Pidato Bahasa Sunda Singkat Hikmah Bulan Rajab, Sya’ban, dan Ramadhan

Saat memasuki bulan suci ramadhan, oleh karena itu saya akan coba hadirkan contoh pidato seputar arti dan hikmah dibalik nama bulan rajab, sya’ban dan ramadhan dalam bahasa sunda untuk sekedar referensi pidato atau biantara dalam bahasa sunda singkat mu.

Dalam budaya sunda sendiri sebenarnya ada istilah-istilah dalam menyambut bulan suci seperti ramadhan ini, seperti pada acara munggahan. Moment seperti ini dilakukan di akhir bulan sya’ban, salah satu moment yang merupakan hal penting yang tidak diabaikan oleh masyarakat sunda.

Baca juga: Contoh Surat Resmi Undangan Isra Mi’raj Maulid Nabi Bahasa Sunda

Munggahan sendiri berasal dari kata unggah yang berarti naik undakan untuk masuk. Sedangkan munggahan dalam menghadapi bulan puasa yaitu unggah kana bulan nu punjul darajatna. Atau kalau diartikan dalam bahasa indonesianya yaitu naik ke bulan yang tinggi derajatnya.

Munggahan secara batiniyah adalah berubah dari sifat yang buruk menjadi lebih baik, dan yang terpenting bagi kita yaitu perubahan dalam hal pemikiran, ibadah, sikap,  ke arah yang lebih baik lagi.

PIDATO SINGKAT BAHASA SUNDA TENTANG HIKMAH BULAN RAJAB, SYA’BAN DAN RAMADHAN

contoh biantara atau pidato singkat bahasa sunda tentang bulan rajab, sya'ban dan ramadhan
hikmah dibalik nama bulan rajab, sya’ban dan ramadhan bahasa sunda

Basasunda.com – Dalam pidato bahasa sunda kali ini akan dibahas mengenai arti dan hikmah bulan rajab, sya’ban, dan ramadan dalam basa sunda dengan judul pidato atau biantara tentang arti dan hikmah dibalik nama bulan rajab, sya’ban dan ramadhan.

Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk bahan referensi seperti untuk tugas bahasa sunda disekolah misalnya dalam membuat Pidato singkat bahasa sunda tentang bulan rajab atau juga tema islami semacamnya.

Baca juga:

Berikut langsung saja disimak contoh biantara atau pidato bahasa sunda singkat dengan judul mengenai arti dan hikmah dibalik nama bulan rajab, sya’ban dan ramadhan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Washolatuwassalamu ’ala asrofil anbiyai walmursalin, wa ‘ala ‘alihi washobihi ajmain, ammaba’du.Anu ku simkuring dipikahormat, bapa pupuhu sakolah, wakil pupuhu, bapak ibu guru, sareng réréncangan anu ku simkuring dipikanyaah.

Teu aya kecap anu pantes di carioskeun iwal ti manjatkeun puji syukur ka hadirat allah swt anu parantos ngalimpahkeun sagala rahmat, taufiq, sareng hidayahna kanggo urang sadaya.

Ku kituna urang masih tiasa kénéh dipasihan rahmat anu paling éndah mangrupa kaséhatan sarta oksigén anu ku urang hirup anu haratis teu mayar sapérak-pérak acan.

Sholawat sinareng salam, mugi-mugi tetep kacurahkeun ka junjungan nabi urang sadaya Muhammad SAW, dimana anu parantos nunjukkeun urang ti jalan anu poék ka jalan anu caang. Ku kituna ogé sami-sami urang ngaharepkeun syafaatna engkin di yaumil qiyamah. Amiin.

Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

Dina pidato singket ieu, simkuring badé medarkeun sakedik ngenaaan kana harti sareng hikmah dibalik nami bulan rajab, sya’ban, sareng ramadhan. Sabab seueur diantara urang anu ngamangpaatkeun bulan-bulan ieu pikeun menangkeun jalan sareng kahadéan.

Dina salah sahiji hadis ogé pernah diterangkeun, yén bulan rajab téh mangrupakeun bulan keur urang melak kahadéan, sya’ban nyaéta bulan keur urang nyiramanana, sareng ramadhan nyaéta bulan dimana urang tiasa manén tina kahadéan hirup.


Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

Nu kahiji nyaéta naon hikmah dibalik bulan rajab téh? Bulan Rajab dicandak dina kecap rojaba, (ارجبوعن القتال  بمعنى كفوا عنه), nu ngabogaan makna adhim (agung), hal ieu disababkeun da harita mah bangsa Arab téh ngagungkeun pisan kana bulan rajab, sapertos henteu ngalakukeun peperangan dina bulan ieu.

Salian éta, bulan Rajab ogé ngagaduhan dua sebutan, nyaéta al-Aṣab (pencurahan) sareng al-Asham (tuli). Disebutkeun al-Ashab sabab dina bulan ieu mah rahmat téh turun ka umat nabi Muhammad SAW. Sedengkeun disebut al-Aṣam sabab dina bulan ieu kapungkur mah teu aya atawa teu kadéngé suara peperangan jeung sora pedang.

Salajengna nyaéta nu kadua, bulan Sya’ban. Di tilik tina cariosan syeikh Abdurrazaq as-Sa’di, dipasihan nami Sya’ban téh sabab harita mah sadaya kabilah Arab papencar jeung papisah sabot peperangan, sateu acan saméméhna nyicing teu kamana-mana, sabab diharamkeun ngalakukeun perang di bulan Rajab téh.

Sami halna sareng bulan Rajab, bulan Sya’ban ogé ngabogaan sesebutan, nyaéta sok disebut bulan al-Qaṣir nu hartina éta singket atawa péndék. Hal ieu mereun disababkeun kalobaan manusa ngadago-dago datangna bulan suci Ramadan nu datang saparantos bulan Sya’ban.

Urang salaku umat islam tangtuna ogé ngadago-dago ahir di bulan sya’ban ieu, pikeun nyaksian sareng ningali hilal datangna bulan suci Ramadan anu ku urang muliakeun. Pernyataan ieu sami halna sakumaha anu parantos disebutkeun ku Syeikh Muhammad Ali Attum.

Nu katilu, atawa anu pamungkas nyaéta bulan Ramadhan. Ramadhan bahasa asalna tina kecap Ramadha nu hartina panas. Aya seueur versi kunaon bulan ieu disebut nami ramadhan téh. Sala sahijina nyaéta nu nyatakeun yén bulan ieu disebut Ramadhan téh sabab biasana mah bulan ieu sok paampok sareng musim panas di jazirah Arab harita mah.

Salian éta, aya ogé anu miboga pamanggih lian, nyaéta sabab jalmi-jalmi nu shaum dibulan puasa mah ngarasakeun panas sareng nahan lapar.

Sedengkeun sebutan bulan Ramadhan anu teu bireuk deui keur urang, di antarana: Kahiji, syahrul quran. Disebut kitu lantaran Al-Quran diturunkeuna dina bulan ieu. Kadua, syahrul maghfiroh, sabab dosa-dosa urang tiasa dihampura dina bulan ieu. Katilu, syahru shiyam, sabab urang émang diwajibkeun ngalakukeun ibadah saum dina bulan ieu.

Hadirin, nu ku simkuring dipikahormat.

Mugia Allah tiasa ngalimpahkeun barokahna ka urang sadaya di bulan Rajab, Sya’ban, sareng mugia urang sadaya dipasihan umur panjang dugi ka panggihna bulan suci Ramadan. Amin, amin, yaa robbal alamin.

Hadirin, bapa, Ibu guru sareng rerencangan anu kusimkuring dipikanyaah.

Rupina cekap sakitu waé anu tiasa ku simkuring kapihatur dina pidato ngenaan harti sareng hikmah bulan rajab, sya’ban sareng ramadhan ieu. Hapunten bilih aya basa nu kirang entep saureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa dihapunten.

Hatur nuhun kana perhatosan nana
وَبِااللهِ تَوْفِقْ والْهِدَيَة وَالرِّضَا وَ الْعِنَايَة
Wassalamu’alaikum Wr. Wb..

Pidato bahasa sunda tentang arti dan hikmah dibalik nama bulan rajab, sya’ban dan ramadhan yang saya buat diatas ini silahkan dikoreksi bersama-sama takutnya nanti masih terdapat kesalahan, silahkan berikan kritik masukan atau sekedar saran seputar pidato diatas lewat komentar agar dapat lebih baik lagi.

Semoga contoh biantara atau pidato singkat bahasa sunda tentang bulan rajab, sya’ban dan ramadhan diatas dapat bermanfaat buatmu sekedar untuk materi bahan referensi tugas pidato tentang bulan rajab, sya’ban, dan ramadhan. Demikian, akhir kata terimakasih atas waktunya, wassalam.

Populer

Flashnews