Biantara Bahasa Sunda Peringatan Hari Guru Nasional (Jasa Guru)

Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah biantara atau pidato sunda yang berkaitan dengan peringatan hari guru nasional. Biantara bahasa sunda kali ini akan bertemakan tentang jasa guru.

Biantara Hari Guru Nasional “Jasa Guru”
Biantara Bahasa Sunda Peringatan Hari Guru Nasional (Jasa Guru)

Sebagai seorang siswa/siswi yang baik tentu saja kita dapat mengingat dengan jelas, begitu banyak sekali akan jasa-jasa para guru kita disekolah yang telah mengajarkan berbagai jenis ilmu pengetahuan kepada kita, sampai akhirnya kita lebih pintar daripada sebelumnya.

Artikel Terkait: Pidato Tentang Guru Sebagai Sosok Pahlawan, Bahasa Sunda Singkat!

Banyak pelajaran dan berbagai macam hal serta pengalaman yang telah diajarkan oleh beliau, sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dan sudah berbagai macam jenis pelajaran yang sudah kita dapatkan dan pelajari disekolah, termasuk pelajaran bahasa sunda dijawa barat.

BIANTARA BAHASA SUNDA TENTANG GURU


Nah, dibawah ini merupakan contoh naskah teks biantara atau pidato dengan menggunakan bahasa sunda yang berkaitan dengan jasa guru tersebut, baiklah langsung saja silahkan disimak.

Biantara Bahasa Sunda “Jasa Guru”
Assalamu’alaikum Wr. Wb..

Bismilahirohmani rohim asolatu assalamu ala rosullilahi walawlahu alaihi, wa’ala’alihi wasohbihi azmain ammaba’du. 
Tepangkeun, wasta abdi pun.. (nama kamu) bade mintonkeun biantara, anu ngeunaan kana peringatan hari guru nasional nu judulna “jasa guru”. 
Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut. 
Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puja sinareng puji ka dzat Illahi Robbi, anu parantos nakdirkeun urang sadaya, tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempatan anu sakieu mulyana. 
Mudah-mudahan Allah SWT tetep masihkeun pitulung sareng taufik-Na ka urang sadaya, dugi ka urang tiasa nyuprih hikmah, padilah sinareng manfaat, tina ieu acara sareng pamaksadan. 
Shalawat sinareung salam mugi tetep kakocorkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, para sahabatna, sareng teu hilap deui urang sadaya salaku umatna anu nurut ka ajaranana Amin ya robal alamin. 
Hadirin rohima kumullah..
Guru nyaeta pahlawan anu mani ageung pisan jasana, lamun teu aya guru urang sadaya moal tiasa naon-naon. Sabab berkat jasa guru, urang anu kapungkurna teu tiasa nanaon, jadi tiasa nulis, maca, ngitung, jeung sajabina. 
Kumargi eta dina kesempatan ieu hayu urang sadaya kususna siswa-siswi.. (nama sekolah) hayu urang ngahaturkeun sarebu-rebu nuhun ka sadaya para guru anu tos masihan bekel sareung elmu ka urang sadaya. 
Mudah-mudahan Allah SWT maparin berkah ka sadaya guru anu aya disakola urang sareung umumna kasadaya guru anu aya dinagara Indonesia. 
Kungayakeun acara ieu hayu urang babareungan ningkatkeun prestasi urang sadaya kususna dina bidang pendidikan, sareung hayu urang babareungan ningkatkeun ka taqwaan urang ka Allah SWT. 
Mung sakitu anu kapihatur nu tiasa simkuring teupikeun. Mugi-mugi dina ayana acara ieu aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Bilih aya cariosan anu kirang merehna dina manah para hadirin sadaya pamugi tiasa kersa dihapunteun nu saageung-ageungna.
Wabilahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Demikianlah contoh biantara atau pidato singkat bahasa sunda yang berkaitan dengan peringatan hari guru nasional yang berjudul jasa guru. Semoga bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.

Populer

Flashnews