Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang 17 Agustus Hari Kemerdekaan

Contoh biantara 17 agustus bahasa sunda – Jangan bingung jika mendapat sebuah tugas sekolah untuk membuat atau membawakan sebuah pidato atau biantara singkat tentang hari kemerdekaan indonesia, tepatnya dalam acara 17 agustus 1945. Dibawah ini saya sudah menyiapkan sebuah contoh biantara singkat dan juga pendek tentang hari kemerdekaan tersebut.

Nantinya, selain contoh biantara singkat tentang hari kemerdekaan dibawah ini, ada juga contoh lain tentang biantara atau pidato yang berhubungan dengan hari kemerdekaan, yang dapat kamu baca pada artikel dibawah ini.

Artikel terkait: Contoh Surat Resmi Bahasa Sunda Karang Taruna Persiapan 17 Agustus!

Didalam membawakan biantara atau pidato, tentu saja hal-hal yang harus kita perhatikan adalah persiapan, serta menentukan tujuan dan topik, sehingga kita dapat menguasai materi yang akan dibawakan, dan jangan lupa siapkan juga fisik dan mental (rasa percaya diri) kamu dengan baik.

Karna, kunci sukses dalam membawakan sebuah biantara atau pidato tentu saja rasa percaya diri yang tinggi yang ada pada diri kita. Karna sebagus apapun naskah biantaranya, jika kita tidak merasa percaya diri dalam membawakannya maka akan kurang maksimal nantinya.

Contoh Naskah Pidato Biantara Bahasa Sunda Tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945

contoh Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda Singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945

H.U.T indonesia merupakan hari ulang tahun bangsa indonesia yang jatuh setiap pada tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Untuk merayakan hari ulang tahun bangsa indonesia, di setiap-tiap wilayah sering sekali mengadakan berbagai macam kegiatan seperti perlombaan, menghiasi jalan-jalan, membuat gapura, dan lain sebagainya.

Umumnya dana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 17 agustusan ini juga berasal dari iuran warga sekitarnya yang sudah dikoordinir oleh ketua RT masing-masing tempat.

Nah, buat kamu khususnya yang tinggal di jawa barat yang akan menyelenggarakan 17 agustusan di tempat mu, tentunya wajib menggunakan biantara atau pidato bahasa sunda untuk pembukaan maupun untuk acara tertentu mengenai hari kemerdekaan.

Biantara “Mieling Kamerdekaan Indonesia”
Bismilaahirrohmanir rohim,
Assalaamualaikum wr. wb..


Hadirin anu kusimkuring dipikahormat, sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah SWT. Anu atos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul ditempat ieu. Henteu hilap, shalawat sarta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kulawargana, sahabtna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.

Langkung  ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia anu ka 73 ieu.

Bapa Kapala Sakola, miwah Bapa sareng Ibu Guru, Kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu ku simkuring dipikadeudeuh, Dinten ieu, dina raraga paturay tineung Alhamdulillah, urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang taun kamerdekaan nagara urang anu ka (…).

Peryogi ka uninga, seueur pisan pengorbanan anu tos di pasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan nagara indonesia. Ku kituna urang, salaku generasi muda penerus bangsa tos sakeudahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang, ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa indonesia anu lewih hade ajang kahareupna.

Sajabina ti eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka mengisi kemerdekaan ieu. Sapertos, ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tauran, sarta seeur anu sanesna. Intina, urang sami-sami hayu babarengan ngeusian kamerdekaan iyeu ku hal-hal anu positif sarta mangfaat pikeun diri urang.

Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, Hapunten anu kasuhun, saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang merenah.

 

Wassalamualaikum Wr. Wb..

 

Pidato Singkat Ngarayakeun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia Bahasa Sunda

Pidato Singkat Kamerdekaan Indonesia Bahasa Sunda

Selain pada contoh di atas, di bawah ini adalah contoh pidato atau biantara lainnya yang berhubungan dengan 17 agustus atau mengenai hari kemerdekaan republik indonesia dalam bahasa sunda yang sudah dilengkapi dengan arti dari isi pidato ke dalam bahasa indonesianya.

Ngarayakeun 17 Agustus Kamerdekaan Indonesia

Assalamualaikum. Wr. Wb..


Bapak kapala sakola anu ku simkuring dipikahormat, bapak/ibu guru anu dipikahormat sareng hadirin tamu uleman nu ku simkuring dipikahormat saderek sadaya adi-adi kelas sarwng raka-raka kelas nu ku simkuring dipikacinta.

Puji syukur hayu urang sanggakeun ka allah nu maha ESA anu parantos ngalimpahkeun sadaya rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul ditempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Amin

Hadirin anu salinggih..
Pikeun nyambut dinten kemerdekaan indonesia anu ka- .. Pendidikan anu tos aya salama ieu, hayu urang langkung tingkatkeun deui pelajaran anu leuwih bermutu sarta pangarahan nu parantos dipasihan ku guru anu propesional, sarta perhatian ti orang tua.

Hadirin anu salinggih..
Salain ti eta, urang sadaya kudu inget ka para pajuang atawa pahlawan anu parantos mempertaruhkeun jiwa ragana kanggo negara urang nya éta indonesia, sareng jasa-jasa guru anu geus ngabimbing urang sadaya ngajarkeun élmu supaya urang tiasa jadi penerus bangsa anu langkung saé jeung berguna pikeun bangsa nagara.

Hadirin anu salinggih..
Ayeuna mah teu kenging aya deui perpecahan sarta permusuhan diantara urang sadaya. Mugi-migi ku sumanget ’45 urang tiasa ngabangun nagara ieu ku sifat anu silih pikanyaah, silih pikahormat, jeung silih ngabantu pikeun ka jalina kaharmonisan saperti nu urang harapkeun, jadi nagara anu sejahtera.

Ku kituna, hayu urang sukseskeun reformasi gelombang ka dua ieu pikeun kawujudna kahirupan berbangsa jeung nagara nu langkung sajahtera, demokratis, sareng ogé berkeadilan.

Hadirin anu salinggih..
Rupina cekap sakitu baé biantara ti nu tiasa di dugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya saur nh teu kaukur, basa nu teu karéka atanapi ucap anu kirang merenah dina larapna. Mugi tiasa di hampunten. Wasslamualaikim, wr wb.

“Arti dari isi biantara”

Untuk menyambut hari kemerdekaan indonesia yang ke- .. Pendidikan yang ada selama ini, mari kita lebih tingkatkan kembali pelajaran yang lebih bermutu serta pengarahan yang sudah diberikan oleh guru yang profesional serta perhatian dari orang tua.

Selain dari itu, kita semuanya harus ingat kepada para pejuang atau pahlawan yang sudah mempertaaruhkan jiwa raganya untuk negara kita yaitu indonesia, serta jasa-jasa guru yang sudah membimbing kita semua mengajarkan ilmu agar kita dapat jadi penwrua banhsa yang lebih baik dan berguna bagi bangsa negara.

Sekarang tidak boleh ada lagi perpecahan serta permusuhan diantara kita semua. Mudah-mudahan dengan semangat ’45 kita dapat membangun negara ini dengan sifat saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu untuk terjalinya keharmonisan seperti yang kita harapkan, menjadi negara yang sejahtera.

Oleh karena itu, mari kita sukseskan reformasi gelombang ke dua ini untuk terwujudnya kehidupan berbangsa dan negara yang lebih sejahtera, demokratis dan juga berkeadilan.

Baca juga: Contoh Pidato Kemedekaan R.I dan Metode Biantara yang Benar

Nah demikianlah Naskah biantara atau pidato bahasa sunda singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945 atau Biantara Bahasa Sunda “Mieling kamerdekaan”. Semoga agustusan ditempat kalian dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan semoga bermanfaat juga untuk para panitia 17’san yang akan berpidato terlebih dahulu.

Label: Biantara Naskah biantara atau pidato bahasa sunda singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945 atau Biantara Bahasa Sunda “Mieling kamerdekaan”.

Populer

Flashnews