Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan, Sedih Dan Lucu!

Diposting pada

Basasunda.com – Dalam artikel ini saya sudah merangkum beberapa kumpulan dari kata mutiara bahasa sunda yang akan dituliskan ke dalam bentuk basa sunda. Kata mutiara ini meliputi mulai dari kata kata mutiara bahasa sunda tentang kahirupan atau kehidupan, kata mutiara nasehat, penyemangat, hingga kata mutiara lucu dalam bahasa sunda.

Cukup lengkap sekali bukan? Oh ya, meskipun tidak genap dengan 1000 kata, namun saya rasa jumlah keseluruhan dari semua kata mutiaranya mendekati angka demikian. Karna kata mutiaranya yang numayan banyak, sehingga artikel ini saya membaginya menjadi dua halaman, agar tidak memberatkan halaman pada blog ini.

KATA MUTIARA BAHASA SUNDA

KUMPULAN KATA-KATA MUTIARA BAHASA SUNDA
kumpulan kata mutiara bahasa sunda

Kata Mutiara Sunda

Kata mutiara dalam bahasa sunda merupakan kata kata yang mengandung nilai atau makna, baik itu yang berhubungan tentang kehidupan atau kahirupan, nasehat, penyemangat, semuanya sama-sama mengandung makna sebagai bahan renungan diri.

Selain itu kata mutiara ini tentu saja untuk memotivasi diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Kata mutiara ini sama halnya seperti kata-kata pepatah kolot baheula yang merupakan ungkapan yang mengandung makna kata mutiara.

Seperti yang disebutkan arti dari kata mutiara di atas, maka fungsi dan tujuan dari kata mutiara sendiri adalah sebagai kata-kata inspirasi maupun motivasi bagi seseorang yang mendengar maupun yang membacanya.

Dengan kata lain kata mutiara bahasa sunda dianggap akan dapat bermanfaat bagi seseorang dalam menjalani misalnya dalam kehidupan (kahirupan) karena memiliki berbagai makna yang dapat meningkatkan kebajikan dan kebijaksanaan hidup.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Tentang Kehidupan (Kahirupan)

Kata Kata Mutiara Bahasa Sunda Tentang Kehidupan atau Kahirupan

Mari kita mulai dengan kata-kata mutiara yang pertama ini yakni mengenai tentang kehidupan atau kahirupan dalam bahasa sunda dibawah ini.

Semoga dengan kata mutiara bahasa sunda tentang kahirupan dibawah ini dapat memberikan support atau semangat kepada kita semua supaya bisa lebih baik lagi nanti kedepannya. Lagsung saja, berikut ini adalah kata-katanya, selamat membaca!

KATA MUTIARA SUNDA KAHIRUPAN (KEHIDUPAN )

Ulah kedah gampang nyerah, margi saleresna anjeun moal kantos eleh sateuacan anjeun nyerah!

Musuh anu paling bahaya nu aya di diri urang nyaeta rasa sieun jeung rasa bingbang. Rerencangan anu paling satia nyaeta kawanian jeung kayakinan!

Kagagalan di mangsa nu kaliwat mangrupa keun plajaran anu ageung anu engkena bakal jadi buah nyeta kasuksesan. Urang kedah diajar seueur ti kagagalan, urang tiasa barobah jadi makin pinter, sabab urang pernah gagal.

Ulah jien kagagalan nyandak sakabeh impieun anjeun kanggo terus diajar! Ngan jalmi-jalmi anu bodo anu terus ngulan-ngulang kalepatan na dua kali.

Hirup nyaeta diajar naon anu bisa di tingali sarta di rasakeun. Ngaliwatan proses anu panjang, hayu urang sami-sami ngarubah diri urang masing-masing, supaya bisa jadi pribadi anu lewih boga potensi!

Lamun anjeun hoyong kabungahan mangkat sare beurang. Lamun anjeun hoyong kabagjaan bantuan jalma nu sejen.

Di bandingkeun mikiran omongan batur, mendingan urang usaha meakeun wartos pikeun ngawujudkeun impieun urang, supaya batur bisa ngarasa kagum ka urang.

Kalepatan jeung kasalahan perkawisna hal anu paling sesah nu aya dina hirup urang. Anjeun bisa labuh sarta ragag rebuan kali. Nanging hirup henteu eureun tepi dieu. Candak jeung cobi neruskeun dugi anjeun bisa ngagapai impieun dina hirup ieu.

Usahakeun wartos dimangsa ayena samaksimal mungkin, supaya engkena urang henteu nyesel.

Lawan hirup ieu, ulah ngarasa nyesel kanu mangsa nu tos kaliwat, ngarasa sieun ka mangsa anu aya dihareupeun. Nangtung sing kuat, tingali dunya ieu, seueur keneh perkawis hal anu endah diluar ditu, ulah ngonci diri anjeun sorangan, rubah mulai ti ayena keneh!

Lamun urang hoyong paduli ka batur, mimitian heula ngalatih paduli ka diri sorangan. Hargaan diri anjeun sorangan sepertos anjeun ngahargaan jalmi anu anjeun nyaah!

Kagagalan nyaeta sepertos saurang guru anu henteu anjeun reseup, nanging lamun anjeun hoyong sukses, anjeun kedah diajar ti manehna!

Ulah sakali-kali ngedalkeun wilujeng kantun lamun anjeun hoyong keneh nyobian. Ulah sakali-kali nyerah lamun anjeun rumaos masih keneh ngarasa sanggup!

Sateu acan urang ngeluh ku sabab ngarasa teu boga nanaon, coba pikir keun ka jalmi-jalmi nu sok menta-menta di jalanan.

Dinten ieu, sateu acan urang nyesel naroskeun omongan anu kurang sae, cobi pikir keun ka salah sahiji jalma anu teu tiasa naros sama sekali.

Seteu acan urang ngeluh ka ka-emaman nu rek ku urang emam, coba pikir keun ka marenehana, jalmi-jalmi anu teu pernah boga ka emamam pikeun di emam.

Sateu acan urang ngeluh ku sabab ngarasa diri paling buruk, cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu aya ditingkat paling buruk dina kahirupana.

Sateu acan urang ngeluh ka pamajikan atawa salaki urang, cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu terus-terusan mohon menta jodo ka gusti alloh.

Saencan urang ngeluh ka imah urang anu kotor, ku sabab teu aya pembantu nu nga-bersihkeuna. Cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu hirup di jalanan nu cicing di gubug.

Poe ieu, sateu acan urang ngeluh ka kahirupan anu keur dijalan ayena. Pikir keun ka jalmi anu tos pupus tihela, yen pahahal umurna lewih ngora ti urang.

Sateu acan urang ngarasa ngeluh ka bararudak (anak-anak) urang, pikir keun ka jalmi anu mandul, nu hoyong pisan bogaeun anak

Sateu acan urang nunjukeun panangan jeung terus-terusan nyalahkeun diri sorangan. Cobi inget! Yen teu aya jalmi saurang oge, anu luput tina kasalahan atawa dosa.

Seteu acan urang ngarasa cape jeung ngarasa ngeluh ka pagawean anu keur ku urang lakukeun, cobi pikirkeun ka marenehana nu nganggur, jalmi-jalmi nu cacat, nu ngahareupkeun boga pagawean siga urang.

KATA MUTIARA SEBAGAI NASEHAT KAHIRUPAN BAHASA SUNDA

KATA KATA MUTIARA SEBAGAI NASEHAT BAHASA SUNDA

Selanjutnya kita menuju kata mutiara bahasa sunda untuk nasehat, sebab adakalanya kita memerlukan kata-kata  mutiara seperti ini untuk menyemangati diri kita sendiri tentunya agar lebih baik lagi kedepannya. Contohnya dengan kata mutiara tentang nasehat basa sunda dibawah ini misalnya.

Oke, langsung saja dibawah ini merupakan beberapa kumpulan kata mutiara sunda nasehat mudah-mudahan dapat memotivasi kita agar lebih bijak dalam menyikapi suatu hal dalam hidup ini. Berikut kata-katanya.

KATA MUTIARA NASEHAT BAHASA SUNDA

Rencang anu sajati sapertos dua panangan, panangan anu hijina anu silih ngabersihkeun panangan liana.

Urang bakalan dipikaresep kubatur, ti naon anu kungsi ku urang lakukeun kamaranehana. Urang kedah jantén jalmi anu gampil ngama’afkéun batur, lain kedah jadi jalmi anu osok di maafkeun ku batur.

Lamun urang teras-terasan ngarasa sieun gagal, eta hartina urang ngabatesan pangabisa diri urang sorangan.

Harta atawa banda pasti seep, lamun sering dipake. Nanging sawangsulna, elmu bakalan ngalobaan lamun sering ku urang pake.

Beuki kuat anjeun midamel tina hiji perkawis. mangka, beuki hésé oge anjeun kana nyerah. Sawios imajinasi urang teras langkung maju, nanging ulah neupikeun ahlak urang ka usik mundur dugi ka lemah.

Ulah milarian rencangan anu midamel urang janten merenah. Nanging, pilarian rencangan anu nyieun urang teras langkung maju

Geura buru neangan kahadean! Nanging, ulah buru-buru ningali hasilna. Pigawekeun hela pagawean eta pikeun konsisten, hasilna pasti bakalan nuturkeun engkena.

Lamun urang henteu tiasa kanggo ngabungahkéun batur. Ulah teras nambihan déui rasa sesahna. Sabot urang HENTEU YAKIN pikeun ngawujudkeun IMPEN urang, saestuna urang atos GAGAL sateuacan ngamimitian.

Sarebu cariosan sarta kanyaho moal aya hartina, lamun teu aya hiji léngkah anu nyata. Ngan saukur ngabogaan IMPEN doang mah moal bakalan cekap. Nanging, urang oge kedah ngabogaan KOMITMEN kanggo TEKAD pikeun ngawujudkeun nana.

Naon wae KAJADIAN dina hirup ieu, urang kudu ikhlas. Hapus cipanon nu aya dina pipi, pasihan ÉMUT anu tulus.

Loba teuing ngarasa hariwang, ngan miceun waktos urang hungkul. Justru eta teh anu nga-beungbeuratan pikiran urang sarta nyandak kabagjaan.

Ulah nungguan waktos anu pas pikeun ngalakukeun hiji perkawis anu sae. Ulah teras naroskeun naon wae anu bakalan kajadian. Wanikeun diri urang ti mimitian ayena!

Anjeunna anu estu reseup ka urang moal bakalan mapah dihareup, atawa katinggaleun ditukang. Nanging, manehna bakalan mapah disisieun urang.

Sakapeung, masalah nyaeta hiji-hijina cara supados urang terang saha wae baturan anu cios paduli ka urang. Sarta saha wae jalmi anu ngan ukur pura-pura jantén rerencangan urang.

Ulah nyerah pikeun hiji perkawis anu ku urang hoyong pisan. Saleresna, bakalan sesah lamun tungtungna urang nyerah ti mimitina.

Masalah nyaeta ujian, janten teu aya alesan pikeun nyalahkeun ka batur. Geura benahan diri urang sorangan sangkan janten pribadi anu leuwih déwasa.

Sakapeung mah anu ceuk urang henteu saé, kadang mah anu paling saé ti pangeran. Gunakeun kabijakan haté urang kanggo naggapanana.

Lamun urang tiasa diajar tina masalah atawa cobaan, urang tiasa robah jadi jalma anu leuwih hadé, sarta leuwih tiasa diajar sabar.

Sabot hate keur ngarasa nalangsa, sarta dipinuhan ku hawa kaputus asaan. Inget! yen ngan saukur ka pangeran wungkul urang tiasa ngaduna.

Baca juga:
• Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya!

Itulah beberapa kata mutiara sunda nasehat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada beberapa makna yang bisa kita ambil hikmahnya. Ok, mari kita lanjutkan kata-kata mutiara yang selanjutnya.

KUMPULAN KATA MUTIARA BAHASA SUNDA LUCU

KUMPULAN KATA MUTIARA BAHASA SUNDA LUCU

Lanjut dengan kata mutiara lucu bahasa sunda ini sebenarnya untuk sekedar penghibur dengan kata-kata mutiara yang hadirkan dibawah ini. Kata kata mutiara lucu dalam bahasa sunda ini mudah-mudahan saja dapat menghibur kamu-kamu semua dimanapun berada yah?! 

KATA MUTIARA BAHASA SUNDA LUCU

Jaman ayeuna mah, ulah percaya teuing ka poto profile di dunya maya. Inget! Anu jujur mah ngan saukur poto KTP.

Anu jomblo ulah kantos rumaos isin. Jomblo sanes hartina teu laku, nanging mungkin weh emang teu aya anu hoyongeun meren.

Babaturan anu sae nyaeta duit, sabab lamun aya duit mah, babaturan oge pasti dararatang.

Sadaya jalmi hoyong asup ka surga. Nanging, seueur jalmi oge anu henteu hoyong maot.

Kadang urang milih jeung nurutkeun nu ceuk urang sae, nanging hasilna jore. Kitu oge sabalikna, milih anu kosna jore tapi hasilna sae.

Artos heunte tiasa meser kabagjaan. Nanging, ngabogaan artos lewih hade daripada henteu gaduh sama sakali.

Lamun Pangeran teu acan ngajawab doa urang, sing sabar. Sarta inget, sabab lain urang urang hungkul anu ngadoa teh.

Masalah tiasa midamel urang barobah jadi dewasa. Ku kitu, urang kedah sering-sering moga masalah dina hirup lur.

Anjeun moal tiasa ngabohongan ka hate anjeun sorangan, nanging anjeun tangtos tiasa ngabohong kabogoh anjeun sorangan.

Lamun neangan jodo, mulai ti ayena geura eren milarian sosok jalmi anu sampurna. Cekap pilari weh jalmi anu gaduh artos, mobil, sawah, imah intinamah jelema benghar.

Beuki diajar, beuki seueur anu ku urang terang. Beuki seueur anu ku urang terang, mangka beuki seueur oge anu ku urang poho. Nah, beuki seueur anu ku urang poho, mangka beuki saetik anu ku urang terang.

Latihan midamel urang jadi sampurna. Nanging, di dunya ieu teu aya jalmi anu sampurna, jadi kanggo naon urang teh kudu sesah-sesah latihan?

Berakit-rakit kita kehulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, MURIANG kita kemudian.

Hidup anu teu saimbang teh, nyaeta hirup anu pinuh ku rasa galau.

Kagagalan nyaeta kesuksesan anu katunda. Kabohongan nyaeta kejujuran anu katunda oge.

Cara paling gampang kanggo ngawujudkeun impian urang sadaya nyaeta, kedah: “Hudang tina sare.”

Dina bujur anu damang, aya hitut anu kuat.

Seberat naon oge pagaweana, lamun henteu dipigawean ku urang, mangka karasa hampang.

Baca juga:
Kata Kata Bahasa Bahasa Sunda Sedih, Bikin Kamu Baper!

KATA-KATA MUTIARA PENYEMANGAT BAHASA SUNDA

Kata mutiara penyemangat bahasa sunda ini merupakan kata-kata yang mengandung nilai moril yang dapat memberikan kesan nilai yang positif di dalam kehidupan. Makna yang terkandung di dalamnya semoga dapat memberikan semangat untuk kita, agar lebih percaya diri dalam menempuh hidup.

KATA-KATA MUTIARA UNTUK PENYEMANGAT BAHASA SUNDA

KUMPULAN KATA MUTIARA PENYEMANGAT BAHASA SUNDA

Ngimpi sing gede, nanging gera buru-buru lakukeun kanggo ngagawekeunna mulai ti hal anu letik.

Naon wae anu gampang dibogaan, bakal gampil disesalkeun. Naon wae hal anu butuh perjuangkeun pikeun dibogaan-nana, bakalan hese pikeun dipohokeun.

Dina hirup ieu aya dua macem jalmi, aya jalmi anu pinter milarian jalan, sarta aya oge jalmi anu pinter milarian alesan.

Sing hade dina milih rerencangan. Margi waktu urang lewih berharga, kanggo maranehanana anu teu pernah tiasa ngahargaan urang.

Relakeun mangsa anu tos kalewat. Margi ahir dina hiji carita, nyaeta pertanda yen bade aya deui carita anu anyar.

Sanes kaberuntungan anu ngajadikeun urang bijak, nanging kabijakan urang anu ngajadikeun urang beruntung.

Nyeuri dina hate nyaeta nyeuri anu henteu tiasa ditingali ku panon, sarta kasedihan anu paling jero nyaeta kasedihan anu henteu tiasa diungkapkeun liwat kata-kata.

Kadang sanes margi kebohongan urang mikangewa jalmi-jalmi, nanging margi kasedihan nampi kanyataan yen manehna teu tiasa deui anjeun percaya.

Kaleungitan hiji jalma anu ku urang resep saleresna nyelekit pisan na hate, nanging eta sanes ahir sagalana, urang masih tiasa keneh bahagia lamun teu aya manehna.

Kadamaian, kasejahteraan, sarta kabagjaan lain kanggo jalmi anu seueur alesan, nu terus-terusan ngahindar pagawean sarta diajar.

Lamun anjeun resep ka hiji jalma, sawioskeun anjeunna jadi dirina sorangan, mangka anjeun moal ngarasa kecewa sabot manehna teu sepertos anu anjeun hoyong.

Cinta eta sederhana: “Abdi kanggo anjeun, sarta anjeun kanggo abdi. Lamun teu sanggup, ku kituna ulah nyarios cinta.

Pangeran henteu ngudukeun urang sukses, Pangeran ngan ngahareupkeun urang nyoba, sarta ulah nyerah ngalakukeun kahadean anu kudu urang pigawekeun, ulah gampang nyerah ngan saukur aya hiji jalmi anu ngahina urang.

Masa-masa anu sae tina hirup nyaeta wanci urang tiasa ngabereskeun masalah sorangan, Masa-masa anu surem tina kahirupan nyaeta wanci urang menyalahkeun batur tina masalah urang.

Prilaku lepat nyaeta prilaku wajar dina jalmi. Nanging, prilaku anu pura-pura eta sabenerna anu nimbulkan mumusuhan sarta panghianatan.

Hirup nyaeta milih, nanging milih kedah anu sae. Anjeun kedah terang saha anjeun, sarta naon anu ku anjeun perjuangkeun.

Pangeran tangtos terang rasa nyeunyeuri anu keur ku urang rasaan. Nanging, ulah dugi urang nepi ka nyerah, padahal salengkah deui dihareup aya sajuta kaendahan.

Mojang anu sae henteu peryogi Fgeulis. Mojang anu geulis, tacan tangtos sae.

Seueur perkawis dina hirup ieu anu tiasa ngabahagiakeun anjeun, nanging teu aya anu langkung bahagia ti batan cinta ti hiji jalma anu ku anjeun resepan.

Anjeun disebut bijak lamun tiasa nungkulan ka-ambek ku kasabaran.

Nah, demikian kumpulan kata kata mutiara bahasa sunda yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini, saya rasa cukup lengkap deh. Namun, lain kali kita akan lanjutkan kembali mengenai kata kata mutiara dalam sunda seperti ini.

Semoga kata mutiara diatas dapat memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk mendorong kita supaya dapat meningatkan rasa kepercayaan diri saat menghadapi suatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini.

Jika dirasa masih kurang banyak kata-kata mutiara bahasa sunda diatas? Silahkan, lanjutkan kembali kata-kata mutiara tentang kehidupan atau kahirupan serta kata kata mutiara yang lainnya dibawah ini.

PREV1 of 2NEXT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *