Kumpulan 10 Contoh Karangan Deskripsi Singkat Bahasa Sunda

Kumpulan contoh karangan deskripsi bahasa sunda, Keterampilan membuat karangan deskripsi memang menjadi suatu keterampilan yang lumayan sulit untuk dikuasai terutama bagi pemula, karena ada beberapa unsur yang harus kita kuasai, termasuk penulisan deskripsi dengan menggunakan bahasa sunda.

Deskripsi adalah salah satu wacana untuk menggambarkan sesuatu seperti objek berdasarkan kesan, opini, pengamatan, pengalaman, dan perasaan dari si penulis untuk menciptakan imajinasi (daya khayal), agar si pembaca seolah-olah mereka melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang ditulis oleh si penulisnya.


Dengan kata lain, deskripsi itu merupakan karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin, agar pembaca merasakan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan melalui karya tulis tersebut.

Kesimpulanya, bahwa karangan deskripsi merupakan sebuah karangan berupa tulisan yang menggambarkan, melukiskan, tentang suatu objek, sehingga objek tersebut seolah-olah hidup dan kita sebagai pembaca seakan-akan ikut merasakannya.

Baca juga: 7+ Karangan Eksposisi Bahasa Sunda Tentang Lingkungan, Alam, Makanan Dll

Contoh Karangan Deskripsi Bahasa Sunda Singkat

Kumpulan 10 Contoh Karangan Deskripsi Singkat Bahasa Sunda


Sebelum kita membuat karangan deskripsi singkat dengan menggunakan bahasa sunda, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui jenis karangan deskripsi tersebut, karna ada dua sikap atau jenis yang dapat kita tulis, yakni sikap objektif dan subjektif.

A. Pendekatan Objektif (Realistis)

Jika penulis melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang dilihatnya, tanpa menambahkan pemikiran atau pandangan pribadinya terhadap objek tersebut, maka karangan tersebut dinamakan deskripsi realistis (objektif).


B. Pendekatan Subjektif (Impressionistis)

Sedangkan, jika penulis melukiskan suatu objek dengan memasukkan unsur subjektif seperti pemikiranya, opini, atau ikut memberi pandangan pribadi terhadap objek yang dituliskanya, maka karangan tersebut merupakan jenis deskripsi impresionistis (subjektif).

Baca juga: Contoh Karangan Deskripsi Tentang Sekolah Bahasa Sunda

PENGEMBANGAN DALAM KARANGAN DESKRIPSI

 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam teknik pengembangan sebuah karangan deksripsi. Di antaranya adalah teknik deskripsi tempat, dan orang. Teknik pengembangan karangan deskripsi itu diuraikan berikut ini :

Deskripsi Tentang Tempat

Tempat merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari sebuah peristiwa.  Semua peristiwa terjadi pada suatu tempat. Sebuah peristiwa akan lebih enak untuk diikuti jika dihubungkan dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Contoh : Kisah ekspedisi di dalam hutan akan lebih seru jika kita menggambarkan pula tentang keadaan hutan tersebut, tentang rimbun dan sejuknya udara yang ada di sana. Namun, pengarang tidak boleh asal memasukkan detail tempat yang akan dideskripsikan, pengarang harus dapat menemukan hubungan atau peranan tempat dalam peristiwa tersebut.

Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat. Jadi, kita bergerak secara teratur menelusuri tempat itu dan mendeskripsikan apa saja yang kita lihat.

Kita dapat memulai dengan menyebutkan kesan umum yang diikuti oleh perincian yang paling menarik perhatian kita. Baru menyusul perincian lain yang kurang penting yang terdapat di sekitarnya.

Kedua cara di atas harus disampaikan secara logis sehingga pembaca mudah mengikutinya. Dan berikut adalah beberapa aspek dalam memilih cara untuk mendeskripsikan tempat.


Suasana hati

Pengarang harus dapat menetapkan suasana hati yang akan ditonjolkan untuk dijadikan landasan. Suasana hati itu dipertajam dengan pengalaman-pengalaman sehingga mempengaruhi pendeskripsian terhadap suatu objek. Disini akan terlihat apakah pengarang menggunakan pendekatan realistis (objektif) atau impresionistis (subjektif).

Bagian yang relevan

Pengarang deskripsi juga harus mampu memilih detail-detail yang relevan (terkait, bersangkut paut) untuk dapat menggambarkan suasana hati.

Urutan penyajian

Pengarang deskripsi harus mampu menentukan urutan yang paling baik dalam menampilkan detail-detail yang dipilih.

Deskripsi Tentang Orang


Dalam mendeskripsikan keadaan seseorang pengarang harus mengetahui secara mendetail keadaan diri seseorang yang akan digambarkan itu, misalnya bentuk tubuh, tingkah laku, dan penampilannya. Berikut ini dikemukakan cara menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang dalam karangan deskripsi.

Penggambaran bentuk fisik

Bentuk fisik seseorang dideskripsikan sejelas-jelasnya sehingga tampak lebih objektif. Bentuk tubuhnya yang tinggi, kekar, matanya yang menatap tajam, atau bentuk tubuh yang kurus, bermata sayu, wajah pucat dapat dideskripsikan dalam karangan deskripsi.

Penggambaran tingkah laku atau perbuatan

Tingkah laku seseorang dideskripsikan mendekati keadaan yang sebenarnya seperti perbuatan (apa yang dilakukan), atau gerak-gerik yang dilakukan seseorang dari satu tempat tertentu ke tempat lainnya dan dari suatu waktu tertentu kewaktu lainnya.

Penggambaran keadaan yang ada disekitar seseorang

Keadaan disekitar seseorang dapat pula dideskripsikan misalnya tempat kediamannya, kendaraan yang digunakan, pakaian, dan perhiasan yang digunakan.

Penggambaran perasaan

Perasaan seseorang digambarkan, misalnya dengan memperhatikan gejala fisik seseorang seperti pandangan matanya, gerak-gerik, pancaran wajah, atau tatapan matanya.


Penggambaran watak

Watak seseorang juga agak sukar digambarkan akan tetapi dapat saja dilakukan misalnya dengan melihat gejala fisik seseorang itu. Perasaan merupakan gejala kejiwaan yang berlangsung sesaat, sedangkan watak merupakan fenomena psikologis yang berlangsung permanen.

Kumpulan 10 Contoh Karangan Deskripsi Singkat Bahasa Sunda

Nah setelah kita mengetahui secara umum mengenai karya tulis deskripsi diatas, dibawah ini saya siapkan contoh karangan deskripsi singkat bahasa sunda, yang sengaja sudah saya kumpulan sebelumnya. Maaf apabila ada kesalahan dalam menentukan jenisnya.

1# Pamandangan Alam Desa Abdi

Ti kajauhan hamparan sawah ngabentang luas. Tatangkalan pare sing arendag ka tiup angin siga ombak nu aya dibasisir pantai.

Di belah wetan aya bararudak leutik sing arajol bari sing jarowok ngalalusir kumpulan manuk piit anu keur pesta maracokan pare petani.

Katingali aya bukit nu ngajulang luhur siga raksasa dina kajauhan nu diselimutan ku awan bodas jiga kapas, nu makin nyieun asri pamandangan desa alam abdi. (subjektif)

 

2# Pempek

Pempek mangrupakeun salah sahiji kaemaman khas ti Palembang. Kaemaman raos ieu dijieuna ti campuran tipung tapioka, tipung tarigu, sarta gilingan lauk anu seger, sareng lianna. Pempek ieu seueur kalintang rupina ti mimiti pempek kapal selam, pempek lauk, sarta seueur deui anu sanesna. (Objektif)

 

3# Deskripsi Tentang Orang

Tania mangrupakeun mojang nu ngajagaan warung di dekeut bumi abdi. Tania geulisna kawanti-wanti, anjeuna ngabogaan buuk lurus, kulit na bodas bersih. Saha wae anu ningali pasti ngarasa deudeuh. Anjeunna oge bageur ka tiap jalmi, wajar wae lamun tania seueur dipikabogoh ku batur. (Subjektif)

 

4# Imah Teh Nadia

Imah teh nadia tempatna dipayunen imah abdi,  dihalaman imahna aya tangkal manggah anu nyieun suasana imahna janten tiis, sareng dipipirna dipelakan kembang-kembang endah nu ngahiasan imahna.

Tembok imah teh nadia warnana bodas, panto jandelana warnana hejo. Sarta keramikna warna bodas bersih. Di jero imah teh nadia tempat parabotana diperhatikan pisan, ku kituna sadayana katata rapih.

Ubina bersih sarta rohanganna seungit midamel saha wae jalmi anu ameng ka imahna pasti bakalan hoyong lami-lami ameng di jerona. (Subjektif)

 

5# Binatang Peliharaan Abdi

Abdi ngagaduhan ucing namina wingki, ucing abdi warnana hideung pekat, panona warna koneng. Wingki ngagaduhan buntut anu panjang sareng buluna anu leuleus.

Wingki resep pisan otel, kaemaman favoritna nyaeta lauk lele. Wingki mangrupakeun ucing anu ku abdi pikanyaah kacida. (Objektif)

 

6# Suasana Imah Abdi

Imah abdi ngabogaan ukuran kira-kira 12 x 10 meter, sanajan henteu lega-lega amat sahenteuna tiasa nampung lima jalmi. Imah abdi ngabogaan halaman anu lega sarta dilengkepan ku tatangkalan anu endah.

Imah abdi ngabogaan rohang tamu anu dilengkepan ku meja sareng korsi kanggo nampi tamu. Dina rohangan abdi oge dipajang ku sagala rupa macem lukisan, kaligrafi, guci, sarta pajangan kembangan anu disimpeun di pipir rohangan.

Cet tembok imah abdi warnana hejo, sareng ngabogaan jandela geneup siki. Sajaba ti eta, di belah wetan imah abdi oge dilengkepan ku garasi nu boga fungsi pikeun nyimpeun motor. (Objektif)

 

<< PREV 1 of 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *