Pengalaman Pribadi Bahasa Sunda Tentang Liburan Sekolah Di Rumah Saja!

Saat usai waktu liburan sekolah, terkadang juga dibarengi dengan tugas sekolah yang sudah menanti, seperti misalnya menceritakan pengalaman pribadinya saat liburan sekolah berakhir, tak terkecuali dalam mata pelajaran bahasa sunda di sekolah.

Baca Juga: Contoh Cerita Pengalaman Belajar Online di Rumah Karena Corona

Tapi ada juga orang yang merasa meskipun hanya diberikan satu tugas namun rasanya seperti menumpuk. Ya tentu saja, karena satu pelajaran masing-masing 1 buah tugas atuh! Nah, akibat kebanyakan nyantai jadi kelupaan deh tugas bahasa sundanya, atau bahkan bingung mau menulis apa, karena ternyata pas udah liburan sekolah dirumah pun ternyata malah banyak gabutnya.😅

Baca juga: 8+ Contoh Pengalaman (Pangalaman) Pribadi Bahasa Sunda!

Cerita Karangan Pengalaman Pribadi Liburan Sekolah Dirumah Bahasa Sunda

Contoh Cerita Karangan Pribadi Bahasa Sunda Tentang Liburan Sekolah Di Rumah Menyenangkan

Oyy.. Namun jangan khawatir, pada kesempatan kali ini basasunda.com akan menuliskan beberapa contoh cerita karangan pribadi singkat tentang pengalaman liburan sekolah meskipun hanya dirumah melulu, namun tetap menyenangkan, gitu kan mau nya? Hanya bisa mendo’akan dari jauh, mudah-mudahan saja karangan ini dapat dijadikan sebagai inspirasimu dalam menulis nantinya.

Mau nilai karangan mu bagus? Ya belajar lah!

Baca juga: Cerpen Bahasa Sunda Pilihan 8+ Contoh Referensi Untuk Tugas Sekolah!

Cerita Karangan Liburan Sekolah Dirumah Basa Sunda Singkat Dan Menyenangkan

Dalam membuat sebuah cerita karangan pribadi dalam bahasa apapun, sebisa mungkin harus dibuat semenarik mungkin, detail, serta singkat agar para pembaca tidak terlalu menghabiskan banyak waktu dalam membaca cerita karangan yang kita buat tersebut, apalagi dengan cerita yang gak ada judulnya.

Gass keun…!

CONTOH 1

“Seruna Bebenah Di Bumi Sareng Saderek Abdi, Di Dinten Minggu”

Carita pangalaman pribadi abdi dimimitian dina liburan sakola semester sakola anu kaliwat, dina peré sakola kamari abdi henteu angkat kamana-mana. Dina dinten kahiji dugi ka lebet sakola abdi ngan ukur di bumi, sapertos ngaso, ameng, sareng nongton tv.

Sarta abdi teu hilap ogé nyempetkeun waktos kanggo midamel hiji karangan salami liburan peré sakola abdi, kanggo pancen basa sunda disakola.

Sanaos abdi liburan sakola ngan saukur dibumi, abdi henteu ngarasa bosen, sabab abdi janten seueur waktos kanggo ngabantosan padamelan pun indung sadidintena. Sapertos bebersih di bumi, nyapu diburuan, supados tambih bersih, Ă©ndah, sarta merenah, pikeun saha wae anu ningalina sakumaha keluargi abdi di bumi.

Caritana dimimitian dina wanci peré sakola abdi kadua, dinten minggu abdi hudang ti énjing kéneh, ku sabab sabenerna tos lami abdi téh hoyong pisan bebenah dibumi terutamina di kamar abdi sorangan, soalna mun lebet sakola mah asa téh teu aya waktosna, janten abdi nyempetkeun énjing peré sakola éta téh pikeun bébénah di kamar kusabab hoyong susana anyar.

Tabuh salapan énjing abdi tos mimitian beberes, ti mulai ngagentos sepré, masang pajangan di tembok kamar, ngabersihkeun meja belajar, sareng ngarapihan buku-bukuna, sarta seueur deui anu sanesna.

Tabuh setengah sapuluh, abdi ogé ngabersihkeun pepelakan nu aya di payuneun bumi abdi, motongan jukut anu tos seueuer, ngarapihan pot kembang, sareng melak kekembangan anu anyar supados tiasa mangkin merenah, éndah, jeung asri.

Sabot abdi keur bebenah dibumi dinten minggu eta téh, aya dongkap saderék abdi nu namia susi sareng erni, saurna anjeuna hoyong ngabantosan abdi bebenah dibumin, Tangtos wae abdi ngarasa bungah, sabab sadayana kagiatanana pasti jantén leuwih gampil engkina.

Basa keur motongan jukut dipayuneun bumi, saderek abdi susi mendakan cacing anu ageung kacidaan. Mimitina mah abdi ogĂ© reuwas da ari sugan tĂ©h aya naon? Atuda mani jejeritan kitu, kieu ceunah saurna teh: “Aya oray.. aya oray..!!!” Si susi mani lulumpatan ku sabab sieun naker.

Nah, geuningan pas ku simabdi tingali singhoreng téh padahal mah cacing nu badag, atuh meren abdi sareng erni seuseurian kacidaan. Susi ogé milu seuri da rumasa éra nyangka cacing éta téh parangsana mah oray ceunah. Hahaa..!

Sanaos abdi liburan peré sakola ngan saukur di bumi, abdi henteu ngarasa bosen margi seueur pisan sabenerna mah kagiatan anu seueur mangpaatna. Contona sapertos ngabantosan pun kolot, bebenah atanapi bebersih dibumi pikeun kabersihan urang sareng keluargi, sarta perkawis positif liana.

Nah, sakitu waé carita pengalaman pribadi abdi ngeunaan kana peré sakola salami liburan semester anu kaliwat kamari di bumi. Hatur nuhun..


Terjemahan:

Cerita pengalaman pribadi aku bermula saat liburan sekolah semester sekolah yang lalu, selama hari sekolah kemarin saya tidak kemana-mana. Di hari pertama hingga masuk sekolah, saya hanya di rumah saja, seperti istirahat, tidur, dan menonton TV.

Dan tidak lupa saya menyisihkan waktu untuk menulis esai selama liburan sekolah, untuk benar-benar belajar bahasa sunda di sekolah.

Walaupun saya hanya berdiam diri di rumah selama liburan sekolah, saya tidak merasa bosan, karena saya memiliki banyak waktu untuk membantu pekerjaan ibu saya seharian. Ibarat membersihkan bumi, menyapu diburu, agar lebih bersih, indah, dan nyaman, bagi siapapun yang melihatnya sebagai keluargaku di bumi.

Cerita bermula pada hari kedua saya sekolah, pada suatu hari minggu saya bangun pagi-pagi sekali, karena sudah lama sekali saya sangat ingin mengerjakan sesuatu di rumah terutama di kamar saya sendiri. karena mereka menginginkan lingkungan baru.

Pukul sembilan pagi, saya mulai berbenah, mulai dari mengganti sprei, memasang hiasan dinding, membersihkan meja belajar, merapikan buku, dan masih banyak lagi.

Pukul setengah sepuluh, saya juga membersihkan tanaman di depan rumah saya, memotong rerumputan yang tumbuh, membersihkan pot bunga, dan menanam bunga baru agar nyaman, indah, dan indah.

Ketika saya sedang membersihkan rumah minggu itu, ada seorang saudara laki-laki saya bernama susi dan erni, katanya ingin membantu saya membersihkan rumah.

Saat sedang memotong rumput di depan rumah, saudara saya Susi menemukan cacing yang sangat besar. Awalnya saya juga kaget karena penasaran apa yang terjadi? Lalu dia berteriak begini, begini katanya: “Ada ular.. ada ular..!!!” Si susi mani lari karena takut sakit.

Nah, waktu saya lihat cacingnya, cacingnya besar, jadi saya banyak ketawa. Susi pun tertawa dan merasa malu karena mengira cacing itu adalah ular. Ha ha ha..!

Sanaos abdi liburan peré sakola ngan saukur di bumi, abdi henteu ngarasa bosen margi seueur pisan sabenerna mah kagiatan anu seueur mangpaatna. Contona sapertos ngabantosan pun kolot, bebenah atanapi bebersih dibumi pikeun kabersihan urang sareng keluargi, sarta perkawis positif liana.

Nah, sakitu waé carita pengalaman pribadi abdi ngeunaan kana peré sakola salami liburan semester anu kaliwat kamari di bumi. Terima kasih..

CONTOH 2

Pangalaman pribadi salila liburan sakola semester kaliwat di imah

pangalaman pribadi libur sakola di imah

Liburan peré sakola semester nu kaliwat kabeneran abdi jeung kaluarga henteu mamangkatan kamana-mana.

Ku kituna, salila dua minggu éta téh abdi ngalakukeun kagiatan di imah atawa ulin jeung babaturan di sakitaran imah.

Sanajan teu kamana-mana, tapi peré sakola nu kamari bisa ngabungahkeun haté abdi. Sabab, salain bisa ulin jeung babaturan, unggal poé abdi ogé jadi bisa ngabantuan pun indung di imah.

Unggal poé sageus hudang saré misalna, abdi sok ngabantuan indung sapertos nyiram pepelakan jeung nyapu di buruan imah.

Sageus kitu, sakapeung abdi ngabantuan pagawéan kolot saperti ngumbahan piring sarta parabot imah di dapur.

Tapi ti sakabéh kagiatan éta, nu paling ngabungahkeun abdi nyaéta wanci nyieun kuéh jeung indung di imah.

Harita téh pas poé minggu, indung abdi nyieun sababaraha rupa kuéh sabab cenah rék aya dulur anu arék datang ti jauh.

Ku kituna, abdi ogé ngabantuan sapoé jeput di dapur nyiapkeun adonan kuéh. Abdi ngabantuan nyetakan kuéh garing jadi wangun kos haté anu lucu.

Sabot mimiti manggang kuéh, tétéla abdi poho nyimpen kacang médé di luhur adonana. Jadi citakan kahiji, kuéh téh henteu dibéré kacang. Indung abdi ogé mamagahan supaya ulah poho deui engké.

Ahirna, kuéh hasil citakan kahiji anu teu aya kacang medéna ku sorangan wéh di huapkeun sabari manggang kuéh nu laina, kuéhna téh karaos pisan ngeunah.

Abdi resep pisan ngabantuan nyieun kuĂ©h harita, sabab bisa sakalian ngasa’an kuĂ©h-kuĂ©h nu kakarak dipanggang.

Nah, sakitu waé carita singket pangalaman pribadi salila liburan sakola semester nu kaliwat nu tiasa abdi cutat kanggo pancen basa sunda di sakola, hatur nuhun.


Terjemahan:

Liburan sekolah semester lalu beruntung bagi saya dan keluarga saya tidak pergi kemana-mana. Jadi, selama dua minggu itu, saya beraktivitas di rumah atau bermain bersama teman-teman di sekitar rumah.

Meski tidak kemana-mana, tapi prestasi sekolah kemarin membuat hatiku senang. Sebab, selain bisa bermain dengan teman-teman, setiap hari saya juga bisa membantu ibu di rumah.

Setiap hari setelah bangun tidur misalnya, saya selalu membantu ibu seperti menyiram tanaman dan menyapu halaman. Setelah itu, terkadang saya membantu pekerjaan orang tua seperti mencuci piring dan peralatan rumah tangga di dapur.

Tapi dari semua kegiatan itu, yang paling membuat saya senang adalah ketika saya membuat kue bersama ibu saya di rumah. Hari ini adalah hari kerja, ibu saya membuat beberapa macam kue karena katanya ingin ada saudara yang mau datang dari jauh. Oleh karena itu, saya pun membantu sehari di dapur untuk menyiapkan adonan kue. Saya membantu membentuk kue kering menjadi bentuk hati yang lucu.

Saat mulai memanggang kue, ternyata saya lupa menaruh kacang mete di atas adonan. Jadi pertama-tama kuenya tidak diberi kacang. Ibu saya juga menasihati saya untuk tidak melupakannya nanti.

Terakhir, kue pertama yang tidak mengandung kacang dipanggang sendiri sambil memanggang kue lainnya, kuenya enak sekali. Saya sangat suka membantu membuat kue itu, karena saya bisa mencicipi kue yang baru dipanggang.

Nah, itu saja cerita singkat pengalaman pribadi saya selama liburan sekolah semester lalu yang bisa saya kutip untuk meningkatkan bahasa sunda saya di sekolah, terima kasih.

17 November 2022

Baca juga: 10+ Contoh Carpon Carita Pondok Bahasa Sunda Lengkap Berbagai Tema

Perhatian! Mungkin saja karangan bahasa sunda ini masih jauh dari apa yang kamu harapkan, sehingga kamu diperbolehkan dapat mengeditnya sesuai selera agar dapat menghasilkan sebuah cerita karangan yang lebih menarik lagi! Jika ingin ditulis ulang jangan lupa kasih sumbernya ya teman-teman?

Demikian contoh cerita karangan pribadi bahasa sunda tentang liburan sekolah di rumah yang dapat saya tuliskan. Semoga contoh diatas dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menulis cerita liburan sekolah mu, sehingga cerita karangan mu menjadi lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca. Pastinya jadi lebih mudah! *_^

Populer

Flashnews