Wawancara Bahasa Sunda Tentang Pencemaran Sungai Akibat Limbah Pabrik!

Membicarakan mengenai pencemaran lingkungan disekitar tempat tinggal terkadang memang tak ada habis-habisnya untuk dibahas, karna ada saja yang terlihat kotor. Hihii! Nah, contohnya seperti pencemaran sungai akibat dari pembuangan limbah hasil produksi pabrik yang kerap kita temui disekitar tempat tinggal.

Kurangnya kepedulian pabrik terhadap lingkungkan seperti ini berdampak tercemarnya air sungai menjadi kotor, tentu saja yang merasakan dampak dari semua ini adalah masyarakat yang tinggal disekitaran tempat tersebut. Bukan saja manusia, melainkan semua ekosistem yang hidup disana bisa ikut terancam.

Baca juga: Wawancara Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Sekolah

Contoh Wawancara Bahasa Sunda Tentang Kebersihan Lingkungan Sungai


Dalam kesempatan kali ini akan dituliskan contoh wawancara bahasa sunda yang masih berhubungan tentang kebersihan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan akibat limbah pembuangan hasil produksi pabrik yang dibuang ke sungai, yang menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan hidup.

Contoh wawancara ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekedar bahan referensi tugas pelajaran bahasa sunda wawancara mengenai kebersihan lingkungan hidup di sekolah bersama teman sebangku.

Sebenarnya saya hanya menyiapkan daftar pertanyaannya saja, namun akhirnya sekalian juga dilengkapi dengan jawabannya agar proses tanya jawab antara dua orang ini akan lebih mudah untuk dipraktekan seperti misalnya dengan teman sebangku nantinya.

CONTOH WAWANCARA NGEUNAAN LINGKUNGAN HIRUP

 

Wawancara Bahasa Sunda Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Produksi Pabrik

Dan dibawah ini adalah contoh wawancara basa sunda mengenai lingkungan hidup, wawancara ini dilakukan oleh siswa kepada salah seorang masyarakat yang sedang melakukan aksi protes terhadap sebuah pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan di tempat tinggal mereka karna membuang limbah berbahaya ke sungai.

Siswa : “Wilujeung siang, hapunten bilih ngaganggu waktosna sakedap pa, tepangkeun nami abdi___ siswa ti SMA___.”

Narasumber : “Wilujeng siang, kumaha aya kaperyogian naon?”

Siswa : “Kieu pa, manawi tiasa, abdi badé tumaros perkawis kana pangaruh limbah industri di lingkungan sakitaran walungan?”

Narasumber : “Oh mangga atuh, naon anu badé ditaroskeun?”

Siswa : “Sabenerna naon tujuan bapa sareng réréncangan sadaya ngalakukeun aksi protés ka pabrik ieu?”

Narasumber : “Abdi ngalakukeun protés ka pabrik PT.___ Sabab kagiatan pabrik ieu parantos ngaruksak lingkungan nu aya di walungan.”

Siswa : “Memangna naon baé anu atos dilakukeun ku PT__ ku kituna kagiatanana tiasa menyebabkeun ruksakna lingkungan nu aya di walungan?”

Narasumber : “PT___ ieu teu luyu sareng standar anu parantos ditetepkeun ku pamarentah yaktos, miceun limbah pabrikna langsung ka walungan, manehna teu ngalakukeun pengolahan tiheula. Éta anu nyebabkeun balukarna di walungan désa jadi kacemar ku limbah.”

Siswa : “Atos sabaraha parah kaayaan walungan anu parantos ka cemar ku limbah éta téh?”

Narasumber : “Atos parah pisan, caina ayeuna jadi kiruh, warnana koneng jaba dipinuhan ku busa wungkul anu bau. Nyababkeun sadaya makhluk hirup anu aya diwalungan éta sepertos lauk jadi pararaéh.”

Siswa : “Salian éta naon baé karugian nu diakibatkeun ku ruksakna lingkungan diwalungan?”

Narasumber : “Seueur.. Pencemaran di walungan ieu atos ngabalukarkeun karugiaan anu ageng boh materi boh dina faktor kasehatannana. Sabab cai éta ageng pisan pangaruhna keur balaréa pikeun ngaleueut, mandi, kukumbah, jeung sajabana.

Siswa : “Saterusna, kumaha respon ti pihak pausahaan nanggepan aksi anu bapa sareng rerencangan lakukeun ieu?”

Narasumber : “Ayeuna pihakna keur runding di lebet pikeun milarian jalan kaluar anu saé, sareng wakil kapala désa. Mugi tiasa aya jalan anu leuwih hadé pikeun ka hareupna.”

Siswa : “Naon baé tungtutan anu diajukeun ka pausahaan?”

Narasumber : “Urang sadaya nungtut pausahaan kanggo ngalereskeun naon anu atos maranehanana lakukeun, sarta ngagentos rugel materil ka balaréa anu ngagantung hirup di walungan éta.”

Siswa : “Naon harepan bapa sareng sadaya balaréa di désa ieu kanggo ka harepna?”

Narasumber : “Abdi mikaharep maranehanana tiasa nampi tungtutan, sarta jangji moal miceun limbahna deui papaduan ka walungan.”

Siswa : “Muhun leres, hatur nuhun pa parantos ngaluangkeun waktosna sakedap kanggo diwawancara. Mugi-mugi teu aya deui pabrik-pabrik anu miceun limbahna papaduan ka walungan.”

Narasumber : “Nya, muhun sami-sami. Amin!”

Siswa : “Wasssalamualaikum wr, wb.”

Narasumber : “Waalaikumsalam..”

Dalam wawancara kali ini diketahui seorang siswa mencari informasi kepada salah seorang masyarakat yang sedang melakukan protes kepada salah satu pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan ditempat tinggalnya.

Ini menjadi salah satu upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar semua pabrik tidak ada lagi yang membuang limbah sisa hasil produksinya ke aliran sugai-sungai. Dan sebagai masyarakat kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Demikian itu saja yang bisa dituliskan pada contoh wawancara bahasa sunda mengenai pencemaran lingkungan hidup oleh limbah produksi pabrik yang membuang limbah bekas produksinya di sungai. semoga bisa bermanfaat.

Populer

Flashnews