Contoh Pidato Sambutan Menyambut Kelahiran Anak Bahasa Sunda

Pada contoh pidato kali ini saya akan memberikan mengenai contoh pidato tentang menyambut kelahiran anak, seperti dalam ucapan untuk bayi yang baru lahir atau ucapan selamat dalam sambutan kelahiran bayi dengan bahasa sunda yang biasanya dibawakan oleh orang tua dalam acara kekeluargaan.

Pidato ini memang tidak ada dalam pelajaran sekolah, seperti yang biasanya dituliskan dalam contoh-contoh pidato bahasa sunda disini, karena pidato ini bersifat pribadi dan mungkin juga ada yang memerlukan pidato singkat seperti ini.

Baca Juga: Contoh Teks MC Pembukaan Acara Ulang Tahun Anak Bahasa Sunda

Pidato untuk ucapan kelahiran bayi bahasa sunda ini hanyalah untuk sekedar bahan referensi saja yang biasanya dibawakan oleh para orang tua ataupun orang lain sebagai MC-nya, yang memang berencana untuk merayakan syukuran sekedar untuk selamatan anak di rumahnya sebagai penyambutan tamu undangan dalam acara kelahiran anak.

Pidato Menyambut Kelahiran Anak (Ucapan Selamat Dalam Sambutan Kelahiran Bayi Bahasa Sunda)

Contoh pidato ucapan sambutan menyambut kelahiran anak bahasa sunda singkat

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Swt. Tina saniskanten ni’mat sareng karuniaNa anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana.

Salajengna shalawat sareng kasalamatan mugi tetep dilimpahkan ka panutan urang sadayana nyatana kanjeng nabi Muhammad SAW. Sareng kasadayana kulawargina para sahabatna, sareng para pengikutna anu nganut kana ajaran anjeuna, anu malah mandar urang oge kawuwuh ku rahmat sareng kasalametanana.

Salajengna teu hilap simkuring ngahaturkeun rebu nuhun ka para wargi sadaya, anu parantos tiasa nyaosan kanggo ngahadiran undangan ieu, kanggo maparin do’a restuna kana kalahiran pun anak anu ka … Nu lahir dina dinten … Ping … Nu parantos kalangkung.

Nu mudah-mudahan ku berkah du’a ti para wargi sadayana, simkuring sakulawargi tiasa dipaparin kasalametan sareng kasejahteraan hirup.


Saterasna ka para bapa, ibu sareng saderek sadaya nu ngaraos ngiring ngabantosan boh mangrupi saran atanapi nasehat ka pun bojo pikeun kalancaran lahirana bayi dina waktos anu bagja ieu, simkuring ngahaturkeun  nuhun.

Dina kesempatan ieu simkuring nyuhunkeun disaksen ku para wargi  sadaya, wireh pun anak anu nembe dilahirkeun dipaparin jenengan “…”

Sareng sabagi limpahan rasa syukur simkuring ka Allah swt, anu mana parantos maparin karuniaNa ka urang sadaya. Para wargi sadaya di ulem ku simkuring ka dieu, kanggo sakadar tuang leueut alakadarna.

Salajengna upami aya kakirangan, boh anu ngeunaan panampian, panyambutan atawa hidangan anu kusimkuring disayogikeun engkina, sihapunten anu kasuhun ka para wargi sadaya.

Sakali deui mugi-mugi urang sadaya kalebet jalmi anu kersa syukuran ka Allah Swt, tina saniskanten ni’mat sareng karuniaNa.

Rupina cekap sakitu nu kapihatur, akhirul kalam wabillahi taupiq walhidayah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

 
Baca juga: Kumpulan 20+ Contoh Ucapan Ulang Tahun Tepang Tahun Bahasa Sunda Pilihan!

Mungkin itu dulu dalam contoh pidato dalam menyambut tamu undangan dalam acara selamatan bayi yang baru lahir dalam bahasa sunda, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang tua atau siapapun yang mencari referensi pidato singkat seperti ini.

Populer

Flashnews