Pidato Singkat Bahasa Sunda Islami, Tema Pépéling Hirup Didunya!

Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan melanjutkan menuliskan sebuah pidato atau biantara singkat yang ada kaitannya tentang agama atau islami tentu saja dengan menggunakan bahasa sunda.

Pada contoh biantara kali ini, penggunaan bahasanya akan menggunakan bahasa sunda sehari-hari atau basa sunda sapopoe didalam penulisannya, agar lebih mudah dimengerti mungkin itu maksudnya. Jadi, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan didalam penulisan teks mc biantara dibawah ini.

Baca:  32+ Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Berbagai Tema Full

Tujuan dari pidato singkat bahasa sunda ini untuk mengingatkan kita, agar tidak selalu semata-mata hanya untuk mencari kepentingan-kepentingan atau kebahagian di dunia saja.

Akan tetapi, kita juga harus lebih mementingkan kepentingan akherat, seperti dalam hal berbagi, beribadah, menolong kesesama dan lain sebagainya, sebagaimana tugas utama kita hidup didunia ini.

Pidato Singkat Bahasa Sunda Islami, Tema Pépéling Urang Hirup Didunya!

Pidato Singkat Bahasa Sunda Islami, Tema Pepeling Hirup Didunya!

Nah baiklah langsung saja, berikut contoh pidato singkat dalam bahasa sunda tentang pentingnya bagi kita dalam hal memberi ataupun membantu kepada orang yang membutuhkan, dengan judul biantara pepeling urang hidup didunia.

Pidato Singkat Pépéling Keur Urang Hirup Didunya

 

Assalamualaikum Wr. Wb..

Alhamdulillah wasyukurillah, pangersa kanggo bapa/ibu pupuhu sakola, pangersa bapa/miwah ibu guru anu ku simkuring di mulyakeun, sareng pangersa réréncangan anu ku simabdi pikahormat.

Langkungkung tipayun sateuacana sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka gusti nu maha suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng hidayah manténa dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng nikmat islam dugi ka urang sadaya tiasa kempél ngariung pateupung lawung di ieu kasempatan.

Dina dageut ieu simkuring badé ngabiantarakeun hiji biantara kalayan singket ngeunaan kana pépéling keur urang hirup didunia ieu, dina judul biantara nu baris badé dikapindang keun nyaéta pépéling kanggo urang keu hirup di dunya.


Nah, hadirin anu kusimkuring dipikahormat. Urang hirup di dunya téh moal tiasa salawasna, sakapeung mah kadang urang sok ti kusruk ti tajong nepi ka ragag ku lantaran sabab urang mung ukur sibuk neangan kabagjaan pikeun dunya hungkul, dugi ka urang poho keur pibeukeulan hirup di kalanggengan alam engkina, nyaéta alam akhérat.

Dulur-dulur sakalian, nu ku simkuring dipikahormat.. Teu salah émang lamun ceunah urang néangan kabagjaan di alam dunya, tapi kahadé ulah neupi ka poho kanu pancen utama urang hirup di dunya ieu, nyaéta séja ibadah ka mantena!

Dulur-dulur sakalian.. Ayeuna mumpung urang masih aya kénéh di alam dunya iéu, hayu urang mangga nyieun kahadéan sa loba-lobana. Jadikeun diri urang supados tiasa mangpaat ka sasama, boh keur diri sorangan boh keur batur.

Hayu urang silih tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, Bikeun naon nu tiasa ku urang dibikeun, sok sanajan saleutik naon baé lamun éta émang aya mangpaatna keur nu lian mangga urang silih tulungan.

Sarta urang kudu daék akur jeung saha baé, lobakeun dulur ulah malah pa téangan-téangan musuh, ceuk kolot urang ogé kapan aya paribasa kieu : “Babaturan sarébu can cekap, tapi musuh hiji kalobaan teuing.”

Nah, jadi nu ngarana silaturahmi mah éta téh tiasa bakal manjangkeun rejeki sareng majangkeun umur, tah kitu mereun kacindékana mah…??? Jadi, sumangga urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ti ayena kasasaha baé.

Nah, mung sakitu waé meren pidato singkét ti simkuring, hapunteun pisan bilih aya basa anu teu merenah sareung teu leureus saur agama.

Mun beneur nya étamah kaluarna tinu agama, mun salah mah nya éta leureus pisan tina kahilapan ti simkuring, hatur nuhun kasadayana.

wassalamualaikum Wr. Wb

 

Nah demikianlah pidato/biantara singkat bahasa sunda dengan judul pepeling urang hidup didunia. Semoga dengan biantara ini dapat lebih mengingatkan kita juga termasuk saya pribadi, dalam hal untuk saling berbagi, beribadah, menolong kesesama dan lain sebagainya, sebagaimana tugas utama kita hidup didunia ini. Amin

Populer

Flashnews