Sajak Bahasa Sunda Singkat Pilihan 40 Contoh

Basasunda.comSajak bahasa sunda sebenarnya banyak sekali ragamnya seperti misalnya sajak tentang cinta, sajak tentang pahlawan, guru, sahabat, sajak tentang ibu atau indung, dan contoh sajak atau puisi bahasa sunda lainnya. Namun sebelumnya, mari kita bahas sedikit mengenai sajak sunda dibawah ini.

Definisi Sajak

Setelah membaca contoh sajak dibawah ini kita diharapkan dapat memahami apa itu sebenarnya sajak? Sajak atau dalam bahasa indonesia sendiri disebut dengan puisi. Kata puisi berasal dari bahasa Yunani poeima yang mempunyai arti “membuat” atau poeisis “proses membuat, menciptakan, dalam bahasa inggris disebut poem atau poetry.

Pengertian sajak sendiri adalah salah satu jenis puisi yang tidak begitu terikat dengan aturan bentuknya. Artinya, sajak ini berupa puisi yang tidak terikat pada setiap kata-katanya, jadi kita bisa menuliskannya secara bebas. Oleh karena itulah, kita sering mendengar dengan istilah sajak bebas.

Secara garis besar sajak atau puisi sama-sama merupakan penyampaikan pesan atau gambaran suasana hati seseorang, baik itu berupa fisik maupun batiniah dengan lewat kata-kata sebagai media penyampainnya.

Sajak Bahasa Sunda

Sajak Bahasa Sunda

Contoh Sajak Bahasa Sunda

Beberapa sajak memang sering kita lihat banyak sekali menggunakan bahasa indonesia, nah pada kesempatan kali ini kita hadirkan sajak dalam basa sunda, yang tentunya bisa lebih menarik lagi. memang sajak itu banyak sekali ya jenis-jenisnya?

Sebenarnya artikel ini sudah di update dan di tambahkan beberapa sajak-sajak bahasa sunda lagi untuk memperlengkap kumpulan dari sajak sunda pada artikel ini, baik karya sajak dari beberapa sastrawan sunda yang cukup populer seperti ajip rosidi, yus rusyana, dan lainnya.

Intinya cocok banget deh jika kebetulan kamu sedang mencari seputar contoh sajak untuk bahan referensi yang sesuai dengan tema tugasmu sekolah, karna sajak dibawah ini tentunya akan menggunakan tema yang berbeda-beda di sepuluh sajak populer dari karya sastrawan terkenalnya.

Nah, dbawah ini akan dipaparkan mengenai kumpulan contoh sajak bahasa sunda diantara yang berjudul “Tanah Sunda” karya Ajip Rosidi, “Indung jeung Anak” karya Sayudi, “Lalaki nu Balik Jurit” karya Rachmat M. Sas Karana, “Kean Santang” karya Yus Rusyana.

Baiklah langsung saja disimak berikut contoh sajak bahasa sunda, silahkan kamu bisa berdiskusi dan memperhatikan setiap unsur yang ada dalam puisi atau sajak dibawah ini bersama teman-teman. Selamat membaca!

Kumpulan Sajak Bahasa Sunda

Kumpulan Contoh Sajak Bahasa Sunda

Sajak bahasa sunda diatas sengaja saya kumpulkan, dari berbagai media dengan harapan dapat bermanfaat buat kamu, khususnya yang sedang mendapat tugas untuk membuat sajak sunda disekolah.

Nah, berikut langsung saja simak [UPDATE] ke-50+ lebih contoh sajak dalam bahasa sunda lainnya. Namun, seperti biasa agar tidak memberatkan blog ini, sajak ini saya bagi menjadi beberapa halaman.

Contoh-Contoh Sajak Basa Sunda

(Halaman 1 dari 4)

TEMA SEKOLAH

 

Dibawah ini adalah sajak tentang lingkungan sekolah atau sakola dalam bahasa sunda yang saya buat sendiri khusus diblog ini, silahkan dibaca. Selengkapnya mengenai contoh sajak tentang lingkungan sekolah ini, dapat kamu baca pada artikel ini > Sajak bahasa sunda tentang lingkungan sekolah.

Sakola Tempat Ngajuangkeun Impen (Oleh Kustian)

Cahya panon poé nyambut isuk
Kadatangana nyieun sumanget sadia ka diri kuring

Pangbagéa poé pikeun ngukir prestasi
Ngagenggem sahiji cita-cita nu pangluhurna

Harapan kuring ayeuna ajeg
Pikeun terus nyaksian dina jéro batin

Sekolaan kuring nu ayeuna jadi saksi
Séja ngajuangkeun pikeun ngaraih impén

TENTANG CITA-CITA IMPIAN

Ngudag Kahayang (Cita-cita)” Oleh Kustian

Neuteup pinuh sumanget
Ngajalankeun kahirupan ieu
Sanajan pinuh ku cocoba
Pikeun ngahontal hiji cita-cita

Neuteup pinuh ku harepan
Pikeun ngahontal sahiji impén
Dina ngawujudkeun hiji kahayang
Pikeun mangsa hareup anu gumilang

Ngan hiji harepan anu kuring cekel
Sarta niat kasucian dina jero heté
Lengkah pinuh ku kayakinan
Pikeun ngudagna hiji cita-cita

Sanajan jauh ti tinggurilapna harta
Moal eureun kuring ngudag kahayang

SAJAK LAINNYA

PAMAYANG (Karya : Rachmat M. Sas. Karana)

 

Bulan imut
ngangkleung di langit
budak ulin di buruan
Angin darat
muru ka laut
pamayang nyolendang korang
Parahu leutik
laju nyiriwik
nganteur usaha di sagara
Warna perak
‘na beungeut ombak
beuteung lauk tingborelak
Nu jadi harepan
pikeun kahirupan
laut lega paparin Pangeran

LAGU HIRUP
(Karya : Eddy D. Iskandar, 1992)

 

Unggal poe unggal lengkah
nataan tanggal dina kalender
angger aya nu diarep-arep
ari umur melesat henteu kajeueung

Dina beja dina carita
teu weleh aya nu miheulaan
warna-warni kajadian. Teu kapireng
da puguh katalimbeng rusiah

Dina sakeclak cimata. Aya kasedih
nu teu kedal. Dina kongkolak
kahirupan. Aya nu miang
teu mulang deui

PANGBALIKAN (Karya : Wahyu Wibisana, Ciawang)

 

Iuh, iuh gunung kuring
angin ulin dina embun-embunan
sawaktu-waktu kuring kudu nepungan
dumeh hirup halabhab cinta
di maranehna nya ayana

Aya sababna kuring tibelat
aya sababna kuring pegat
tapi nu ahir lain kaabadian
kakasih dina hate ngawih deui

Iuh, iuh gunung kuring
nyata, nyata tanda-tanda
ngabalungbung jalan hirup
nepi ka nyawa rek asup
ka maranehna kuring rek balik
ka maranehna kuring rek pamit

CINGCIRIPIT

 

Ngariung di pakalangan
waspada ngantelkeun curuk
curuk inggis kacapit
kacapit ku dampal leungeun
dampal leungeun dikeupeulkeun
“jék-jék nong”
nu kacapit tunggu lawang
SILIH TULUNGAN

 

Nyiruan dina pancuran
titeuleum méh baé paéh
Titiran nenjo Nyiruan

kanyaah mapaés haté.

Geuwat metik dangdaunan
diragragkeun kana cai
ngarayap éta Nyiruan
teu tulus nemahan pati.

Titiran ku paninggaran
diintip-intip dipanah
Nyiruan mulang tarima
nyeureud bitis paninggaran.

Paninggaran ngagurubug
teu tulus manah Titiran
geus lésot kabéh bangbaluh
lantaran silih tulungan.

DI TUNGTUNG HALIMUN

 

Sésa hujan masih kénéh juuh di sapanjang jalan
Lalaunan geter angin ngadalingdingkeun ruruhit jempling
Beungeut lembur bangun linglung di harudum halimun
Diantara lewang jeung kasimpé nu tigin ngaranggeum waruga

Lalampahan beuki lampar lir maluguran
Sanggeus tuturubun nyorang kakeueung
Geuning anggang kalah manjang taya geusan pangjugjugan
Boa langit rék saendeng-endeng kelirna hideung

Duh, kuring hayang reureuh
Hayang reureuh sakedapan
Bari geugeut nyeuseup mangpirang warna ning kembang

LEMBUR KURING

 

Adem ayem betah bari tumaninah
Sanajan ditengah sawah

Tapi hate kuring genah
Teu kasawang loba kasusah

Nu penting getol ibadah.
Wilujeng enjing ka sadayana sobat-sobat Istiqomah..

KAKANG

 

Gurat angin jadi haleuang
Asih urang dina dalingding

Halimun jadi panuyun
Kana hemana salira

Katampi deudeuh nu geugeut
Dimumulé dina haté

Cahaya natrat sumirat
Nyaangan bagja duaan

Mugia ulah lekasan…

SARIAK LAYUNG

Hiliwir Angin Ngadalingding
Rep Kareueus Neja Mikarasa

Sumerah Diri Sumangga Raga
Gulita nu Nangtayungan

Lungkawing Asih Nyumaramahan
Katresna Minuhan Jiwa

Mikawanoh Ati Munel Na diri
Jirim Sumanding Dalingding tingtrim

Natrat Kembang Kahèman
Notok Kana unggal implengan.

Sajak Keur Bapa (WARISAN BAPA)
Karya: Ato Suharto

Bobolokot ku kesang
Sirah dijeun suku
Teu gedag ku rasa hoream
Ikhlas lain reka nu dipulas
Anjeun nyorang harungan
Pikeun kuring sangkan hirup sugema

Bapa..
Anjeun eunteung kahirupan
Ciri sajati lalaki
Anu satia tur tanggung jawab
Kana kodrat pamingpin kulawarga

Bapa..
Kaluhungan anjeun
Dina majuangkeun kulawarga
Warisan nu pohara mahal hargana
Harta eta bakal dimumule
Pikeun wariskeuneun anak incu engke

Sajak sunda tema kesehatan tentang “CORONA NGAGENJLENGKEUN DUNYA”
Ku kang emin


Kaum muslimin muslimat
Hayu urang ningkatkeun ta’at
Geura giru urang tobat
Tina dosa jeung maksiat

Alam dunya keur geunjleung
Ku panyakit matak keueung
Virus corona keur mangkreng
Nyebar alabatan wereng

Ulah gempar tetep tenang
Tapi ulah ngaganggap gampang
Bisa jadi virus nyerang
Upami alloh miwarang

Ku kituna pék caketan
Alloh nu maha rohman
Usaha batin sasarengan
Ku ngajaga kasehatan

Mun pareng rék udar-ider
Boga wudhu masing angger
Dicadar atawa di masker
Awak séhat, cageur, bageur

Mugi gusti ngahampura
Abdi sadar jeung rumasa
Awak bobolokot ku dosa
Nu matak datang bencana

Artikel Terkait:

  1. Sajak dan puisi pilihan bahasa sunda tentang pahlawan
  2. Contoh Sajak Bahasa Sunda Tentang Indung, Sedih
  3. Kumpulan Contoh Sajak Bahasa Sunda Tentang Guru
  4. Sajak Puisi Bahasa Sunda Tentang Cita-cita Dan Impian Ku!
  5. 3 Sajak Pilihan Karya Ki Ranggita Setra

Selain beberapa contoh sajak diatas, tentunya masih banyak contoh sajak berbahasa sunda yang lainnya karya dari sastrawan yang cukup terkenal. Untuk itu, silahkan klik next untuk melihat contoh sajak bahasa sunda lainnya dibawah ini.

<< PREV 1 of 4 NEXT >>


2 thoughts on “Sajak Bahasa Sunda Singkat Pilihan 40 Contoh

  1. Pelangi putri santi

    Saya sudah menghafal dan menulis sajak dibuku tulis

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *