang bodas anu tos dipotong-potong janten teras lebetkeun endog anu tos di kaluarkeun tina cangkangna.

Aduk-aduk sakedeung supaya nyampur sadaya bahanna, tos kitu karak asupkeun sanguna, kecap, jeung bahan nu sanésna. Aduk nepi bahan ka campur, saatos sadayana ka campur, angkat sanguna teras simpeun dina piring anu parantos disiapkeun. Nah sangu goréng ogé parantos siap keur sadaya pamiarsa.

Penegasan Ulang

Nyieun sangu goréng téh kawilang gampang teu hésé. Lamun salaku tambahana mah supaya leuwih ngeunah pamiarsa ogé tiasa nambahkeun krupuk sareng potongan bonténg, tomat supaya sangu goréng mikin leuwih ngeunah.

Karangan Eksposisi Nyieun Tempe

@Foto: idntimes

Tesis

Témpé mangrupikeun salah sahiji kaemaman khas ti indonésia. Témpd dijieun tina ngamanfaatkeun prosés férméntasi dina siki kedelé. Bahan laina nu digunakeun nyaéta ragi atawa Rhizopus oligosporus. Fermentasi kacang kedelé jeung ragi ieu bakal ngahasilkeun témpé.

Argumentasi

Ilaharna, prosés nyieun témpé dimimitian ku tahap direbus, mimiti ti ngabersihkeun kulit kedeléna, dikeueum, dibersihkeun, dicampur ku ragi, dibungkus, jeung di fermentasi.

Bungkus anu digunakeun biasana daun cau, tapi henteu jarang diganti ku palastik, daun waru, atawa daun jati. Tahap férméntasi bisa lumangsung dina suhu 20-37 °C salila 18-36 jam.

Penegasan Ulang

Prosés nyeiun témpé kawilang gampang, tapi lain hartina moal pernah gagal. Sabab, gagalna nyieun témpé biasana disababkeun ku suhu rohangan anu salah, bahan kedelé jeung kualitas ragina nu kurang alus.

Ayeuna di Indonesia ogé narékahan ngembangkeun Rizopus anu unggul, pikeun ngahasilkeun témpé anu leuwih téréh, kualitas témpé jadi alus, jeung ningkatkeun eusi gizi dina témpé.

Karangan Eksposisi Nyieun Tahu

Tesis

Tahu mangrupakeun kadaharan anu dijieuna tina kacang kedelé nu di fermentasi jeung dicokot sarina, tahu miboga gizi anu kawilang loba kayaning protein, énergi, karbohidrat, fosfor, natrium, jeung sajabana. Carana nyieun tahu kawilang riweuh lamun ditempo ti miiti nyiapkeun kacang kedeléna, nyétak tahuna, nepi ka rék dijualna.

Argumentasi

Mun urang hayang nyieun tahu sorangan nyaéta mimiti urang kudu milih kedelé anu gedé, kacang kedelé terus dikumbah nepi ka bersih. Kacang anu geus dikumbah terus dikeueuman na cai salila 5 nepi ka 6 jam.

Saenggeus dikeueum, Kacang kedelé saterusna dibersihkeun tina kulitna jeung dikumbah deui nepi ka bersih. Saenggeus bersih, kecang kedelé terus digiling dina kaayaan panas, sakitar 80 nepi ka 100 derajat Celsius.

Sakapeung mah kulit kacang kedelé ogd kadang mah teu dibersihkeun heula, jadi langsung waé digiling. Ngagiling dina kaayaan panas ieu pikeun miceun énzim lipoxigenase anu ngabalukarkeun bau jeung ningkatkeun rendemen.

Kacang kedelé anu tos digiling terus disaring dina kaayaan panas jeung ampasna di piceun. Filtrat atawa susu kedelé saterusna di panaskeun pikeun ningkatkeun protéin, ngurangan bau, nguatkeun ékstraksi atawa panyaringan, jeung supaya tahu biss leuwih awet.

Saeggeus susu kedelé asak sakitar suhu kurang leuwih 75 derajat Celsius, bisa di tambahan bahan protein deui supaya rada padet, geus kitu terus di cétak jeung di pres, terus dipotong-potong nurutkeun ukuran anu dipikahayang.

Potongan tahu ieu disimpeun dina cai tiis sababaraha jam atawa sapeuting jeput. Supaya tahu bisa leuwih awét, tahu ogé kudu direbus heula saencan di jual dipasaran.

Penegasan Ulang

Nyieun tahu téh kawilang rumit jeung riweuh sabab aya sababaraha prosés nu kudu urang lakukeun, sanajan kitu tapi tahu ogé miboga sabararaha gizi nu diperlukeun ku awak urang kayaning protéin, énérgi, karbohidrat, fosfor, natrium, jeung nu sajabana.

Karangan Eksposisi Nyieun Cilok

Tesis

Cilok nyaéta sala sahiji mangrupakeun jajanan khas ti jawa barat. Produk kuliner ieu mangrupakeun salah sahiji kaemaman anu tiasa diolah sacara saderhana, cilok ngagaduhan rasa anu raos. Teu heran lamun cilok ogé dipikareseup ku nu ngora dugi ka kolot.

Argumentasi

Prosés ngadamel cilok sorangan ngabutuhkeun ukur sababaraha léngkah. Lamun urang hoyong ngadamel cilok kahiji urang bisa nyiapkeun tipung tariguna heula, uyah, gula, sareng merica.

Bahan-bahan éta saterusna di campurkeun tuluy diaduk nepika ka lembut geus kitu dicampur ku cai panas samahina tapi ulah neupi ka cair teuing.

Saterusna, asupkeun tarigu saetik-saetik bari diaduk supaya jadi adonan nu bisa di jieun buled engkéna. Siapkeun cai panas pikeun ngarebus adonan, ulah poho pasihan ogé minyak goréng saeutik supaya cilok teu narerempel pas digoréngna.

Geus kitu, lamun geus jadi adonan jieun buled-buled. Tuluy goréng deui nepi ka ngambang lamun geus asak, geus kitu angkat, tidinya cilok ogé tos jadi.

Penegasan Ulang

Kiwari nu dagang cilok emang seueur di daérah Jawa barat, da lantaran dipikareseup jeung jajanan ieu emang khas ti jawa barat. Tangtu ieu téh bisa ningkatkeun standar kahirupan ti masarakat lokal. Sabab ku cara anu sederhana sapertos kitu saha waé pasti bisa ngadamel cilok jeung ngajualna.

Contoh Karangan Eksposisi Tentang Cara Menggunakan Komputer


Tesis

Upami urang badé ngahurungkeun komputer, urang kudu merhatikeun léngkah anu benér. Ieu penting supados komputer urang teu téréh ruksak. Leuwih jelasna bisa urang tingali dihandap ieu.

Argumentasi

Léngkah kahiji nyaéta nyolok keun kabel listrik komputer kana sumber listrik, teras hurungkeun stabilizer listrik. Upami lampu éta tos nyambung, éta nunjukkeun yén listrik parantos ngalir ka komputer. Teras, pencét “power” dugi ka aya sora “bip” nu nandakeun hardisk atawa memori komputer tos jalan. Saatos éta, pencét tombol di monitor dugi ka tanda “Windows 10, atanapi Linux” bijil.

Saterusna klik ikon “start” didinya seueur menu paranti urang milih menu, misalkeun badé midamel tugas karangan, mangka urang tiasa milih menu “Microsoft Word”. Sageus kituklik, mangka software ogé kabuka jeung nampilkeun halaman layar kosong nu tos siap ku urang ketik. Mangga ketik naon baé nu badé ditulis didinya.

Sarengsena urang ngetik, simpen hasilna ku cara “save as” di memori komputer. Terus lamun teu aya deui damelan nu lian tiasa di “close” atawa klik ikon “X” diujung layar microsoft dugi ka muncul gambar menu komputer jeung menu start.

Penegasan Ulang

Pikeun mareuman komputer bisa klik tombol start, terus pilih “shutdown”. Saparantos di klik, komputer ogé bakalan pareum sorangan. Sageus program dina kmputer tos teu aya, ulah poho pencét ogé tombol “power” nu aya di layar monitorna sareng cabut stabilizer saluran listrik nu nyambung kana komputer.

Karangan eksposisi tentang alam bahasa sunda

Karangan Eksposisi Tentang Banjir


Tesis

Banjir mangrupakeun bencana alam anu lumasung di sababaraha wewengkon. Terutami di daérah-daérah anu miboga palataran handap, atawa nu sereupan caina saeutik. Banjir ogé nimbulkeun seueur masalah nu kurang saé ka urang sadaya. Nah geus kitu kumaha cara nyegahna?

Argumentasi

Banjir sabenerna bisa dicegah, carana nyaéta urang ulah papaduan miceun sampah, ngalakukeun reboisasi, jeung seueur deui nu sanésna. Tos kuduna masyarakat ogé sadar pikeun hal-hal kasebat yén pentingnya éta ngajaga lingkungan téh.

Salaku warga nu paduli kana lingkungan leuwih alus deui urang téh ngalakukeun hal-hal nu aya mangpaatna pikeun lingkungan sareng kasehatan urang saréréa.

Sabab leuweung di urang mikin dieu mikin seueur anu ruksak akibat ku ulah manusana sorangan, nu teu peduli kana lingkungan, nu ngakibatkeun seueur bencana di sababaraha tempat sapertos banjir jeung longsor, terutami lamun usum hujan.

Éta téh salah sahijina kusabab resapan cai nu heunteu deui jalan, jeung deui leuweung nu sakitu seueurna atawa tatangkalan di dinya tos teu aya deui. Siga kiwari, nu tos kalobaan tempatna dijieun bangunan, imah, jeung anu sajenisna.

Penegasan Ulang

Masyarakat anu kirang sadar kana ekosistem kudu di warah babareungan supaya teu aya deui kajadian banjir jeung longsor, lamun cenah terus diantep mangka leuweung-leuweng mikin seuer nu ruksak ku pihak anu teu boga tanggung jawab.

Baca juga: Contoh Warta Pasca Bencana Alam Tsunami Banten Bahasa Sunda!

Karangan eksposisi tentang lingkungan bahasa sunda

Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah


Tesis:

Kabersihan dilingkungan sakola mangrupakeun sala sahiji paktor nu kalintang penting pikeun nyiptakeun kanyamanan dina proses diajar siswa-siswi disakola kasebat, sabab lingkungan anu bersih tangtu nyieun urang jadi tumaninah dina di ajarna.

Kanggo siswa-siswi di unggal sakola tangtuna ditungtut supaya bisa ngajaga kana kabersihan di lingkungan sakolana.

Malah mah kabersihan sakola ieu sering di lombakeun supaya tiasa narik minat kanggo sakola nu sanes pikeun ningkatkeun sarta leuwih paduli kana kabersihan di lingkungan sakolana.

Argumentasi:

Cara pikeun ngajaga kabersihan lingkungan sakola, diantarana nyaéta ulah miceun runtah papaduan jadi kudu miceun ka tempatna, nyapu rohang kelas, piket, sareung seueur deui anu sanesna.

Contona piket kelas, nu mangrupakeun sala sahiji cara pikeun ngajaga kabersihan di lingkungan sakola. Patugas piket biasana ngalakukeun tugas ngabersihkeun rohang-rohang kelas. Sepertos sasapu dikelas, ngahapus papan tulis, jeung nyiapkeun kapur atawa spidol.

Salian kitu, unggal poé jum’at kudu di biasakeun ngalakukeun kagiatan kerja bakti bakti pikeun ngabersihkeun sabundeureun lingkungan sakolaan sarengsena kagiatan diajar disakola.

Tina kagiatan jum’at bersih ieu seueur mangpaatna kana kabersihan lingkungan urang, salain lingkungan salola jadi bersih, hubunganana murid jeung guru ogé bisa mikin akrab sabab ayana gotong royong atawa kerja sama ku babarengan.

Penegasan Ulang:

Kabersihan lingkungan sakola mangrupakeun hal anu teu bisa dipisahkeun kana kahirupan di sakola, sabab mangrupa faktor anu kitu penting dina ngajaga kagiatan proses belajar mengajar.

Salian kitu kabersihan lingkungan sakola ogé bisa ningkatkeun kasehatan guru katut siswa-siswina.

Baca juga: Contoh Karangan Bahasa Sunda Kebersihan Lingkungan Sekolah

Nah Mungkin itu saja yang dapat saya tuliskan dalam artikel mengenai kumpulan karangan eksposisi bahasa sunda dari berbagai tema seperti tentang lingkungan, tentang makanan (kadaharan) nyieun cilok, nyieun tahu, nyieun tempe, dan tentang alam.

Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai referensi kamu dalam membuat tulisan karangan eksposisi untuk bahan tugas basa sunda disekolah mu. Oh ya pada tulisan makanan diatas saya menggunakan kata emam, dan sebenarnya bisa diganti sesuai kepada siapa kita akan berbicara.

Untuk penggunaan ragam bahasa Makan :

  • Tuang (lebih tua)
  • Emam (lebih muda)
  • Neda (diri sendiri)
  • Dahar (sebaya)

Populer

Flashnews