5+ Puisi Tentang Guru Bahasa Sunda, Sajak Pilihan!

Basasunda.com – Pahlawan tanpa jasa, begitulah sebutan yang sering kita ucapkan untuk sang guru ini. Karena berkat jasa beliau yang rela menurunkan ilmunya kepada kita, menjadikan hidup kita menjadi lebih terarah untuk mewujudkan cita-cita di masa depan.

Berbicara tentang guru dibawah ini sudah saya siapkan beberapa sajak atau puisi sunda tentang guru. Dalam contoh sajak atau puisi kali ini akan mengungkapkan tentang perasaan rasa terimaksih kita terhadap jasa-jasa yang sudah guru kita berikan.

Puisi Tentang Guru Bahasa Sunda

Puisi Tentang Guru bahasa sunda Sajak Pilihan!

 

Puisi atau dalam bahasa sundanya disebut juga dengan sajak tentang guru dibawah ini alhamdullilah selesai juga saya update ulang, mungkin dulu masih terdapat penggunaan kata-kata yang memang kurang sesuai dan kini sudah diperbaiki.

Baca juga: Contoh Puisi Bahasa Sunda Singkat Menyentuh Kalbu

Tips: Apabila sajak-sajak atau puisi sunda tentang guru ini dibacakan dengan hati yang ikhlas serta pembawaanya pun menjiwai, dipastikan bakal membuat mereka sedih maupun membuat mereka menangis. 😀

Baca juga: Kumpulan Contoh Sajak Bahasa Sunda Pilihan Lengkap!

Berikut langsung saja disimak puisi untuk guru dalam bahasa sunda dibawah iniMudah-mudahan sajak atau puisi tentang guru dalam bahasa sunda ini bisa menjadikan kita lebih menghormati dan sayang terhadap guru-guru kita disekolah.

Puisi Untuk Guru, Nu Aya di Hate Abdi – Kustian

Guru..
Anjeun pahlawan abdi
Anu ngajaran abdi ku pinuh rasa bungah
Kudu make naon abdi ngabalesna?

Guru..
Anjeun teu pernah leuseuh, nyerah ngabimbing abdi
Anjeun kawas pahlawan anu terus nya’angan jalan abdi
Anjeun ajarkeun sadaya elmu pikeun ngahontal cita-cita abdi

Guru..
Sanajan urang moal papangih deui..
Nanging anjeun terus aya di hate abdi..
Abdi bakal terus inget kana naséhat anjeun..

Doa pikeun guru – Kustian

Guru..
Mulia pisan hate anjeun ngajaran abdi..
Anjeun teu pernah capé ngadidik abdi..
Mugia pangeran ngaridhoan sadaya anu anjeun lakukeun..

Hampurakeun abdi guru..
Lamun cenah misalkeun loba salah, salaku jadi murid anjeun salami ieu..

Ya Allah..
Pasihan kabagjaan pikeun guru abdi supaya teras aya dina rahmatna gusti.

Tina izin allah ya Rabbi…
Anjeun nyaeta guru abdi anu dipikadeudeuh
Mugia pangeran masihan rahmatna..
Kanggo guru abdi nu ku abdi di pikanyaah!

Nuhun pisan guru – Kustian

Hatur nuhun teu tiasa kaukur..
Hatur nuhun teu tiasa kakirangan..
Hatur nuhun saageung-ageungna..
Hatur nuhun sakali deui kanggo anjeun..

Guru..
Anjeun atos masihan jalan nuju kahirupan anu bagja kanggo abdi..
Anjeun masihan pitulung, sateu acan abdi mentakeun nana..

Guru..
Anjeun sepertos cahya dina poekna jalan hirup abdi..
Anjeun sepertos tetesan ibun enjing anu paling endah..

Hatur nuhun guru..
Diri anjeun moal pernah tiasa abdi popohokeun..
Jasa anjeun tangtos langgeng di sapanjang jalan hirup abdi

Puisi Tentang Guru Pamuka gerbang Dunya – Kustian

Tiheula mah abdi téh teu tiasa nanaon
Baheula mah abdi téh teu teurang nanaon
Abdi teu teurang kumaha carana maos sareng nulis..

Ayena sadayana tos robah..
Anjeun anu atos ngabingbing abdi..
Anjeun ajarkeun abdi maos sareng nulis…

Anjeun bukakeun lawang sumanget pikeun ngarancang kahayang
Abdi teu teurang kumaha lamun teu aya jalmi sepertos anjeun di dunya.

Anjeun Jalmi anu tiasa mukakeun jalan pikeun mangsa kaharepna..
Mukakeun gerbang dunya kanggo urang sadaya..!
Contoh Sajak Sunda Tentang Guru Sedih

Sakoteng wadahna nyiru
Lobi-lobi rek diala
Wilujeng ka para guru
Nu kiwari milangkala

Kararas jeung daun jati
Digundukeun jeung hangasa
Sing ikhlas urang babakti
Ngamajukeun putra bangsa

Ka baros mangsa janari
Jam tilu rek ka Cinangka
Sanaos jaman kiwari
Ka guru sok lepat sangka

Jam tujuh ka Pasawahan
Mangkatna mawa campedak
Nu puguh keur mamagahan
Disangka nyarekan budak

Ka talun numpak mobil treuk
Jalan manjang ka istana
Komo mun budak kasintreuk
Guru gancang dipidana

Bobosok rea di situ
Dikumbah arek disate
Tapi sok sanajan kitu
Guru ulah leutik hate

Dianting teu make tindik
Diwedak tara maranti
Nu penting niat ngadidik
Beh budak boga pangarti

Sajak diatas merupakan ucapan terimakasih kita terhadap jasa guru kita. Meskipun mungkin pada biasanya sajak atau puisi bahasa sunda tentang guru ini dibawakan saat ada acara perpisahan atau pelepasan siswa yang akan melanjutkan ke sekolah lain.

Nah, oleh sebab itu sajak dibawah ini cocok pula untuk dibawakan bagi siswa maupun siswi yang akan beranjak meninggalkan sekolah baik itu tingkat SD, SMP, maupun SMA ataupun pesantren saat acara perpisahan.

Baca juga: Cara Membuat Puisi Untuk Anak Pemula dan Contohnya

Contoh Sajak Puisi Perpisahan Untuk Guru

Contoh Sajak Puisi Perpisahan Untuk Guru Sunda

Berikut dibawah ini adalah contoh sajak atau puisi berkaitan dengan guru dengan tema perpisahan atau paturay referensi karya dari muhammad rifqy s. Suhardiman. Sajak ini dapat dibacakan oleh siswa untuk gurunya, dan juga untuk guru yang bisa diucapkan untuk para siswa-siswinya disekolah.

Ibu, Bapa guru . . .
Jasa ibu sareng bapa samudayana,
lir jaladri tanpa tepi, lir gunung tanpa tutugan,
matri dina sanubari, mancuh dina lelembutan.
Piwuruk miwah atikan kasuhun katampi pisan.

Ibu, Bapa guru . . .
Tilu taun sadayana sasarengan..
Tinangtos seueur kaleupatan sinareng kaluluputan..

Samemeh abdi sadayana lunta..
Abdi neda dihapunten tina galih nu wening
Tina manah anu setra taya geuneu melekmek estuning clik putih clak herang.
Ibu, Bapa guru . . .

Dinten ieu abdi pamit, mungkas mangsana atikan
Pidua anu diteda gesan lunta nyiar luang, atikan anu langkung jembar.
Pileuleuyan bapa, Ibu guru anu heman
Pileuleuyan-pileuleuyan paturay patepang deui.

Demikian artikel sajak dan puisi tentang guru yang bisa saya tuliskan di situs ini. Ingat, jasa guru itu memang besar sekali bagi kita. Beliau menitipkan begitu banyak ilmunya dan mendidik kita agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

Populer

Flashnews