JUDUL : HIRUP DAMANG TANPA NARKOBA

Peredaran narkoba sapertos ayena henteu ngan ditempat-tempat hiburan hungkul, ayeuna atos mulai nyebar di lingkungan sakitar, sumawonten ka sakola-sakola. Kaliwat kumaha cara ngahindaran supados kulawargi urang henteu tigebrus kana perkawis maksiat eta. Katut aya sababaraha tips kanggo ngahindarkena, antawisna nyaeta :

Teangan informasi anu ngeunaan tina bahaya narkoba, diantawisna ti koran, majalah, seminar, sakola, jsb.

Foto: @google images

Siapkan mental kanggo nampik lamun aya hiji babaturan urang aya anu nawarkeun. Kuatkeun tekad urang kanggo nampik na. Carios ” henteu kana narkoba”, Siapkeun alesan anu tiasa dianggo, sarta alihkeun cariosan lamun anjeun mimiti disudutkeun kana narkoba.

Nanging, lamun rerencangan teras maksa, geura-giru tinggakeun tempat eta. Salain eta bogaan cita-cita dina hirup, ku kituna hirup urang jadi ngabogaan arah sarta tujuan.

Lakukeun kagiatan anu positip anu tiasa nulungan urang kanggo barobah jadi hiji jalmi anu lewih percaya diri, sarta salurkeun hobi. Salain eta, supados henteu tigebrus kana narkoba, diperlukeun oge pendekatan kognitif ti kolot, sakola, sarta guru.

Pendekatan kognitif mangrupakeun pendekatan anu tiasa ngurangan persepsi negatif ngeunaan diri sorangan ku cara ngarobah kalepatan mikir sarta kayakinan diri anu kaliru.

Selanjutnya, ajarkeun cara pengendalian tingkah laku. Kalawan mikeun tindakan preventif, urang tiasa dibingbing mikir positip. Nanging, lamun aya buda atos kalibet kana narkoba, mangka salaku kolot ulah” ninggalkeuna ” tapi lakukeun arahan dina usaha ngaerenan katergantungan kana narkoba, supados tiasa nambah moril.

Saur pecandu anu atos kaluar ti rehabilitasi narkoba, mapatahan pisan lamun aya hiji jalmi anu tos mulai kacanduan narkoba, kanggo ngiring program lanjutan, supados teu aya deui akibat atawa ingetan, sarta henteu ngaluarkeun masalah lanjutan.

 

Thanks__

sumber referensi: google.com