Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang 17 Agustus!

Contoh biantara 17 agustus bahasa sunda – Jangan bingung jika mendapat sebuah tugas sekolah untuk membuat atau membawakan sebuah pidato atau biantara singkat tentang hari kemerdekaan indonesia, tepatnya dalam acara 17 agustus 1945. Dibawah ini saya sudah menyiapkan sebuah contoh biantara singkat dan juga pendek tentang hari kemerdekaan tersebut.

contoh Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda Singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945

Nantinya, selain contoh biantara singkat tentang hari kemerdekaan dibawah ini, ada juga contoh lain tentang biantara atau pidato yang berhubungan dengan hari kemerdekaan, yang dapat kamu baca pada artikel dibawah ini.

Baca juga:
1. Metode Dan Contoh Biantara (Pidato) Bahasa Sunda Yang Benar!
2. Contoh Surat Resmi Bahasa Sunda Karang Taruna Persiapan 17 Agustus!
3. Pidato Bahasa Sunda Tentang Hormat Kepada Orang Tua, Ibu dan Ayah


Didalam membawakan biantara atau pidato, tentu saja hal-hal yang harus kita perhatikan adalah persiapan, serta menentukan tujuan dan topik, sehingga kita dapat menguasai materi yang akan dibawakan, dan jangan lupa siapkan juga fisik dan mental (rasa percaya diri) kamu dengan baik.

Karna, kunci sukses dalam membawakan sebuah biantara atau pidato tentu saja rasa percaya diri yang tinggi yang ada pada diri kita. Karna sebagus apapun naskah biantaranya, jika kita tidak merasa percaya diri dalam membawakannya maka akan kurang maksimal nantinya.

Contoh Naskah Pidato Biantara Bahasa Sunda Tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Biantara “Mieling Kamerdekaan Indonesia”
Bismilaahirrohmanir rohim,
Assalaamualaikum wr. wb..


Hadirin anu kusimkuring dipikahormat, sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah SWT. Anu atos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul ditempat ieu. Henteu hilap, shalawat sarta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kulawargana, sahabtna, sareng umatna nepi ka akhir zaman.

Langkung  ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia anu ka 73 ieu.

Bapa Kapala Sakola, miwah Bapa sareng Ibu Guru, Kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu ku simkuring dipikadeudeuh, Dinten ieu, dina raraga paturay tineung Alhamdulillah, urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang taun kamerdekaan nagara urang anu ka (…).

Peryogi ka uninga, seueur pisan pengorbanan anu tos di pasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan nagara indonesia. Ku kituna urang, salaku generasi muda penerus bangsa tos sakeudahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang, ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa indonesia anu lewih hade ajang kahareupna.

Sajabina ti eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka mengisi kemerdekaan ieu. Sapertos, ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tauran, sarta seeur anu sanesna. Intina, urang sami-sami hayu babarengan ngeusian kamerdekaan iyeu ku hal-hal anu positif sarta mangfaat pikeun diri urang.

Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, Hapunten anu kasuhun, saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang merenah.

 

Wassalamualaikum Wr. Wb..

 
Nah demikianlah Naskah biantara atau pidato bahasa sunda singkat tentang hari kemerdekaan 17 agustus 1945 atau Biantara Bahasa Sunda “Mieling kamerdekaan”.

One thought on “Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang 17 Agustus!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *