Dongeng parabel yaitu dongeng atau cerita rekaan tentang kehidupan orang biasa untuk menyampaikan seperti ajaran moral, agama, atau kebenaran dengan menggunakan pengibaratan atau perbandingan dengan menggunakan tokoh yang manusia.

Cerita parabel biasanya mengandung humor, namun akan tetapi ceritanya juga mengandung nilai pendidikan atau dalam bahasa sunda di sebut dengan pieunteungeun. Dalam bahasa sunda sendiri contoh dongeng parabel dapat ditemukan pada cerita tentang si kabayan.

Dongeng parabel nyaeta dongeng anu isina mangrupa carita rekaan nu nyaritakeun kahirupan hiji jalma, biasana digunakeun pikeun nepikeun ajaran moral, agama,  atawa kabeneran. Carita parabel biasana ogé sok pikaseurieun tapi caritana bisa ngandung atikan.”

Dibawah ini merupakan tabel beberapa judul-judul cerita tentang dongeng parabel si kabayan berdasarkan fungsinya yang dapat dijadikan sebagai acuan bahan referensi untuk pembelajaran di sekolah misalnya.

Dongeng parabel nyaeta
Dongeng Parabel Nyaeta Carita Rekaan nu Nyaritakeun Kahirupan Jalma

Contoh dongen parabel sunda Lainya

 1. Dongeng si kabayan gede bohong
 2. Dongeng si kabayan gede ambek
 3. Dongeng si kabayan nyapih nu pasea
 4. Dongeng si kabayan moro uncal
 5. Dongeng si Kabayan ka Puskesmas
 6. Dongeng Sunda si Kabayan Ngala Nangka
 7. Dongeng Sunda Si Kabayan Hitut
 8. Dongeng Si Kabayan Ngalamun Basa Sunda
 9. Si Kabayan Ngala Lauk, “Naon-Naon Keur Semah ??”
 10. Cerita Lucu Si Kabayan, Sayembara Lomba 17 Agustusan!
 11. Dongeng Sunda Lucu, Si Kabayan Di Titah Ngala Tutut Ka Sawah!
 12. Si Kabayan Ngala Roay!