Dongeng si kabayan gede ambek

Diposting pada

Si Kabayan keur gedé ambek, gawéna ngan ukur indit isuk balik soré, taya lian ti nguseup. Dina hiji poé, kira-kira geus waktuna lohor, manéhna tacan pisan beubeunangan, gawéna ngan pusing-jeung pusing wéh, sabab nguseup geus kesel, sirah kapanasan, tambah keur gedé ambek. WAH BEUKI ÉDAN… !!!

dongeng sunda si kabayan gede ambek

Kira-kira jam dua beuramg, panon poé keur meujeuhna panas mentrang-mentring, torojol hiji lalaki nu nanggung jagong mentas ti gunung, haruhah-harehoh, capé tambah panas. Tuluy eureun handapeun tangkal caringin, gigireun pisan Si Kabayan nu keur nguseup.

Ceuk tukang jagong nanya:

“Meunang Kabayan nguseup téh?”

Si Kabayan nyentak :

“Teu meunang kusaha.. !!!”

Tukang jagong rada reuwas, bari singkil menerkeun leungeun baju :

“Galak kabayan laukna?”

Si Kabayan mesat bedog :

“Kadek baé, kadék, ari galak mah !!!”

Tukang jagong reuwaseun, tuluy berebet lumpat satakerna, ninggakeun tanggungan jagong parangsana rék dikadek.

Si kabayan keur lumpat

Ceuk Si Kabayan:

“Beurat-beurat ogé ieu mah, leuwih-leuwih ti meunang nguseup.” kituna téh bari balik nanggung jagong.

(#Rengse)