Pidato Bahasa Sunda Tentang Hormat Kepada Orang Tua, Ibu dan Ayah

Pidato Bahasa Sunda Tentang Berbakti Hormat Kepada Orang Tua dan Guru

Pidato bahasa sunda tentang orang tua ibu dan ayah – Pada artikel ini kita akan membuat sebuah pidato atau biantara dalam bahasa sunda yang berhubungan dengan kasih sayang orang tua kita, dalam pidato ini akan dijelaskan tentang bagaimana caranya berbakti dan hormat kepada orang tua seperti ibu dan ayah termasuk juga guru kita disekolah.

Sebagai seorang anak tentunya kita tidak akan dapat membalas akan kebaikan dan jasa bapak ibu kita, dan tentu saja merupakan hal yang mustahil untuk kita bisa membayar atau membalas jasa orang tua kita.

Untuk itu, sebagai seorang anak yang baik sudah semestinya kita berbakti dan menghormati orang tua kita yakni ibu dan ayah bahkan guru kita disekolah, karna ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita berusaha membalas jasa mereka.

Pidato bahasa sunda tentang orang tua


Masih ingatkah kamu dengan cara membuat biatara atau pidato dalam bahasa sunda? Karna sebelum membuatnya tentu saja kita harus menyiapkan beberapa materi yang berhubungan dengan tema pidato yang akan dibawakan.

Baca juga: Mengenal Fungsi Tujuan Struktur Ciri dan Jenis Pidato

Dalam membuat contoh teks pidato yang baik dan benar, tentunya kita harus memperhatikan beberapa unsur sebagai acuan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini merupakan struktur teks pidato yang dapat dijadikan sebagai acuan kita dalam membuat pidato tentang ibu dan ayah dalam bahasa sunda.

Strutur teks pidato

1. Pembukaan

Diawali dengan kalimat pembuka, seperti salam pembuka dan ucapan penghormatan. Dalam hal ini biasanya dimulai dari penghormatan terhadap seseorang yang dianggap penting yang hadir dalam acara tersebut.

Selanjutnya memberikan ucapan syukur kepada tuhan yang maha ESA dan nabi muhammad SAW. Ucapan syukur ini diucapkan seperti memuji kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada kita semua yang hadir.

2. Isi Pidato

Pada bagian ini merupakan isi dari seluruh pidato yang akan kita bawakan, jadi inti dari suatu materi pidato yang akan kita uraikan secara rinci dan panjang lebar kepada hadirin.

Buatlah materi yang baik ini bertujuan agar isi pidato yang kita sampaikan bisa dengan mudah ditangkap isinya oleh audiens, mereka harus bisa paham dengan isi pidato kita.

Baca juga: 4 Langkah Mudah Agar Kita Lebih Berani Berbicara Didepan Kelas!

3. Penutup Pidato

Pidato yang baik tentu saja harus dapat menimbulkan rasa simpati kepada audiens. Selain isi pidato, penutup pidato juga perlu untuk diperhatikan agar yang kita bawakan lebih menarik.

Bagian penutup ini seperti kesimpulan pendek dari isi materi, permintaan maaf kepada hadirin apabila ada kekhilafan atau kesalahan yang mungkin saja terjadi secara tidak disengaja.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Kasih Sayang, Berbakti dan Hormat Kepada Orang Tua Ibu dan Ayah

Pidato Bahasa Sunda Tentang Berbakti Hormat Kepada Orang Tua

Nah, setelah kita membaca sekilas struktur tentang cara membuat pidato, kini saatnya kita sama-sama belajar membuat pidato tentang menghormati orang tua atau dalam bahasa sundanya hormat ka indung jeung apa. Mohon maaf sebelumnya apabila pidato ini masih jauh dari kata sempurna, dan disini saya akan membuatnya 2 buah contoh referensi.

Pidato pentingna urang hormat ka indung jeung bapa


السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastainu waalaumuridunya waddin wasolatu wasalamu ala asrofil anbiya iwalmursalin waala alihi wasohbihi ajmain,amaba’du

Sateuacan ngamimitian sumangga urang panjatkeun puji syukur kana kahadirat ALLAH anu maha suci nu parantos nyiptakeun langit jeung bumi.

Solawat sinareng salam oge mugia tetep kacurah limpahkeun ka jungjungan alam nyaeta habibana wanabiyana kangjeng nabi muhammad SAW.

Dina kasempatan anu bungah ieu, insya allah simkuring bade ngadugikeun hiji biantara ngeunaan kana pikanyaah indung jeung bapa, nyaéta pentingna urang hormat kanu jadi indung jeung bapa.

Hadirin, naha simkuring nyandak judul sapertos kitu?

Sabab, eta dua jalmi teh mangrupakeun jalmi-jalmi anu ageung pisan pangaruhna nu aya dina kahirupan urang sadaya.

Bapa urang nyaeta hiji jalmi nu kiat nu rela ngorbankeun sagalana pikeun bisa ngabahagiakeun urang salaku nu jadi anak. Malih anjeuna rela di saban dinten midamel kadieu kaditu supaya bisa ngahirupan anak jeung istrina.

Kitu oge ka indung urang, nyeta hiji jalmi anu mulia pisan nu jasana teu bisa ka itung, anjeuna oge anu parantos ngalakukeun 6N keur urang. Hadirin.. Terang naon eta 6N teh?

6N teh nyaeta:
1. Ngandung
2. Ngalahirkeun
3. Nganyusuan
4. Ngarawat
5. Ngagedekeun
6. Ngadidik urang nu salaku anakna, leres teu?

Coba urang bayangkeun hadirin, sakitu ageungna pisan eta jasa sareng pangorbananana nu parantos dipasihkeun ka urang sadaya, malah mah urang bisa jadi kos kieu oge jeung lahir di dunya ieu oge ku sabab ku dua jalmi eta, leres?

Lamun di itung-itung jasa anjeuna, sadayana ge moal bakal bisa kagantikeun ku emas jeung permata sakali oge. Teras, naon anu kedah ku urang lakukeun pikeun ngabales jasana? Nyaeta ku jalaran hormat, taat, jeung patuh kana sagala parentahna. Sabab sakumaha anu parantos disebutkeun tina hadist:

رض الله في رض الوالد ين وصخط الله في صخط الو ين

Nu harina: Karidhoan allah nyaéta karidhoan kolot urang, sareng kamurkaan alloh nyaéta kamurkaan kolot urang ogé.

Dina hadist eta parantos jelas, yen lamun urang patuh jeung taat ka kalot urang, mangka kolot urang oge bakalan reseup jeung bunggah boga anak sapertos urang, jeung terus ngadoa supaya tiasa asup ka surgana allah, amin yaa robbal alamin.

Tapi lamun ceunah urang doraka ka kolot urang, mangka alloh ogé bakalan leuwih murka jeung ngasupkeun urang ka narakana alloh, naudzubillah minzalik!

Hadirin sadaya..
Hoyong lebeut ka surga sadayana?

Lamun hoyong, hayu urang hormat kanu jadi kolot urang, mangga sami-sami ayeuna urang ngadua kanggo kaduan kolot urang

اللهم اغفرلنادنوبناوارحمهماكماربيناصغير نا

Nah, mung sakitu anu tiasa ku simkuring dugikeun, mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana, hatur nuhun tina sagala perhatiana jeung hampunten bilih seueur ka kirangan nana.

والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته

Pidato bahasa sunda tentang menghormati orang tua dan guru (hormat ka kolot jeung ka guru)

Pidato bahasa sunda hormat ka kolot jeung ka guru

Selain orang tua, tentunya bagi para pelajar di sekolah ada seorang sosok guru sebagai orang tua kita disekolah, nah dalam pidato bahasa sunda yang kedua ini juga akan membahas mengenai jasa guru kita, meskipun dari keseluruhan materi pidatonya ditunjukkan untuk menghormati orang tua.

Jasa guru juga memang sangat banyak, kita dapat menulis, membaca, tahu akab berbagai bidang ilmu pengetahuan semuanya itu berkat dari jasa-jasa beliau, nah oleh karena itulah pidato ini juga bisa ditunjukan kepada guru kita. Berikut silahkan langsung saja di simak contohnya.

Biantara Hormat Ka Kolot Jeung ka Guru


Assalamu’alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil Alamiin, assholatu wassalamu ala syrofil anbiya’i wa imamil mursalin, sayyidina wamaulana muhammadin wa ala alihi wasohbihi aj’main. Amma Ba’du :

Nu utami jeung nu paling utami mangga urang panjatkeun sasarengan puja jeung puji syukur kahadirat ALLAH SWT. Sabab teu aya tuhan salain allah, nu nguasaan sadaya alam ieu.

Rahmat jeung salam mugia tetep dilimpahkeun kanggo nabi urang sadayana muhammad saw nu teu aya nabi nu sanes saparantosna. Nu tos ngabawa urang ti jaman onta nuju jaman toyota, ti jaman jahiliyah nuju jaman nu pinuh barokah. Mugi ogé urang kalebet kana pangikutna nu menangkeun syafaat di poé kiamat engkin, amin yaa robbal alamin..

Teu hilap urang panjatkeun ogé du’a kanggo kadua kolot urang sarta bapa ibu guru nu parantos ngadidik, ngabina, sareng ngabekeulan urang ku pangelmu nu seueur, ku kituna urang mugi-mugi tiasa jadi jalmi-jalmi anu iman, taqwa, sareng boga akhlak mulia. Mugi ogé ka asih nu anjeuna pasihkeun tiasa mangpaat kanggo urang salaku siswa-siswi didikna. Amin

Simkuring salaku wakil ti para siswa, kapapancenan tugas kanggo ngadugikeun hiji biantara. Dina ieu kasempetan simkuring badé ngadugikeun biantara ngenaan kana pentingna urang mikahormat ka kolot jeung ka guru urang. Sabab hormat ka anu janten sepuh sareng hormat ka ibu/bapa guru téh teu kinten pentingna sareng kedah diperhatoskeun ku urang sadayana.

Malihan pan dina basa Sunda mah basa anu dianggo kanggo nyarios ka sepuh sareng ka réréncangan téh dibéntenkeun. Éta hartosna emang kedah aya béntenna antawis nyarios ka sepuh sareng nyarios ka réréncangan. Sanaos nganggo basa naon bad, ari hormat ka sepuh sareng ka ibu/bapa guru mah tangtos wajib. Mung dina basa Sunda mah éta téh diperhatoskeun pisan. Duh mani saénya bahasa sunda téh?

Hadirin anu kusimkuring pikahormat..

Urang tangtos kedah hormat ka anu janten sepuh urang anu parantos ngurus urang sadayana, teu kinten ageungna jasa anu janten sepuh urang téh. Kitu ogé ka bapa sareng ibu guru, urang sadayana kedah mikahormat anjeunna margi ibu/bapa guru tdh parantos ngajar urang tiasa terang kana elmu anu tangtos aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Hadirin sarta rerencangan sakantenan nu simkuring pikadeudeuh..

Unggal jalmi tangtuna pasti miboga sepuh atanapi kolot, teu aya hiji jalmi ogé manusa anu lahir teu aya bapa jeung indungna iwal ti nabi adam. Urang ogé sadar tangtuna kolot urang téh tos sesah beurang peuting ngabanting tulang, mikiran sakuat tanaga kumaha carana pikeun ngajuangkeun anak-anakna.

Ku kituna urang salaku anak-anakna kedah hormat ka anjeuna, sabab hormat ka indung jeung bapa téh mangrupakeun sala sahiji amal shaleh anu mulia bahkeun parantos disebutkeun dina aL-Qur’an pikrun kautamaan ngabakti ka indung jeung bapa teh, saur firman allah:

“Sembah allah jeung ulah nyekutukeun anjeuna sareng nanaon oge, jeung urang kudu boga kalakuan anu hadé ka kolot urang.” (An nisa: 36)

Dina ayat ieu paréntah mikahormat ka kolot di sandingkeun ku amal anu paling utami nyaéta tauhid, mangka ieu tiasa nunjukeun yén amal ieu ogé ageung pisan di sisi ALLAH SWT.

Salian éta, ALLAH ogé negeskeun dina surat al-isro yén urang ulah nyarios atanapi ngomong “Uh” jeung “ah” ari ka kolot téh, sabab teu menang komo deui leuwih ti éta. Dina ayat éta ogé dijelaskeun paréntah pikeun kudu ngajaga kalakuan hadé ka kolot urang.

Ayeuna urang parantos terang mani kitu pentingna sareng utamina hormat jeung ngabakti ka kadua kolot urang téh. Mangga ayeuna urang inget deui, tos sabaraha kali urang nyieun ngambeuk manéhna? Tos sabara kali urang nyieun ceurik manéhna? Sabataha kali urang teu ngalaksanakeun paréntahna? Nah ku kituna mangga urang sami-sami menta hampura!

Hadirin, bapa ibu guru anu jusimkuring dipikahormat, sareng réréncangan anu ku simkuring pikadeudeh..

Rupina ngan sakitu baé biantara singket ti simkuring, hamputen anu kasuhun bilih aya cariosan ti simkuring anu kirang merenah. Sareng mugi-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeuna, janten hamba-hamba pilihanna, sereng mugi urang ogé kalebet jalmi-jalmi anu beruntung. Amin yaa robbal alamin!

Wassalamualaikum wr, wb.

 
Baca juga: Biantara Bahasa Sunda Peringatan Hari Guru Nasional (Jasa Guru)

Demikianlah beberapa contoh biantara atau pidato bahasa sunda yang berhubungan tentang hormat kepada orang tua ibu dan ayah beserta guru kita disekolah yang dapat dituliskan pada kesempatan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam artikel diatas. Semoga dapat bermanfaat untuk bahan referensi tugas tambahan kamu.

Populer

Flashnews