Cerita Pangalaman Karangan Liburan Sakola Ka Puncak Bogor!

Cerita karangan pengalaman pribadi artinya, isinya tentang ungkapan pemikiran serta perasaan dari si pengarang kepada suatu pengalamannya dari kesatuan tema yang dipilih, misalnya Contoh cerita karangan pengalaman pribadi bahasa sunda tentang liburan sekolah dibawah ini.

Baca juga: Karangan Bahasa Sunda Tentang Kesehatan singkat, 3 dan 4 Paragraf!

Cerita Pangalaman Karangan Liburan Sakola Bahasa Sunda Ka Puncak Bogor

Cerita Pangalaman Karangan Liburan Sakola Ka Puncak Bogor Bahasa Sunda
Dalam contoh cerita karangan pengalaman tentang liburan sekolah kali ini, kita akan menuliskan sebuah karangan pengalaman pribadi dengan menggunakan bahasa sunda yang sudah dilengkapi beserta artinya. Nah, berikut contoh cerita karangan pengalaman pribadinya, langsung saja silahkan disimak.

” LIBURAN KA PUNCAK BOGOR”


Dina wanci peré sakola panjang dina taun kamari anu pas pisan sareng taun baruan 2020, abdi sareng kaluargi angkat liburan sakola ka daerah puncak nuaya di bogor, jawa barat.

Puncak bogor mangrupakeun salah sahiji tempat lokasi wisata anu hadé ceuk abdi. Dimana didinya suasanana téh mani tiis sareng raos pisan, jabi loba tatangkalan, sarta kebon-kebon téh.

Teu heran seueur ogé jalmi-jalmi anu nganjang nu ngahaja ameng kadinya, komo deui lamun pas peré sakola atawa tanggal bereum mah, sapertos dinten sabtu saréng minggu pasti rame didinya.

Abdi sareng kaluargi ngendong di puncak bogor salami dua dinten, abdi ameng ka sababaraha tempat anu éndah nu aya didinya, teu hilap ogé abdi nyempatkeun kanggo foto-foto keur update status di pesbuk, salajengna abdi ameng ka kebon téh sareng seueur deui anu sanesna.

Dina wengina, pas pisan badé taun baru 2020, abdi sareng sadérék kaluargi ngabeleum jagong sareng hayam heula didinya, katingali didinya geuningan seueur ogé jalmi anu keur bebeleman bari ngadagoan taun baruan.

Pokona mah, ceuk abdi mah didinya téh janten pangalaman anu éndah salami aya di daerah puncak bogor salami dua dinten éta téh. Pokona saprak kadinya, leungit sadaya hawa ka capé, stres, sarta pamikiran anu sanesna.

Teu hilap sateuacan abdi mulang ka bumi, abdi meser heula oleh-oleh sapertos taleus bogor, buah, sareng kaemaman liana pikeun engkina dipasihkeun ka réréncangan, sadérék, tatanggi di bumi engkina.

Nah, sakitu baé mung carita pondok pangalaman pribadi ti abdi basa keur peré sakola panjang keur kamari. Hatur nuhun sadayana.

Artinya: (Versi bhs. indonesia)

Contoh Pengalaman Liburan Sekolah ke Puncak Bogor

Pengalaman liburan sekolah basa sunda

Pada waktu libur sekolah panjang di tahun kemarin yang bersamaan dengan tahun baruan 2020, aku beserta keluarga berangkat liburan sekolah ke daerah puncak yang ada di bogor, jawa barat.

Puncak bogor merupakan salah satu tempat lokasi wisata yang bagus menurut ku. Dimana disana suasananya sangat dingin dan enak sekali, selain banyak pepohonan serta kebun-kubun téh.

Tidak heran banyak juga orang-orang yang mengunjungi yang sengaja main kesana, apalagi kalau bertepatan dengan libur sekolah atau tanggal merah, seperti hari sabtu dan minggu pasti ramai disana.

Aku dan keluarga menginap di puncak bogor selama dua hari, aku bermain ke beberapa tempat yang indah yang ada disana, tidak lupa juga aku menyempatkan untuk berfoto untuk update setatus di facebook, selanjutnya aku bermain ke kebun téh dan banyak lagi yang lainnya.

Malamnya, bertepatan dengan tahun baru 2020, aku dan saudara keluarga membakar jagung dan ayam dulu disana, terlihat disana ternyata banyak juga orang yang sedang bakar-bakar sambil menunggu tahun baruan.

Pokoknya menurutku disana itu jadi pengalaman yang indah selama ada didaerah puncak bogor selama dua hari itu. Pokoknya semenjak kesana, hilang semua rasa lelah, stress, serta pemikiran yang lainnya.

Tidak lupa sebelum aku pulang ke rumah, aku membeli terlebih dahulu oleh-oleh seperti taleus bogor, buah, dan makanan lainya untuk nantinya diberikan kepada teman-teman, saudara, tetangga di rumah nantinya.

Baca juga cerita liburan sekolah lainya: Pengalaman Pribadi Bahasa Sunda Tentang Liburan Sekolah Di Rumah Saja

Nah, begitu saja cerita pendek pengalaman pribadi dari ku saat sedang libur sekolah panjang kemarin. Terimakasih semuanya..

Populer

Flashnews