Biantara Bahasa Sunda Tentang Halal Bihalal Idul Fitri, Di Sekolah!

Halal bihalal merupakan kegiatan atau acara silaturahmi saling bermaafan setelah lebaran atau idul fitri. Karna saling memaafkan dan shilaturrahim ini merupakan bagian dari Risalah Islam yang tidak terbatas.

Setelah menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya pada bulan Ramadan dan merayakan hari Idul Fitri. Biasanya kita mengadakan kegiatan halal bihalal di sekolah, yang merupakan suatu tradisi khas saat pertama kali kita masuk ke-sekolah usai libur panjang.

Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda Halal Bihalal Idul Fitri Tentang Silaturahmi Sabada Lebaran

Naskah Biantara (Pidato) Bahasa Sunda Halal Bihalal Idul Fitri Tentang Silaturahmi Sabada Lebaran
@image source

Baiklah langsung saja, dibawah ini merupakan salah satu contoh biantara atau pidato bahasa sunda tentang halal bihalal usai idul fitri saat masuk sekolah, yang biasanya dibawakan oleh bapa atau ibu guru maupun dari perwakilan kelas siswa maupun siswi.

“Biantara Halal Bihalal Di Sakola”

 

Assalamu’alaikum wr wb.

Allohu akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar! Laailaha illollohuwallohu Akbar, Allohu Akbar Walilahilham. 

Innal hamda lillah nahmaduhu wanasta’inuhu wanastagfiruh, wana’udubillahi ming Syururi Angfusina, waming Syasiati ‘a’malina, man yahdillaahu falaa midhillalah waman yudlil hu flaa hadiyallah. 
Asyhadu Anla ilaaha ilalloh wa asyhadu anna muhammadarrosuululloh, Allohumma Solli wasallim ‘alaa nabiyyina wahabiibinaa wa Syafii’inaa Muhammad Solallohu ‘alaihi wasallah (amma ba’du). 
Surupna panon poe dina wanci magrib kamari, jadi ciciren rengsena ibadah saum urang salila sabulan campleng, kuru cileuh kentel peujit dina waktu sabulan, lantaran ngalaksanakeun saum jeung taraweh sarta ibadah–ibadah Ramadan sigana ku urang sadaya geus dilaksanakeun. 
Ayeuna urang sadaya mulang deui kana kaayaan sakumaha biasa deui, sabab poe ieu diharamkeun saum, poe ieu waktuna urang sadaya suka bungah, bungah lain lantaran loba dahareun atawa make pakean sarwa anyar. 
Tapi bungah lantaran urang sadaya parantos lulus tina ujian nu cukup beurat, bungah lantaran geus tamat ngalaksanakeun parentah Allah nyaeta ibadah saum dina bulan Ramadan, anu mangrupakeun kawajiban salaku urang umat islam. 
Para hadirin, bapa/ibu guru sarta siswa/isiswi (…nama sekolah) Nu kusimabdi dipikadeudeuh. Rengse urang ngalaksanakeun ibadah saum sabulan lilana kalawan pinuh harepan mugia ditampi ku Allah Swt. Sahingga jadi wasilah pikeun ngahontal Ridlo katut magfiroh mantenna. Aamiin. 
Sok sanaos shaum dilaksanakeun ku urang ngan sabulan nu lamina 29 atawa 30 poe, tapi buah sareng mangfa’atna mugi bisa karaos ku urang sataun, malah salila urang masih hirup di alam dunya, margi Allah swt, anu ngawajibkeun shaum ka jalma-jalma anu ariman sangkan jadi jalma anu takwa. 
Para hadiri rawuh hadirot rohimakumulloh nyakitu deui, buah tina ibadah shaum lain ukur keur sasoranganeun wungkul, tapi kudu mibanda ajen sosial, nu karasa ni’mat sarta mangfa’atna lain ku urang wungkul tapi oge ku balarea, nu jadi anggota masyarakat. 
Mun keur saurang pamingpin, mangfa’at sarta hikmah shaum bisa katinggali sarta karasa ku anak buahna, nu mangrupa jeujeuhan nu mawa kana kasalametan sarta kasejahteraan nu walatra. 
Mun keu anak buah, atawa rahayat, kudu katinngali tina kata’atan sarta kapatuhan anu satia kanu jadi pamingpin. Keur nu beunghar nu dititipan harta nu loba bakal katara tur karasa berehannana kanu butuh. 
Keur nu loba pangabutuh atawa nu kokoro, bakal katara sikep hormatna tur babantuna nu satia kanu beunghar. Keur saurang pedagang bkal leuwih ati-ati dina urusan jual meuli. Moal wani deui ngajual ku timbangan anu hampang, meuli ku timbangan anu beurat. 
Cindekna mah buah tina ibadah shaum, ayana parobahan tina nu goreng kanu alus. Nu disebut bener jeung alusna ibadah, lain ukur ditinggali tina cara jeung tempat sarta waktuna wungkul, tapi bener jeung alusna ibadah bisa ditingali buahna dina kahirupan sapopoe. 
Dina ieu kasempetan, oge simabdi seja nyuhunkeun sihapunten ka sadaya bapa/ibu guru, kapala sakola siswa-siswi (…nama sekolah) atas nami pribadi, kulawaga oge salaku (…) boh bilih aya kakiranganna oge kaleptan nana. 
Wilujeng Boboran Syiam 1 Syawal (19..) H Taqoballaohu minna waminkum syimana wasyiamakum. (neda tawakuf anu saageung-ageungan) . 
Panutup ti simabdi mudah-mudahan urang sadaya kaasup golongan jalma anu balik deui kana kasucian, nyaho kana bebeneran tur bisa ngalaksanakeunana, jeung nyaho kana kabatilan sangkan bisa nyinglarkeunana. 
Nepika cita-cita urang dina hirup kumbuh ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara pinuh ku karaharjaan, aya dina ridona Alloh SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr, wb..


Nah, demikianlah artikel mengenai contoh teks naskah biantara pembawa acara atau mc singkat untuk pidato dengan menggunakan bahasa sunda tentang halal bihalal idul fitri atau silaturahmi sabada lebaran, semoga bermanfaat.

Populer

Flashnews