Ulah kantos nyerah! Lamun Pangeran tacan ngajawab do’a urang, eta margi Pangeran gaduh rencana anu lewih hade kanggo hirup urang.

Seueur mojang anu geulis, tapi sateuacan anjeuna nyarios. Cariosna yaeta penentu daya tarik anu utama. Can bisa disebut geulis lamun cariosana teu bener. Sabab, bahasa anu sae, nyaeta cariosan anu hade.

Ulah mikir anjeun teu tiasa hirup lamun teu aya anjeunna anu ninggalkeun anjeun. Sing percaya, yen aya hiji jalma anu lewih sae nu nungguan pikeun ngabahagiakeun anjeun.

Sabot hiji jalma menta dihapunten pikeun hiji hal anu terus-terusan manehna lakukeun, mendingan urang eureun mercayaan manehna.

Salila urang hirup keneh teu aya hukuman, anu aya nyaeta mepeling supados urang ngalereskeun diri sorangan.

Mending jujur tapi era, ti batan bingah tapi palsu.

Maafkeun kalepatan mangsa nu kaliwat, ulah di sesalkeun. Saterusna tegaskeun dina diri urang pikeun ngaleupaskeun sarta hirup sautuhna pikeun hareupna.

Rerencangan anu sajati nyaeta maranehanana anu ngabantuan urang supardos percaya diri. Laina baturan anu nyieu usaha pikeun ngalabuhkeun sarta ngaremehkeun urang.

Anu penting nyaeta, sanes naon anu ku urang nyaho. Nanging, naon anu kedah ku urang kudu dipelajaran.

Ulah iri pikieun kesuksesan batur, urang kedah nyaho yen maranehanana aya didinya ku margi tekad sarta kerja kerasna.

Cacak dinyenyeri, awewe tiasa lewih bijak, sarta beuki tegar sepertos batu karang di laut.

Ulah ngomong cinta lamun anjeun nyariosna henteu tulus tina jero hate. Sabab, ahirna engke bakalan aya hiji jalma anu anjeun nyenyeuri.

Ceurik manawi sanes solusi, nanging kadang-kadang tiasa jadi ubar pikeun penenang dina hate urang.

2 of 2NEXT >>