Kata Mutiara Bahasa Sunda Lemes Tentang Kesuksesan!

Basasunda.comKata mutiara bahasa sunda lemes ini merupakan kata-kata yang memberikan kita motivasi atau penyemangat dalam hal untuk meraih keberhasilan serta untuk memperbaiki diri dalam meraih kebahagian dalam kehidupan.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Lemes

Kata mutiara basa sunda lemes ini mudah-mudahan bisa memberikan kita motivasi, semangat, dalam hal meraih kesuksesan serta bangkit dari masalah, kesedihan, kesalahan, atau juga kegagalan dengan kutipan kata motivasi penyemangat dibawah ini.
Koleksi Kata Mutiara Bahasa Sunda LEMES

Kata mutiara dan bijak ini saya hadirkan menggunakan bahasa sunda yang sedikit lemes, sehingga diharapkan nantinya dalam penyampainnya akan lebih halus lagi dibanding menggunakan tata bahasa sunda yang kasar.


Motivasi kata mutiara lemes untuk keberhasilan, perbaikan diri, kebahagiaan, dan penyemangat!

Seuri emang gampil dina wanci kaayaan anu bungah. Nanging tangtangan saleresna nyaeta ngajaga seuri eta teras aya di kaayaan anu sesah.

Kasuksesan moal bisa dibogaan ku urang lamun urang ngan cicing sarta ngadagoan wae. Kasuksesan nyaeta hadiah ti gusti pangeran kanggo aranjeuna anu hoyong usaha.

Seueur hal anu tiasa ngaragragkeun urang. Nanging hiji-hiji na hal anu sa leres-leres nu tiasa ngaragagkeun urang nyaeta sikap urang sorangan.

Ulah teras ngahiraukeun kana kakurangan diri urang. Hirup ieu singkat lamun kanggo mikiran kana kakuranga wae. Percanten, kana diri urang sorangan yen urang pasti tiasa!

Sakabeh jalmi pasti ngagaduhan tujuan dina kahirupan nana. Salain tiasa masihan kapercayaan, oge kanggo supaya anjeuna terang kana proses nuju kabagjaan nana.

Saniskanten sakabeh hal kajadian ku sabab aya alesan nana. Lamun henteu sasuai pikeun kahayang urang, teras ulah ngeluh, usahakeun terus sarta terus ngalengkah.

Kabagjaan tiasa sareng anjeun sabot anjeun tiasa ngahargaan ka sasama sarta ngabantuan anu lemah. Lakukeun anu sae, mangka sadayana jadi sampurna.

Hirup ulah sok kumaha ceuk batur, sabab eta bisa midamel anjeun jadi lemah. Sabab anjeun bisa lewih kuat ti nu anjeun terang.

Kabagjaan moal bisa dibogaan lamun teras ningali ka luhur. Sakali-kali, mangga tingali oge ka handap supados anjeun tiasa langkung nyukuran nikmat anu tos ku pangeran pasihan.

Kalolobaan rasa iri hate datang margi sabab ku tingkah laku anu henteu sarua. Aluskeun tingkah laku lampah urang, sateuacan urang dipikasebelan ku batur.

Hiji jalma anu ngaku ka kalepatan nana sarta anu cios hoyong ngalereskeun diri, nyaeta saurang jami anu sae.

Urang kedah tiasa ngucapkeun syukur dina naon wae, saleresna emang kadang karasa beurat, nanging ngan kalawan ngucapkeun syukur kabagjaan jeung katenangan hate tiasa urang bogaan.

Kasuksesan tina usaha dibogaan sanes margi ku katurunan nana, nanging margi ketekunan nana.

Diajar pikeun sabar laina iri hate, pikeun muji sanesna ngarayu, pikeun ngahargaan laina nyontek, beh hirup lewih loba hartina.

Saban jalmi nyaeta diri maranehanana sorangan, dugi manehna nyobaan kanggo barobah kaayaan sepertos kos batur.

Kawanian nyaeta hal anu pang pentingna dina hirup ieu. Kasieun kana hiji hal manawi mungkin tiasa kacobian, sabab margi atos aya di benak urang.

Hirup ieu urang anu ngajalanan, sesah sarta bungah urang anu ngalaman. Ulah batur anu bisa nangtukeun hirup urang.

Kahirupan ieu masih panjang, ku kitu seueurna pisan perkawis anu tiasa ngarobah diri sarta akhlak urang. Jadi, percayakeun pinuh ka diri urang sorangan!

Bijak ka diri urangan sorangan nyaeta salah sahiji cara supaya urang tiasa ngahargaan ka diri urang sorangan.

Sing percaya kana potensi diri urang sorangan. Sabab, sadayana jalmi pasti ngagaduhan potensina masing-masing.

Kanyeri, jeung kasedihan pasti sadaya urang alaman, anu ngabedakeu nana nyaeta semanget sarta percanten yen urang tiasa ngaliwatan na.

Teu aya anu tiasa anjeun raih, lamun anjeun teu boga komitmen pikeun ngaraih kasuksesan.

Kasuksesan dimimitian ku awalan do’a, tuluy dibarengan make rencana, di damelan make semanget anu kuat sarta heunteu gampang nyerah jeung putus asa.

Ulah nunda-nunda pagawean, jadi naon oge anu hoyong anjeun pigawe, pigawean ti ayeuna keneh. Ulah ngadagoan engke-engke.

Lamun anjeun percanten tiasa ngaraih impian, mangka terus lakukeun usahana. Sabab kasuksesan pasti masihan anjeun kabagjaan anu ageng engkina.

Kasuksesan sanes ditingali ti anu atos dibogaan ayena, nanging ditingali ti sabaraha ageung kasungguhan urang dina ngupayakeun kasuksesan nana.

Ulah nyerah pikeun impian anjeun. Impian masihan anjeun kana tujuan hirup anu sabenerna. Sukses konci kabagjaan, jadi resepan ka naon wae anu keur anjeun pigawean ayena.

Saurang jalmi anu sukses henteu kantos eureun dina usahana, malahan manehna teras usaha kanggo meunang kameunangan anu saterusna.

Ulah berean kasieun ngahalangan anjeun pikeun midamelan sahiji hal. Jalmi anu henteu ngabogaan rasa kasieun nyaeta maranehna anu bebas sarta kuat.

Pasihan perhatian dina naon anu tiasa anjeun pidamelan ayena, nanging ulah mikiran seueur hal dina wanci anu babarengan. Fokus dina hiji hal anu anjeun pidamelan ayena.

Ulah nunda-nunda pagawean anu sae. Gawean sing ikhlas, pasihan perhatian anu lewih, sarta ulah gampil nyerah jeung putus asa.

Pilih mana anu penting jeung mana anu paling penting di kahirupan ieu. Supaya urang tiasa lewih bijak dei.

Urang kedah jadi tukang ngimpi, sanes tukang ngahayal. Anu ngabedakeun tukang ngimpi jeung ngahayal nana nyaeta kawanian pikeun ngawujudkeun nana.

Sukses eta bisa kalangkung gara-gara aya persiapan nana, dipigawean ku tekun sarta diajar tina kagagalan.

 

 Kata mutiara sunda lemes untuk bangkit dari kesedihan, kesalahan, dan kegagalan.

Lamun anjeun teu tiasa jadi PENSIL pikeun nulis kabagjaan nu sejen, mangka anjeun kudu tiasa jadi PANGHAPUS anu tiasa ngaleungitkeun kasedihan nu sejen.

Maafkeun diri urang sorangan, Ulah teras nyesel terus-terusan kana kalepatan urang. Lamun urang tiasa ngama’afkeun nana mangka eta tiasa oge ngubaran hate sarta ngadamaikeun jiwa urang.

Perkawis hal anu sesah ku urang lakukeun nyaeta ngelehkeun diri urang sorangan. Nanging eta, tiasa ku urang mimitian pikeun ngamafkeun diri urang sorangan.

Hirup ieu sederhana. Lamun anjeun hoyong hirup bungah, mulai mimitian ninggalkeun sakabeh hal anu midamel anjeun jadi henteu bungah.

Urang ngan ngabogaan sakali kasempetan hirup, ku kituna urang kedah nyukuran jeung bungah mungpung masih tiasa. Ulah berean kasedihan maturan sapopoe urang.

Maranehna anu pinter atos diajar kanggo ngagunakeun bakatna. Maranehna anu bagja atos diajar kanggo nampi kakurangan nana.

Ka-ambek sarta kakesel ngan mikeun nyieun hirup urang jadi hese. Tiasa Ngahampura keun nana, eta hartina masihan kabungahan supaya aya dina kahirupan urang.

Ulah nyerah kana ngaraih kasuksesan. Lamun di ibaratkeu nana, margi tetesan hujan anu herang oge asalna mah tibatan awan anu poek. Jadi ulah gampang nyerah jeung tetep semanget!

 

Baca juga:
• Kata Kata “SEDIH” Untuk Motivasi Bahasa Sunda
• 21 Pepatah Dan Kata Bijak Bahasa Sunda Islami Terbaik!

 

Mudah-mudahan dengan kata mutiara bahasa sunda lemes diatas bisa untuk mengintropeksi diri kita masing-masing agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan semoga makna yang terkandung di dalamnya dapat kita praktekan didalam kehidupan sehari-hari.

Dan mohon maaf apabila mungkin ada beberapa kata kata yang tidak begitu lemes atau masih kasar. Sekian, semoga bermanfaat dan terimakasih atas waktunya.

Populer

Flashnews