Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan Singkat dan Artinya

Diposting pada

Contoh pidato singkat atau pendek bahasa sunda tentang tema kesehatan khususnya tentang kebersihan dibawah ini dapat kamu gunakan sebagai bahan referensi dalam acara pidato didepan kelas, dengan tema mengenai pentingnya menerapkan hidup sehat dengan menjaga kebersihan.

Naskah Teks Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan

Pentingna Ngajaga Kabersihan Hirup

Fungsi dari pidato atau biantara dengan menggunakan bahasa sunda ini sendiri, tentu saja bertujuan agar siswa-siswi disekolah dapat lebih berani dan percaya diri untuk berbicara didepan publik, serta untuk melancarkan penggunaan bahasa sunda dan mendapat pengetahuan tentang pidato yang dibawakannya.

Baca juga: Pidato bahasa sunda tentang narkoba singkat dan artinya

Nah langsung saja berikut dibawah ini adalah sebuah contoh pidato atau biantara yang cukup singkat atau pendek dengan menggunakan bahasa sunda tentang kesehatan khususnya tentang kebersihan. dan dilengkapi dengan terjemahan atau artinya.

Contoh:

Assalamualaikum Wr. Wb..

Wilujeng énjing sadayana? Bapa, Ibu Guru anu ku sim abdi dipihormat, sareng sadaya réréncangan anu ku sim abdi dipikanyaah, khususna siswa kelas (…) nu dipikacinta.

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah ta’ala nu parantos masihan waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempél di ieu tempat dina kaayaan séhat wal afiat. Amin

Para hadirin anu ku sim abdi dipihormat. Dina ieu waktos, abdi badé ngadugikeun kumaha pentingna hirup séhat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit.

Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup séhat sadidinten ku cara anu séhat ogé. Sapertos ngabersihan awak ku cara ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, nah éta téh mangrupakeun conto hirup séhat anu sederhana.


Conto sanésna deui lamun dilingkungan sakola, nyaéta urang kedah miceun sampah kana tempatna, nyiduh ulah di mana baé karepna, mun batuk atawa beresin téh kudu nutupan baham, sareng ngalaksanakeun kawajiban pikét di sakola.

Sabab beresih téh mangrupakeun sabagian tina iman, lamun saupami sadidinten urang tiasa ngajaga éta kaberesihan, insya allah awak urang ogé bakal séhat sarta di jauhkeun dina anu ngarana panyakit atawa panyawat.

Sarta awak urang ogé bakal beresih atanapi jauh tina kokotor, sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mikacinta kana kaberesihan sangkan haté urang ogeé jadi beresih.

Hadirin sadaya.. Mung cekap sakitu nu tiasa kapihatur dina pidato singket ngeunaan kana kabersihan ti sim abdi. Pamungkas ti abdi, bilih aya basa anu kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa dihpunten. Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wassalamualaikum wr.wb..

Pentingnya Hidup Sehat Dengan Menjaga Kebersihan

Naskah Teks Pidato Singkat Bahasa Sunda tentang kebersihan
Artinya: Selamat pagi semuanya? Bapak, Ibu, Guru yang saya hormati, dan semua teman-teman yang saya sayangi, terutama para siswa kelas (…) yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan waktu kepada kita semua hingga kita dapat bertatap muka dalam acara ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat.

Hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya hidup sehat bagi kita semua. Kita semua harus atau wajib menjaga lingkungan dan tubuh kita sendiri agar terhindar dari segala penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjalani hidup sehat setiap hari dengan cara yang sehat.

Seperti membersihkan badan dengan cara mandi, membersihkan kuku, menggosok gigi secara teratur, itu adalah contoh sederhana dari hidup sehat. Contoh lain, jika kita berada di sekitar sekolah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarang tempat, ketika batuk atau bersin harus menutup mulut, dan melaksanakan tugas piket disekolah.

Karena kebersihan adalah bagian dari iman, jika kita bisa menjaga kebersihan sepanjang hari, insya Allah tubuh kita juga akan sehat dan terhindar dari penyakit. Dan tubuh kita akan bersih atau jauh dari kotoran, dan lingkungan sekitar kita. Kita harus mencintai kebersihan agar hati kita juga bersih.

Hadirin semuanya.. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat mengenai kebersihan. Akhir kata, jika ada bahasa yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang pas dalam penyampainya, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Terimakasih atas perhatiannya

Wassalamualaikum wr.wb..

Pidato lainnya: Biantara Tentang Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah

Nah, demikianlah contoh teks naskah pidato bahasa sunda singkat mengenai tema menjaga kebersihan agar kita senantiasa dapat hidup sehat yang dapat dituliskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.