JUDUL : 9 TIPS NGAHINDARKEUN BAHAYA NARKOBA

Nga’nyalah gunakeun narkoba (narkotika sarta zat addiktif) lain ngan tiasa ngarugikeun kasehatan hungkul, nanging oge ngarugikeun mental. Jalmi anu atos nyandu kana narkoba henteu tiasa mikir atawa migawe naon-naon, lamun atos nga’konsumsi barang haram eta.

Nga’nyalahgunakeun narkoba sepertos ganja, heroin, sabu-sabu, jsb, di golongan remaja awalna tina cobi-cobi. Nanging lamun atos nyandu, sesah pisan kanggo ngubaran kana nyandu ata.

Ku margi eta, remaja minangka generasi panerus bangsa kedah tiasa ngajauhan diri tina narkoba. Kumaha carana? Dihandap ieu aya babaraha tips pikeun cara ngahindaran narkoba kanggo remaja.

9 Tips Cara Ngajauhan Narkoba

 

1. Selektif dina milih babaturan

Neangan babaturan emang penting, komo deui babaturan anu ngabogaan laku-lampah positip. Lamun urang seueur babaturan anu laku-lampahna positip, mangka urang tiasa jadi gampil kabawakeun positip oge.

Sawangsulna, lamun urang se’eur babaturan anu laku-lampahna negatif, mangka urang gampil oge kabawakeun mikir sarta ngalangkah negatif oge. Nah, ku kitu sing hade neangan babaturan teh.

2. Jauhan ulin ti peuting

Ngajauhan ulin ti peuting nyaeta salah sahiji cara kanggo ngajauhan kana narkoba. Remaja anu biasa nguluyur atau ulin peting, gampil pisan kajerat kanggo ngalakukeun kabiasaan anu bebas. Perkawis ieu anu tiasa nyebabkeun maranehanana kajerumus kana perkawis-perkawis anu ekstrim sepertos ngaleueut alkohol, judi, ngagunakeun narkoba, sarta sajabana.

3. Ulah Ngalawan Nasehat Kolot

Dina dasarna, kolot mikahayang anakna barobah jadi kaayaan anak anu ngabogaan ahlak anu sae. Dengekeun sarta turukeun nasehat kolot, lamun urang biasa ngalawan ka nasehat kolot, biasana condong ngabogaan rasa percaya diri anu kanggo ngalakukeun perkawis-perkawis anu henteu sae.

Perkawis ieu ngagampangkeun urang kajebak kanggo ngalakukeun kagiatan anu salah, kaasup ngagunakeun narkoba.

4.  Bogaan Hobby sarta Aktivitas Positip 

Eusian mangsa-mangsa remaja urang kanu perkawis anu sae, antusiasme kalawan nyalurkeun hobby anu positip contona misalkeun olahraga, ngagambar, nulis, jeung sajabana.

Perkawis-perkawis ieu tiasa ngabangkitkeun sikap keterampilan nu aya dina diri urang, oge ngabatesan lingkungan kana pergaulan dina jalmi-jalmi anu ngabogaan ide sarta kreasi anu positip deui.

Jalmi anu henteu ngabogaan kasibukan sapertos hobi atau kagiatan anu positip, langkung gampil pisan diajak ngalakukeun perkawis-perkawis anu negatif kaasup ngagunakeun narkoba.

5. Ulah gampang diajak ku batur

Ulah gampang diajak atawa di hasut ku babaturan lamun manehna condong ngajak-ngajak urang kanggo ngalakukeun perkawis anu hente alus, kaasup ngayalah gunakeun narkoba.

6. Bereskeun Masalah urang

Saban jalmi tangtos pasti ngabogaan masalah dina hirupna. Bereskeun masalah urang ku cara anu hade, supados urang tiasa ngajalanan hirup ieu leuwih tegar.

Lamun urang lumpat tina masalah make cara anu salah, salah sahijina nyaeta tiasa lumpat kana ngayalahgunakeun narkoba.

7. Ta’at kana agama 

Kuatkeun diri urang ku agema anu kuat, supados kahindar ti kalakuan anu kacela sarta ngarugikeun diri sorangan atawa batur. Nyalahgunakeun narkoba umumna, dipigawe ku remaja anu henteu ngabogaan ketaatan dina agamana.

8. Kuatkeun kabersamaan dina kulawargi

Pamake narkoba oge biasana remaja anu henteu betah di imah, ku kituna maranehanana jadi resep aya di luar imah, dugi ahirna kalebet dina pergaulan anu salah kakasup nganyalah gunakeun narkoba.

Manggihan sarta mipigawe seueur perkawis anu positip di imah, lewih hade dibandingkeun di jalanan.

9. Fokus dina Perkawis-Perkawis Positip

Seueur perkawis-perkawis positip anu aya disakeliling urang, sibukkeun diri urang sarta mikeun mangpaat kanggo diri sorangan atawa batur.

Pigawe perkawis-perkawis positip anu tiasa ngawujudkeun cita-cita urang, midamel supaya kolot tiasa bangga ka urang, ngasak katerampilan, sarta sanes sajabana. Jauhan kagiatan anu kurang sae sapertos nongkrong dijalanan , loba begadang, nguluyur peuting-peuting , atawa aktivitas anu teu aya tujuan lainna.

advertisement

 

Nah, sakitu wae pikeun artikel basa sunda pikeun narkoba, mudah-mudahan aya mangpaatna pikeun urang, khususna anjeun para remaja sakalian dimana wae ayana.

Thanks__
sumber referensi: google.com