8+ Contoh Pengalaman (Pangalaman) Pribadi Bahasa Sunda!

Diposting pada

Pengalaman pribadi bahasa sunda – Dalam tugas sekolah, biasanya kita juga tidak luput mendapat tugas mengarang dari guru basa sunda tentang pristiwa yang berhubungan dengan pengalaman pribadi (nyieun karangan) dengan menggunakan ragam bahasa sunda.

Dalam proses menulis karya seni mengarang cerita ini, tentu saja harus berdasarkan dari pengalaman kita sehari-hari, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun menarik lainnya, contohnya seperti peristiwa mengesankan saat liburan sekolah dan lain sebagainya.

Menulis Pengalaman Pribadi

Cara Menulis Pengalaman Pribadi Dengan Bahasa Sunda

Mengarang merupakan dimana proses kita belajar dalam menyusun kata yang kemudian disusun menjadi sebuah palagraf, dalam bahasa sunda sendiri kita bisa menggunakannya dengan dua ragam bahasa. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari dan bisa juga dengan menggunakan ragam bahasa lemes.

Dengan membuat karangan pribadi seperti ini juga sebenarnya kita dilatih mengingat, sejauh mana kita dapat menuangkan ide tulisan berdasarkan sesuatu kejadian pengalaman yang kita lalui, berdasarkan dari hasil pemikiran kita sendiri.

Merangkai Kalimat dan Mengembangkannya

Dibawah ini adalah sebuah contoh yang bisa kita perhatikan, saat kita akan menggembangkan sebuah kalimat untuk menulis sebuah karangan pribadi.

Contoh:

– Andi (Subjek)

– Andi ulin (S + Predikat)

– Andi ulin ka pangandaran (S + P + K Tempat)

Misalnya kita ingin memanjangkan kalimat tersebut, kita bisa menambahkannya dengan keterangan waktu (biasa suka ditulis di awal kalimat) sehingga akan menjadi seperti dibawah ini:

Basa poe minggu, Andi ulin ka pangandaran

Menyusun Kalimat Menjadi Sebuah Palagraf

Pada kalimat diatas, kita bisa menjadikannya menjadi sebuah palagraf kalau ditambahkan dengan kalimat pendukung lainnya atau dengan menambahkan kalimat untuk menguatkan kalimat tersebut. Misalnya, setelah itu disana kita mau menceritakan apa lagi?

Jadi, supaya kita tidak kebingungan saat menuliskan sebuah karangan dengan basa sunda, sebelumnya kita perlu membuat kerangka karangannya terlebih dahulu, contohnya seperti ini :

– Inditna jam sabaraha, tumpak naon?

– Kaayaan di ditu kumaha basa urang jol, rame henteuna, kaayaan tempat parkirna, tukang dagangna, jsb

– Dahar, murak timbel

– Balik deui ka imah

Setelah kita menyusun kerangka karangan misalnya seperti contoh diatas, untuk memperkuat dan mempermudah dalam mengembangan kalimatnya, kita bisa tambahkan beberapa kejadiannya seperti ini:

– Naon kajadianana/peristiwana

– Iraha jeung di mana kajadianana

– Saha anu ngalamanana

– Kumaha runtuyan kajadianana


Baca juga: Karangan Tentang Cita-cita Bahasa Sunda Menjadi Dokter dan Guru

Nah, itulah beberapa hal atau poin penting yang dapat kita persiapkan saat akan membuat sebuah karangan pribadi dalam bahasa sunda, karna kerangka karangan seperti itu dapat membantu dan memudahkan kita dalam menyusun kalimatnya nanti.

Tugas Membuat Pengalaman Pribadi Dalam Bahasa Sunda

Tugas Membuat Pengalaman Pribadi Basa Sunda

Guru mungkin akan memberikan tugas kepada siswanya dengan membuat sebuah karangan pribadi tentang pengalaman, minimal 4 hingga 5 palagraf seperti di atas. Nah, berikut beberapa contoh pengalaman pribadi bahasa sunda yang dapat dituliskan sebagai referensi kamu dalam mengarang.

Contoh pengalaman pribadi bahasa sunda singkat (4 palagraf) indit ka ci panas ciater

Dina poé salasa, tanggal 06 februari 2019, kuring sakeluarga indit ka ci panas ciater bandung. Harita téh mangkatna sakitaran jam 08.00 isuk ti imah, kuring sakeluarga mangkat ka ciater naék mobil pun mamang.

Basa neupi kaditu téh sakitaran jam 11.00. Beurang éta kaayaan di ditu numayan ramé da puguh masih poé peré sakola kénéh. Réa jalma nu keur marandi cai panas, ti mimii budak neupi ka kolot. Teu ngadagoan lila kuring ogé langsung mandi di ditu sakeluarga. Reseup pisan poko namah di ditu téh.

Kurang leuwih sakitaran jam 14.00 mandi cai panas, indung kuring ngageroan ceunah titah dahar heula babarengan, émang kuring mawa bekeul sorangan ti imah jang di purak di ditu. Salain kaluarga kuring, tangtuna di ditu ogé loba jalma anu keur naririis ogé. Teu karasa didinya téh waktu geus nunjukeun jam 15.00 soré.

Jam 15.30 kuring jeung keluarga geus siap-siap rék balik ka imah, diperjalanan kuring kasaréan tibna nakeur na mobil, teu karasa basa hudang téh tos arék nepi daeui ka imah, abdi neupi imah sakitaran jam geneup pas pisan basa rék magrib.

Pengalaman Pribadi Bahasa Sunda Abdi, Basa Malem Jum’at

Pangalaman Pribadi Abdi Basa Malem Jum’at

Dina malem jum’aah sakitaran jam 10 peting, abdi sareng babaturan abdi nu namina si andi harita téh badé nuju ngajajapkeun baju batik ka bumina si dinda naék motor dua-an. Da puguhan jalan-na asup ka gang leutik kacida, barang rék neupi ka bumina si dinda jadina abdi anu nganterkeunana ka jéro.

Abdi gé di titah si andi, saurna abdi baé anu ngajajapkeun baju éta mapah ka bumina si dinda, da kaparengan ari bumina téh caket sareng kuburan, mani jempling naker basa weungi éta téh, da puguhan tos weungi ongkoh merennya?

Teu lila abdi ogé mapah nuju ka bumina sosorangan, basa abdi keur mapah abdi ningali aya kos acuk bodas di caket tangkal cau, tidinya abdi tos mulai sieun, di tilik-tilik téh kosna siga nu keur ningalikeun kitu. Tos makin deukeut ka bumina dinda, éta téh makin jelas katingali, tidinya abdi langsung lumpat ngabecir bari tingkuringkak bulu uih deui ka si andi da puguhan sieun kacida.

Abdi sareng si andi ahirna uih deui teu jadi nganterkeun baju batik éta, padahal baju éta téh badé dianggo énjingna ku si dinda. Énjingna, ahirna si dinda ogé anu neangkeun ka bumi énjing-énjing kénéh, di dinya abdi nyaritakeun kajadian weungi éta, tapi si dinda ngan ukur ngajawab “oh muhun” hungkul, jiga teu ngarasa sieunen saetik-etik acan.

Pangalaman Pribadi Bahasa Sunda Ngiring Lomba 17 Agustusan

Agustus taun kamari, abdi ngiring lomba tujuh belasan di lembur abdi. Énjing-enjing kénéh abdi tos gugah. Saatos ngalaksanakeun shalat subuh abdi ogé teras ibak jeung emam. Sakitar jam 07.00 abdi kaluar ti bumi, sabab tos seueur réréncangan nu tos ngadagoan di payunen bumi.

Abdi sareng réréncangan ogé teras ngiring ngabantosan ngarapihkeun tempat lombana sareng nyiap-nyiapkeun paralatan lomba, teu hilap tidinya sakalian abdi bari ngadaftarkeun jadi peserta lomba ogé. Sabenerna abdi téh hoyong janten peserta anu kahiji, tapi tos jadi peserta nu ka tilu sareng kabagian ngiring dua perlombaan didinya.

Basa lombana tos dimimitian, ahirna abdi dicalukan ogé. Perlombaan nu ka hiji nya éta ngaemam kurupuk, ku sabab abdi tadina émang emamna kirang wareg di bumi, jadi abdi ngaemam kurupukna tiasa gancang kapisan, dugi ka ahirna abdi lebet ka final sareng menangkeun juara ka hiji.

Nah, dina perlombaan nu kadua, singhoréng téh geuningan lomba anu kirang ku abdi reseup nya éta lomba mindahkeun belut dina baskom. Ku sabab abdi isin sareng sieun ongkoh ngiring lomba mindahkeun belut éta, abdi kungsi nyumput dihandapeun méja basa di calukan ku panitia.

Basa rék nyumput geuning tos kanyahoan ku réréncangan téh, sareng abdi dipaksa kedah ngiring baé ceunah bari disurakan. Ku lantaran sieun isin jadina hoyong teu hoyong abdi ngiringan ogé éta lomba téh, tos tiasa ditebak mereun abdi menang henteuna? Nya abdi ogé teu menang juara ngiringan lomba mindahkeun belut éta mah.

Sanaos abdi teu menang juara, komo menangkeun jadi juara kahiji mah, tapi abdi tetep reseup pisan ti dinya, sabab ngarana lomba ogé pasti aya anu menang sareng éléhna. Ku kituna abdi tetep tiasa imut lamun tiasa ngiringan lomba 17 agustusan téh di lembur abdi.

Karangan Pribadi Tugas ti Sakolaan (Oleh: Kustian)

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Di dinten minggu nu kalangkung, abdi sareng rerencangan saurna kedah ngadamel kueh  kanggo pancen kerja lelompok ti sakolaan. Abdi, Susi, sareng Rani sasarengan minangka hiji kelompok.

Disakolaan keneh, abdi tos ngusulkeun kanggo ngadamel kueh bulu, sareng rerencangan sadayana satuju kana usul abdi. Sabab salian gampil, bahan-bahana kanggo midamel kueh oge kawilang gampil dipilarian sareng hargana teu awis.

Isukna sakigaran Jam 4 sore, abdi sareng dua rerencangan abdi tos kararumpul sadayana. Abdi, Rani, sareng Susi sasarengan ngadamel kueh teh di bumi abdi. Artos sadayana parantos di siapken samemehna, kitu oge sareng parabotan masakna.

Teu ngantosan lami, Susi sareng Rani angkat meser bahan-bahana di warung nu teu tebih ti bumi, sedengkeun abdi ngantosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alatna. Teu lami oge, dua rerencangan abdi uih ti warung.

“Hayu buru, urang geura langsung bae ngadamel kuehna bisi kabujeng magrib!” Abdi langsung bae nyarios kitu. Kueh bolu teh dipidamel sasarengan, sareng teu hilap oge pun ibu abdi ngabantos masihan terang kana cara-carana.

Singket carita, bolu teh nuju di open. Sabuat ngantosan, abdi sareng rerencangan teh ngarobrol heula dipayunen bumi. Teu lami kadangu sora, ” Tuh geura angkat kueh boluna, bisi kaburu tutung!” Saur ibu abdi ti jero bumi.

Abdi gera giru lulumpatan bari ningali kuehna. Mani sae pisan geuning bentukna saatos jadi teh, waktos di cobian oge sakedik, “Wah” mani karaos pisan rasana. Enjing isukna abdi nyandak kueh boluna ka sakola, kelompok abdi katingali bungah pisan, margi tiasa diajar ngadamel kueh.[/asap_note]

Terjemahan:

Di hari minggu lalu, aku dan teman-teman-teman katanya disuruh membuat kueh untuk tugas kelompok disekolahan. Disekolah juga, aku sudah mengusulkan untuk membuat kue bolu, dan teman-teman semaunya setuju dengan usul ku. Sebab, selain mudah, bahan-bahanyaa untuk membuat kuehnya juga terbilang mudah dicari dan harganya tidak mahal.

Besoknya sekitar jam 4 sore, aku dan dua temanku sudah berkumpul semuanya. Aku, Rani, dan Susi bersama-sama membuat kueh itu di rumahku, Uang semaunya sudah disiapkan sebelumnya, begitu juga dengan peralatan memasaknya.

Tidak menunggu lama, Susi dan Rani berangkat membeli bahan-bahannya di warung yang tidak jauh dari rumah, sedangkan aku menunggu dibumi ambil menyiapkan alat-alatnya. Tidak lama juga, dua teman-temanku pulang dari warung, “Ayo cepat, kita segera saja membuat kuehnya, takut nanti keburu magrib!” Aku langsung saja berkata begitu.

Kueh bolu itu langung dibuat bersama-sama, tidak lupa juga ibu ku memberi tahu akan cara-caranya. Singkat cerita, bolu itu sedang di open, sambil menunggu, aku pun bersama teman-teman berbincang dahulu di depan rumah. Tidak lama terdengar suara ‘Tuh Cepat angkat kueh bolunya, nanti keburu gosong!” kata ibuku dari dalam rumah.

Akupun cepat-cepat berlarian sambil melihat kuehnya. Bagus sekali ternyata bentuknya setelah sudah jadi, saat di coba sedikit, “Wah” sangat enak sekali rasanya. Besok paginya akupun membawa kueh bolunya ke sekolah, kelompok ku terlihat sangat gembira, karena bisa belajar membuat kueh.Pangalaman Abdi Ngiring Kagiatan Pramuka di Sakola

Judul : Pangalaman Jadi Petugas Upacara Sakola
Pengarang : Kustian (basasunda.com)
Karya tulis : Karangan pribadi

Di SD abdi tiheula dina saban dinten senen ngayakeun upacara sakola ti kelas 1 dugi ka kelas 6. Nanging, abdi tacan pernah jadi patugas upacara hususna ti pengibaran bendera sabab abdi ngarasa isin sarta tacan tiasa.

Saatos ngalajeungken atikan ka SMP Abdi ngiring kagiatan Pramuka. Mimitina abdi kirang boga niat kanggo kagiatan ieu, sabab ceuk abdi mah panas, lalungse sarta kirang cihuyy!

Nanging kanyataan nyarios sanes. Abdi dipaksa ku sababaraha rerencangan katut guru kanggo ngiring aktip dina kagiatan pramuka. Ahirna Abdi nyerah sareng ngiring sadaya kagiatan pramuka anu aya di SMP abdi kasebat.

Abdi latihan jeung latihan terus! Saatos sa-sasih, dua sasih, ahirna Abdi tiasa mingpin baris berbaris sanaos aya rasa isin sareng sok rada-rada lepat sakedik, ah tapi ceuk abdi mah wajar weh, da ngarana ge diajar keneh, bener teu?!

Dina wanci eta abdi dititah ku guru sareng dipaksa kanggo jadi patugas upacara hususna pengibaran bendera merah putih di sakolaan, yen harita teh dinten kemis sareng engkin dinten senen na abdi di titah tugas ngibarkeun bandera pas upacara.

Ahirna Abdi sareng dua rerencangan abdi dina wanci eta keneh latihan mung aya 2 dinten kanggo latihan nyaeta kamis jeung juma’ah, sabab dinten sabtuna pas pisan sareng tanggal bereum.

Singkat carita, sarta dugi ahirna di dinten senen ahirna abdi sareng kadua rerencangan abdi berhasil ngibarkeun bandera dugi teu aya kalepatan sakedik oge, alhamdulillah!

Tah, ti dinya abdi rumaos robah ti diri abdi anu mimitina jalmi nu sok isinan dugi tiasa janten jalmi anu percanten diri sarta aktif di unggal kagiatan di sakolaan dugi ayeuna.

Sadaya anu dicarioskeun ka abdi ngeunaan kagiatan pramuka ieu tetela saleresna leres. Pramuka tiasa midamel urang jadi seueur rerencangan, pramuka tiasa ngalatih urang mikin tanggung jawab, pramuka ngarobah urang jadi kaayaan pribadi anu disiplin.

Sarta tinangtu saniskanten kagiatan pramuka oge tiasa midamel urang langkung percanten diri, henteu borangan sarta henteu gampil isin lamun kedah pahareup-hareup kalawan rahayat atawa jalmi seueur.

Leres naon anu disebutkeun ku guru abdi di SMP yen pramuka eta leres tiasa ngarobah diri abdi. Kiwari abdi sok isinan. Abdi henteu deui kaku isinan lamun aya di payun kelas dina nepikeun hiji hal. Kiwari abdi tiasa langkung tanggung jawab, langkung disiplin sarta henteu borangan atanapi cemen!

Terjemahan:

Di sekolahku yang dulu setiap hari Senin mengadakan upacara sekolah di kelas 1 sampai dengan kelas 6, akan tetapi aku tidak pernah menjadi petugas upacara khususnya untuk pengibaran bendera. Sebab aku merasa malu karena belum terbiasa. Setelah melanjutkan pendidikan ke SMP aku mengikuti kegiatan pramuka ,Awalnya aku tidak memiliki niat untuk kegiatan tersebut, menurutku panas, lelah, dan kurang menarik.

Tapi kenyataannya berbicara lain, aku dipaksa oleh beberapa temanku Dan juga guru untuk ikut aktif dalam kegiatan pramuka, dan akhirnya aku menyerah dan mengikuti semua kegiatan pramuka yang ada di SMP ku tersebut. Aku latihan dan latihan terus, sesudah sebulan, dua bulan, akhirnya aku dapat memimpin baris-berbaris meskipun ada rasa malu dan suka ada salahnya, ah tapi menurutku itu wajar karena yang namanya belajar pasti ada salahnya sedikit. Benar tidak?

Pada saat aku disuruh dan dipaksa untuk menjadi petugas upacara, khususnya untuk pengibaran bendera merah putih di sekolah. Hari itu hari Kamis dan nanti hari Senin aku yang diberi tugas untuk mengibarkan bendera saat upacara tersebut. Akhirnya aku dan dua sahabatku pada waktu itu latihan, ada dua hari untuk latihan yaitu kamis dan jumat, sebab hari Sabtu bertepatan dengan tanggal merah.

Singkat cerita, pada akhirnya hari Senin pun aku dan kedua temanku berhasil mengibarkan bendera sampai tidak ada kesalahan sedikitpun. Alhamdulillah. Nah dari sana aku berubah menjadi lebih percaya diri, aku yang tadinya pemalu kini aku lebih percaya diri serta aktif di setiap kegiatan di sekolah sampai sekarang.

Semua yang aku ucapkan mengenai kegiatan pramuka ini benar adanya. Pramuka membuat kita menjadi banyak sahabat, pramuka juga dapat melatih kita menjadi lebih bertanggung jawab, pramuka dapat merubah kita jadi keadaan pribadi yang disiplin, serta pramuka juga dapat membuat kita menjadi lebih percaya diri dan tidak penakut serta tidak mudah malu apabila bertemu dengan orang banyak.

Ternyata benar apa saja yang disebutkan oleh Guruku di SMP, bahwa Pramuka itu benar dapat berubah diriku sekarang ini, aku tidak pemalu lagi aku tidak lagi kaku serta malu apabila berdiri di depan kelas untuk menyampaikan suatu hal, sekarang juga aku lebih bertanggung jawab serta disiplin dan tidak penakut apalagi cemen.

Unsur intrinsik cerpen

Tema :

Mangfaat Kagiatan Pramuka

Alur/Plot :

Maju

Latar/setting :

Lingkungan sakola, upacara bendera

Tokoh :

Abdi

Penokohan :

Abdi – jalmi isinan

Sudut pandang :

Pramuka tiasa midamel urang jadi seueur rerencangan, pramuka tiasa ngalatih urang mikin tanggung jawab, pramuka ngarobah urang jadi kaayaan pribadi anu disiplin. Kagiatan pramuka tiasa midamel urang langkung percanten diri, henteu borangan sarta henteu gampil isin lamun kedah pahareup-hareup kalawan rahayat atawa jalmi seueur.

Gaya bahasa :

Bahasa sunda sedang, sopan

Amanat :

Jadi jalmi ulah sok isinan, kudu tiasa janten jalmi anu percanten diri.

Unsur Ektrinsik :

Latar belakang yang ingin disampaikan pengarang bahwasanya dia seorang yang pemalu kini menjadi lebih percaya diri, pengarang menjelaskan bahwa pramuka sangat bermanfaat bagi perkembangan diri kita.

“Kiwari abdi sok isinan. Abdi henteu deui kaku isinan lamun aya di payuneun kelas dina nepikeun hiji hal. Kiwari abdi tiasa langkung tanggung jawab, langkung disiplin sarta henteu borangan atanapi cemen!”

Kumpulan Judul Karangan Pribadi Basa Sunda Tentang Pengalaman Laina

Dalam artikel ini saya siapkan beberapa contoh-contoh cerita pengalaman pribadi dengan menggunakan bahasa sunda, semuanya ada lima buah contoh tulisan pengalaman. Penulisan kerangka karangan ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi bahasa sunda.

Mulai dari contoh carita pangalaman pribadi saat liburan, carpon pangalaman pribadi, carita pangalaman sorangan, sampai dengan pangalaman pribadi bahasa sunda pikaseurieun!

Kumpulan 5 Contoh Cerita Pangalaman Pribadi Bahasa Sunda!
Baiklah, berikut kumpulan contoh tulisan pengalaman pribadi, atau pengalaman yang menceritakan pengalaman pribadi bahasa sunda. Kamu dapat menyuntingnya atau mengeditnya kembali dengan menyesuaikan tempat, waktunya, nama, dan sebagainya, sesuai dengan keinginanmu.

Daftar Judul Carita Pengalaman:

Artikel Terkait:

1. Cerita Pengalaman Liburan Ke Pantai Pangandaran Bahasa Sunda
2. Karangan Pengalaman Liburan Ke Candi Borobudur Bahasa Sunda

Nah, mudah-mudahan tulisan cerita pengalaman (pangalaman) pribadi bahasa sunda yang ditulis menggunakan bahasa sunda diatas, bisa bermanfaat buat kamu yang sedang mencari bahan referensi untuk tugas di sekolah. Good luck!

7 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *