Naskah Drama Bahasa Sunda 4 Orang, Tentang Si Kabayan Lucu!

Nah, jika kamu kebetulan kamu sedang mencari sebuah naskah drama untuk 4 orang dengan menggunakan bahasa sunda, Dibawah ini kebetulan saya sudah menyiapkan sebuah naskah drama bahasa sunda yang lucu tentang si kabayan yang pastinya mengundang tawa.

Naskah Drama Bahasa Sunda 4 Orang Tentang Kabayan

naskah drama bahasa sunda 4 orang tentang si kabayan lucu

Nama-nama pemeran dalam drama sunda dibawah ini diantaranya adalah: (1) Kabayan, (2) Iteung, (3) Emak kabayan, dan (4) Nyi Ndit. Silahkan kamu bagi-bagi peran bersama teman-teman kamu disekolah, sesuai dengan karakter yang diinginkan.

Judul Naskah : Si Kabayan Ngala Nangka


Nyi Iteung, pamajikanana Kabayan teh nuju hamil ngora. Manehna teh ngidam hoyong pisan Nangka, tapi si Kabayan nu dasarna kebluk, tara daek ngala Nangka.

(Dina hiji isuk, Iteung nyamperkeun Kabayan nu keur sasarean di bale hareupeun imah.)

 

Iteung : (Ngagangguan Kabayan) Kang, hayu atuh pang alakeun Nangka kanggo Iteung!
Kabayan : (Melek hiji soca, langsung sare deui) Haduh, Nyai, engke weh nya, isukan. Akang teh tunduh keneh!
Iteung : (Ngambek) Huh, si Akang mah teu sayang ka Iteung!
Kabayan : (Ngorok)

 
(Saking keheulna, Nyi Iteung angkat ka bumi emakna Kabayan. Sanepina di bumi emakna Kabayan.)

 

Iteung : (Lumpat sabari ceurik langsung nangkeup emak) Emaaakkkkk….Emak!
Emak Kabayan : (Reuwas) Eleuh-eleuh, aya naon ieu, Nyai?
Iteung : Eta, Ma! Si Kabayan! Kuring teh ngidam, hoyong pisan Nangka, tapina manehna tara daek pangalakeun!
Emak Kabayan : Geus tong ceurik atuh! Keun weh, Emak nu ngomong ka si Kabayan!

(Emak sareng Iteung balik ka imah Kabayan. Sanepina di imah Kabayan, Emak sareng Iteung ningali Kabayan nu sare keneh dina bale.)

 

Emak Kabayan : Heh! Kabayan, kebluk! Hudang sia!
Kabayan : Naon sih mak? Isuk-isuk geus adat-adatan!
Emak Kabayan : Maneh teh kumaha sih! Geus nyaho si Iteung keur hamil, ngidam Nangka! Lain mah diturutkeun kahayangna! Malah gogoleran teu puguh!

Kabayan : Heueuh mak, sakedeung deui dipangalakeun!
Emak Kabayan : Buru! Ayeuna geura mangkat neangan Nangka! Nu kolot nya, Nangkana!
Kabayan : (Hudang) Heueuh! Kuring mangkat ayeuna lah!

(Kabayan mangkat neangan Nangka. Tapi Kabayan teu terang, tangkal Nangka nu keur buahan teh dimana. Sapanjang jalan, manehna luak-lieuk neangan Nangka. Akhirna manehna manggih hiji tangkal Nangka nu buahna leubeut.)

 

Kabayan : Hahhh! Akhirna kuring manggihan Nangka! Karolot deui Nangkana! Kabayan langsung naek ka tangkal Nangka nyokot hiji Nangka nu pang kolotna.

(Teu lila anu boga kebon datang. Kabayan langsung turun ti tangkal Nangka.)

 

Kabayan : Haduh kumaha ieu! Nyi Ndit datang! Mana kacida galakna deui! 

(Kabayan lumpat ka ragasi nu aya di tukangeun kebon. Kabayan malidkeun eta Nangka.)

 

Kabayan : Nangka, jung balik tiheula nya! Kuring rek kabur heula!

(Nangka teh kabawa palid ku cai, teu lila, nu boga kebon datang.)

 

Nyi Ndit : Heh! Sia keur naon di kebon aing! Maneh rek maling?
Kabayan : Henteu Nyai.


Nyi Ndit : Ah sia! Alesan wae! Ngaku weh ari rek nyopet mah!
Kabayan : Bener Nyai, teu bohong!
Nyi Ndit : Demi naon sia, Kabayan?
Kabayan : Demi Nyi Iteung, Nyai!


Nyi Ndit : Alah, sia! Nyopet mamawa ngaran pamajikan! Hayu milu jeung urang! Urang ka imah Pa RT!
Kabayan : Duh, nyai! Ulah atuh! Lamun bener abdi teh nyopet! Sok mana barang buktina?!


Nyi Ndit : (Mariksa Kabayan) Heueuh geuning, euweuh! Jung geura mangkat, sia! Ulah kadieu deui!
Kabayan : (Lumpat) Dadah, Nyai!

 

(Kabayan balik ka imahna. Dipapag ku Emak jeung Iteung.)

 

Iteung : Euleuh, akang! Tos dongkap?
Emak Kabayan : Meunang teu Nangka teh?
Kabayan : Meunang atuh, mak! Kolot jeung gede deuih!
Iteung : Mana atuh Nangkana, Kang?


Kabayan : Hoh? Can nepi eta Nangka?
Emak Kabayan : Hah? Nepi kumaha, Kabayan?
Kabayan : Si Nangka teh dipalidkeun, dititah balik tiheula ku kuring! Geuningan can nepi? Apan eta Nangka teh tos kolot, piraku teu nyaho jalan balik!


Iteung : Heueuh nya, Kang! Eta Nangka teh geuning teu nyaho jalan balik!
Emak Kabayan : Ari sia! Ku belet-belet teuing, Kabayan! Maenya Nangka bisa balik sorangan! Teu hideng!
Kabayan : Ihh, si nangka anu teu hideng mah, Mak!


Emak Kabayan : Hah, ngimpi naon, kuring teh boga anak belet kos sia!

(Emak langsung mangkat. Kabayan sareng Iteung, ngantosan eta Nangka di sisi ragasi, tapi Nangkana teu datang-datang.)

 

Nah, demikianlah artikel tentang naskah drama lucu bahasa sunda tentang kabayan untuk 4 orang. Semoga naskah drama bahasa sunda ini dapat bermanfaat buat kamu. Dan terimakasih atas waktunya.

Baca juga:
• Naskah Drama Sunda Komedi 5 Orang, Kabayan Dan Nyi Iteung Lucu!
• Naskah Drama Sunda Untuk 6 Orang, Si Kabayan Dan Pantun Sisindiran!

Populer

Flashnews