Puisi Ulang Tahun Bahasa Sunda Untuk Sahabat dan Untuk Ku!

Puisi ulang tahun bahasa sunda – Ulang tahun merupakan salah satu moment yang cukup penting yang umum dirayakan oleh seseorang, dimana biasanya dirayakan bersama-sama keluarga, saudara maupun sahabat-sahabat terdekat atau seseorang spesial. Nah, untuk mengutarakannya salah satunya kita bisa dengan mengucapkannya melalui sebuah puisi.

Puisi sendiri merupakan karya sastra yang dibuat seseorang untuk menyampaikan pesan melalui diksi dan pola yang tertulis. Puisi ulang tahun dalam bahasa sunda yang saya buat ini mungkin saja jauh dari kata sempurna, untuk itu mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dalam penulisan kata-katanya. Berikut langsung saja simak puisi ultah basa sunda dibawah ini.

Baca juga: Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Untuk Ibu, Anak, dan Pacar!

Kumpulan Puisi Ulang Tahun Bahasa Sunda

Puisi Wilujeng Panjang Umur

Puisi Wilujeng Panjang Umur (Ku: Kustian)

Wilujeng tepang taun réréncangan..
Mugia sing panjang yuswana..
Teang kabagjaan salira ayeuna..

Dina dinten ieu..
Dinten nu janten nambihana umur salira
Éling-éling jampé mangsa alit

Dina jajaran lilin anu ka étang..
Kiwari salira rayakeun tepang taun
Wilujeng tepang taun réréncangan..

Warsih silih bagilir..
Nambihan hiji yuswa salira kiwari
Dewasakeun diri dina prahara

Yakinkeun léngkah pastikeun cipta
Téda panangan ucap syukur ka pangeran
Supados hirup langkung miboga makna

“Artinya”

Selamat ulang tahun sahabat
Semoga panjang umurnya..
Jemput kebahagiaan kamu sekarang..

Pada hari ini
Hari yang menjadi bertambahnya umur kamu..
Ingatingat saat waktu kecil

Dalam barisan lilin yang terhitung
Sekarang kamu rayakan ulang tahun
Selamat ulang tahun sahabat..

Tahun silih berganti
Menambah satu umur kamu sekarang
Dewasakan diri dalam perahara

Yakinkan langkah pastikan cipta
Tadahkan tangan ucap sukur kepada tuhan
Supaya hidup lebih mempunyai makna

Puisi Imut Ka wanci

Puisi Imut Ka wanci

Imut Ka Wanci (Ku: kustian)

Méga teu salamina cerah
Imut teu salamina tanda bingah
Sadayana ngan soal wanci..

Kanggo réréncangan abdi
Seueurkeun rasa sukur kanggo saban nikmat
Margi lolobana jalmi Mopohokeun-nana

Mugi-mugi salira émut kana wanci
Mugi-mugi salira panjang yuswana..
Wilujeng tepang taun réréncangan abdi..

“Artinya”
Awan tidak selamanya cerah
Senyuman tak selamanya tanda bahagia
Semuanya hanya soal waktu..
Untuk sahabat ku
Banyak rasa syukur untuk setiap nikmat
Sebab banyak orang yang melupakannya
Semoga kamu ingat dengan waktu
Semoga kamu panjang umurnya
Selamat ulang tahun sahabatku

Puisi Mugia Saé Iman Ahlakna

Puisi Mugia Sae Iman Ahlakna

Saé Iman Ahlakna (Ku: kustian)

Kanggo réréncangan abdi
Wilujeng tepang taun
Mugi-mugi umur salira paos
Di séhatkeun jasmani sarta rohani

Kanggo réréncangan abdi
Wilujeng tepang taun
Mugi-mugi rejekina lancar
Di berkahkeun sadaya hartana

Kanggo réréncangan abdi
Wilujeng tepang taun
Mugi-mugi damang salawasna
Di jauhkeun tina sagala panyawatna

Kanggo réréncangan abdi
Wilujeng tepang taun
Mugi-mugi janten jalmi anu saé
Saé iman haténa sareng ahlakna.

“Artinya”

Untuk sahabat ku
Selamat ulang tahun
Semoga umur kamu panjang
Disehatkan jasmano serta rohani

Untuk sahabat ku
Selamat ulang tahun
Semoga rejekinya lancar
Diberkahkan semua hartanya

Untuk sahabat ku
Selamat ulang tahun
Semoga sehat selamanya
Dijauhkan dari segala penyakitnya

Untuk sahabat ku
Selamat ulang tahun
Semoga jadi orang yang baik
Baik imannya hati dan akhlaknya

Puisi Teu Kantos Hilap

Puisi Teu Kantos Hilap

Teu kantos hilap (Ku: kustian)

Rarasaan nu tiasa ngabingahkeun
Sabot aya hiji jalmi nu mikareseup

Hiji jalmi nu émut ka salira
Hiji jalmi anu ngabutuhkeun salira

Nanging tiasa langkung bungah…
Sabot salira terang..

Aya hiji jalmi anu teu kantos hilap
Hilap kana dinten tepang taun salira..

Wilujeng tepang taun akang
Mugia tambih suksés kapayunna!

“Artinya”

Perasaan yang bisa membahagiakan
Saat ada satu orang yang menyenangi

Satu orang yang ingat kepada mu
Satu orang yang membutuhkan mu

Tetqpi bisa lebih bahagia
Saat kamu mengetahui

Ada satu orang yang tidak akan lupa
Lupa dengan hari ulang tahun mu

Selamat ulang tahun kakang
Semoga lebih sukses kedepannya!

Puisi Tepang Taun Keur Diri Abdi

Puisi Tepang Taun Keur Diri Abdi

Renungan Ka diri Kuring (Ku: kustian)

Daun-daun raragragan
Teu karasa umur kuring nambihan saban taun
Sadayana lumangsung margi widi pangéran

Dinten ieu yuswa kuring nambihan
Mugia kuring tiasa muka lambaran anyar
Dina jatah umur kuring..

Teu karasa wanci téréh énggalna
Dinten siligenti dinten
Sasih siligenti sasih
Warsih siligenti warsih

Kiwari,
Dina jeplingna wengi
Dibarengan sareng tiupan angin
Dicicingan éndahna cahya béntang
Ukur kadangu sora jangkrik

Kuring calik bari ngahuleng
Nanggoan wanci teupang taun
Dugi ahirna umur kuring nambihan
Wilujeng tepang taun keur diri kuring sorangan..

“Artinya”

Daun daun berjatuhan
Tidak terasa umur ku bertambah setiap tahun
Semuanya berlangsung sabab ijin tuhan

Hari ini umur ku bertambah
Semoga aku dapat membuka lembaran baru
Dina sisa umur ku..

Tidak terasa waktu cepat datangnya
Hari berganti hari
Bulan berganti bulan
Tahun berganti tahun

Sekarang,
Dalam sepinya malam
Dibarengi dengan tiupan angin
Didiami indqhnya cahaya bintanh
Hanya terdengar suara jangkrik

Aku duduk sambil melamin
Menunggu hari ulang tahun
Sampai akhirnya umurku bertambah
Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri

Puisi Renungan di Dinten Tepang Taun

Puisi Renungan di Dinten Tepang Taun

Renungan kuring di poe ulang tahun (Ku: kustian)

Kuring nyoba ngarenungan
Pikeun milarian makna kahirupan
Haté kuring di kurilingan kabimbangan
Jiwa kuring dipinuhan ku patarosan

Leres kitu umur kuring nambahan?
Atawa takdir anu ngurangan?
Lamun leres umur kuring nambahan
Meren kiwari kuring mikin sawawa

Mikin terang kana hakékat diri kuring
Mikin teurang kana hakékat dunya
Mikin nyurtian kana hakékat kahirupan

Lamun leres umur kuring nambahan?
Meren kiwari kuring mikin wijaksana
Wijaksana ngalakukeun aktipitas sapopoé
Wijaksana ngajalankeun kahirupan kuring

Lamun leres umur kuring nambahan?
Mereun kuring tos ngagaduhan impén
Impén nu jadi cipta-cipta kuring
Impén-impén anu kuring wujudkeun
Impén-impén dina tujuan hirup kuring sabenerna.

“Artinya”

Aku coba merenungi
Untuk mencari makna kehidupan
Hatiku di kelilingi kebimbangan
Jiwaku dipenuhi oleh pertanyaan

Apakah benar umurku bertambah?
Atau takdir yang mengurangi?
Kalau benar umurku bertambah
Mungkin sekarang aku semakin dewasa

Semakin tahu dengan hakikat diriku
Semakin tahu denhan hakikat dunya
Semakin memahami hakikat kehidupan

Kalau benar umurku bertambah?
Mungkin sekarang aku semakin bijaksana
Bijaksana melakukan aktivitas sehari-hari
Bijaksana menjalankan kehidupan ku

Kalau benar umurku bertambah?
Munhkim aku sudah mempunyai impian
Impian yang menjadi cita-citaku
Impian-impian yang aku wujudkan
Impian-impian dalam tujuan hidupku sebenarnya

Last update: Agustus 2020

Nu Sanésna:

✓ Ucapan Selamat Hari Ibu Bahasa Sunda
Contoh Susunan Sambutan Acara Ulang Tahun Bahasa Sunda

Nah, mungkin itu saja beberapa puisi atau sajak tentang ulang tahun dalam bahasa sunda beserta artinya yang dapat dituliskan pada kesempatan kali ini, mohon maaf apabila kurang sesuai seperti yang kamu harapkan. Semoga bermanfaat, wilijeng wayah kieu.

Populer

Flashnews