Biantara (Pidato) Bahasa sunda Tentang Hari Pendidikan Nasional

Diposting pada

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan jasa dari pahlawannya. Hari Pendidikan Nasional sudah kita ketahui diperingati setiap tanggal 2 Mei yang sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, yakni salah satu pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia.

Nah, untuk menghormati jasa-jasa dari pahlawan pendidikan kita tersebut, bapak Ki Hadjar Dewantara adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya tersebut sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Berkaitan tentang hari pendidikan nasional atau (pendiknas), dibawah ini adalah contoh biantara bahasa sunda tentang peringatan hari pendidikan nasional dengan bahasa sunda. Yang mungkin saja dapat menjadi bahan referensi jika kebetulan kamu sedang mendapati tugas dalam membuat sebuah biantara disekolah ataupun lainnya.

Biantara (Pidato) Bahasa sunda Tentang Hari Pendidikan Nasional

contoh biantara bahasa sunda tentang peringatan hari pendidikan nasional dengan menggunakan bahasa sunda
@ image source
Mieling Poe Pendiknas “Hari Pendidikan Nasional”

Assalamu’alaikum Wr. Wb..


Bapa/Ibu guru, sareng kapala sakola anu ku simkuring dipihormat. Anu luhung ku elmu panimu, sareng jembar ku karsa, karya katut pangalaman. Oge rerencangan para siswa nu ku simkuring di piheman. 
Puji Sinareng syukur Alhamdulillah urang sanggakeun ka zat Illahi Rabbi Allah SWT mungguhing ku kakawasaan anjeun-Na urang sadayana tiasa diparengkeun riung mungpulung patepung lawung bari nyucruk elmu pangaweruh, patepung raray, patarema panangan bari nyiar pangabisa, bongkok ngaronyok paamprok jonghok. 
Dina kasempetan ieu simkuring kenging pancen pikeun biantara dina raraga hari pendidikan nasional 2 mei taun (…). 
Nanging sateuacana bade tamada ka wargi sadaya neda ampun paralun bilih aya nu luhung kaluhuran, sih hapunten anu kasuhun, margi saestuna simkuring miskin ku pangarti malarat ku pangabisa, rumaos teu bodo-bodo acan. 
Hadirin anu ku simkuring di pihormat, simkuring neda widi bade maksakeun bae diajar cumarita payuneun wargi sadaya. Dinten ieu, urang sadayana sasarengan mieling hari pendidikan nasional nu diabadikeun dina satiap tanggal 2 mei. 
Naon margina hari pendidikan ditetepkeun dina tanggal 2 mei teh? Saleresna tanggal eta dicandak tina tanggal kalahiran salah saurang tokoh pendidikan indonesia nyaeta Doktor Suwardi Suryaningrat nu katelahna Ki Hajar Dewantara. 
Dupi tujuan urang ngayakeun paringetan ieu kajabi kanggo ngahormat sareng ngemut-ngemut kana jasa-jasa anjeuna dina nyonto ngenaan pendidikan di nagara urang. 
Sapertos anu kauninga ku urang sadayana, yen masalah pendidikan hiji hal anu kacida pentingna kanggo urang sadayana, khususna para pamuda pamudi tunas bangsa pewaris cita-cita nuju kana masyarakat anu subur makmur gemah ripah repeh rapih. 
Hadirin nu ku simkuring di pihormat, dina kasempetan ieu, peryogi simkuring ngadugikeun tujuan pendidikan nasional diantawisna nyaeta : 
• Anu kahiji ningkatkeun katakwaan ka Allah SWT, nyaeta ngajalankeun sagala parentahna jeung ngajauhan sagala anu dilarangna. 
Ngemutkeun dawuhan Allah dina Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13. “Inna akromakum indallaahi atqokum,” Anu hartosna : “Saenya-enyana anu pang mulia-muliana nyaeta jalma anu pang takwana ka Kami.” 
• Saterasna nu kadua, ningkatkeun kacerdasan jeung katerampilan bangsa anu saluyu jeung bakat, tabiat anu aya di urang sadaya. Dawuhan rasulullah SAW : “I’maluu ‘alaa makaanatikum,” Anu hartosna: “Prak geura digawe sacabak-cabakna.” 
• Saterasna anu katilu, mere didikan jeung atikan ku budi pakerti anu pinuji. 
• Anu kaoopat, nguatkeun kapribadian-kapribadian anu mandiri nu kudu di pertahankeun nurutkeun kaedah-kaedah nu aya dina pancasila jeung undang-undang dasar sarebu salapan ratus opat puluh lima. 
• Anu kalima, ngandelan sumanget kabangsaan sangkan bisa nuwuhkeun manusa-manusa pangwangunan nu kuat mentalna hade budi parangina.  
Hadirin nu ku simkuring di pihormat, ku ayana kasempetan ieu mangga urang usaha pikeun nuwuhkeun sumanget jeung rasa kabangsaan di diri urang sadayana anu parantos dicontokeun ku Bapa Pendidikan Ki Hajar Dewantara. 
Teu hilap ka rerencangan para pelajar hayu urang babarengan giat diajar sing jadi jalma anu cerdas jeung terampil tur boga budi parangi anu hade. 
Rupina sakitu anu kapihatur kapayuneun Para Bapa, Ibu sareng saderek sadaya mugi-mugi pedaran anu nembe aya gunana katut manfaatna. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Nah demikianlah contoh Biantara (Pidato) Bahasa sunda Tentang Hari Pendidikan Nasional, semoga dapat bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *