Warta Bahasa Sunda Banjir Di Sungai Ci Tarum

Sinopsis – Sungai citarum merupakan sungai terbesar dan sekaligus sungai terpanjang yang ada di provinsi jawa barat. Sungai ini mengairi 12 wilayah kabupaten dan kota, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pada jaman dulu kala, di sekitar sungai citarum banyak sekali tumbuhan yang hidup disana, tumbuhan itu bernama “tarum” yang tumbuh di sepanjang sungai. Kata “Ci” sendiri yang berarti air dalam bahasa sundanya.

Sungai citarum sangat erat kaitanya dengan kerajaan taruma negara, sungai ini menjadi batas alami dari kerajaan sunda dan galuh, dua kerajaan yang merupakan perpecahan dari kerajaan taruma negara, sebelum akhirnya bersatu kembali dengan nama “KERAJAAN SUNDA“.

Namun kini, sungai ci tarum sudah banyak mengalami perubahan akibat berbagai macam aktifitas dan kebutuhan warga terhadap sungai ini, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pertanian, irigasi, peternakan dan industri. Tidak terkelolanya limbah industri menjadi salah satu penyebab dari pencemaran sungai yang terjadi.

Parahnya, air yang mengalir melalui sungai citarum ini tercemari oleh berbagai limbah kimia yang beracun dan berbahaya dari industri. Saat ini di daerah hulu citarum, ada kurang lebih 500 pabrik sudah berdiri, dan hanya 20% saja yang mengolah limbah mereka.

Dan sebagian besar lagi membuang langsung limbah tersebut tanpa bertanggung jawab ke anak sungai citarum atau ke ci tarum secara langsung tanpa pengawasan dan tindakan dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang.

Baca juga: Contoh wawancara sunda tentang pencemaran sungai akibat limbah pabrik

Akibatnya, kualitas air sungai citarum sudah sangat tercemari, kondisi air citarum sekarang menjadi gambaran parahnya pengelolaan air bersih di indonesia. Timbulnya penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak bersih, dan banjir merupakan masalah yang kini sering terjadi di indonesia.

Warta Bahasa Sunda Tema Banjir di Ci Tarum Bandung

Di musim penghujan terutamanya, sungai ini sangat rawan terjadinya banjir. Dan pada contoh warta bahasa sunda kali ini, akan membahas mengenai banjir yang terjadi di sungai citarum tersebut, di daerah kabupaten bandung.

Warta Basa Sunda Tema Banjir di ci tarum bandung
BANJIR DI SUNGAI CITARUM


Sampurasun.. Tepang deui sareng simkuring ANISA LIDIA dina warta basa sunda. Dina wartos-wartos anu parenting geus sababaraha minggu katukang, wéwéngkon Balé Éndah Kabupatén Bandung kakeunaan ku rupa-rupa musibah salah sahijina, Mudalna cai wahangan Citarum.

Dumasar kana data nu katalungtik kurang leuwih 1536 (sarebu lima ratus tilu puluh génep) imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan ka keueum ku cai wahangan citarum téa.

Nu ngalantarankeun cai wahangan mudal téh, salian ti gedéna cai hujan, ogé ku ayana seserepan cai hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir alabatan lobana runtah anu ngahalangan kokocoran nu ngabalukarkeun cai jadi ngeyembeng.

Pamaréntah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa, sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa alasan ka bawa cai caah téa.

Aparat pamaréntah ngarasa kapanggil jiwana milu ancrub ka lapangan, keur merenahkeun wargana sangkan jauh tina marabahaya ku cara ngungsikeun ka palataran anu rada anggang ka wahangan Citarum téa.

Gubernur Jawa Barat, katut réngréngan satekah polah ngayakeun tarékah sangkan éta musibah téh teu tumimplik baé, ku jalan nyieun tanggul sacara babarengan disisi wahangan Citarum.

Tapi teu saeutik warga masyarakat sabudeureun kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah kieu téh, réréongan ngayakeun tarékah ngumpulkeun waragad keur sumbangkeuneun ka warga anu ka keunaan ku musibah téa.

Utamana nyumbangkeun obat-obatan, sabab geus mimiti loba nu katarajang ku rupa-rupa panyakit diantarana ararateul jeung méncrét, akibat tina cai anu geus pacampur jeung kokotor tina runtah anu geus buruk.

Ku ayana hal éta, boh pamarentah pusat atawa daérah teu bosen-bosen miharep kawargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas ti simkuring, pamaréntah gé teu cicingeun ku ayana musibah kieu téh jadi panyeprét sangkan wargana sadar kana pentingna kabersekaan jeung ngajaga lingkungan tina bibit berewit jeung panyakit.

Rupina mung sakitu anu kapihatur.. Simkuring ANISA LIDIA seja amit mundur amit mungkur ka sadayana. Wasallam..

Thanks__
sumber referensi: google.com
Baca juga artikel tentang warta/berita laina :

18 thoughts on “Warta Bahasa Sunda Banjir Di Sungai Ci Tarum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *