Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Bahaya Rokok Singkat Dan Jelas!

Basunda.com – Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum, dalam tugas praktek bahasa sunda di sekolah, biasanya guru memberikan tugas seperti ini untuk di bawakan didepan kelas.

Temanya bermacam-macam dan salah satunya yang berkaitan dengan kesehatan seperti pada contoh pidato bahasa sunda tentang bahaya rokok yang akan dituliskan pada kesempatan kali ini misalnya.

Dalam penyusunan pidato ini kita harus menggunakan susunan kata dalam bahasa sunda yang baik atau ragam bahasa halus, karena kita akan berbicara didepan orang banyak.

Pidato sendiri bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, gagasan, ataupun pengetahuan mengenai materi yang akan dibawakan contohnya dari bahaya merokok ini kepada orang banyak, berdasarkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar.

Tips Membawaan Materi Pidato Tentang Bahaya Rokok Dalam Bahasa Sunda

Ketika kita membawakan pidato mengenai bahaya rokok ini, kita harus dapat memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, bahwa merokok itu bisa merugikan kesehan dan dijelaskan dengan sebaik mungkin, seperti memperhatikan point dibawah ini.

A. Penyusunan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti orang lain.

Misalnya ketika kita akan membawakan materi tentang merokok, buatlah kata-kata yang berkaitan tentang rokok tersebut, agar para pendengar mengetahui jenis pidato dan tema acara yang kita bawakan.

B. Menghindari perkataan menggurui

Sebelum kita membawakan pidato ini yang perlu kita ingat adalah menghindari perkataan yang bisa merendahkan martabat ataupun harga diri pendengar, dan sebisa mungkin materi yang kita bawakan tidak ada kata-kata yang terlalu menggurui, apalagi sambil memaki-maki sang perokok tersebut.

C. Percaya diri

Bawakanlah pidato dengan penuh percaya diri, namun jangan memberikan kesan sombong ataupun angkuh.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Bahaya Rokok Singkat Padat Dan Jelas

Contoh Pidato Atau Biantara Bahasa Sunda Tentang Bahaya Rokok singkat padat dan jelas.
Pidato Tentang Bahaya Rokok Bahasa Sunda

Dan berikut contoh dalam membuat susunan pidato tentang bahaya merokok bagi kesehatan yang akan kita buat yang sesingkat mungkin, padat, dan jelas dalam bahasa sunda, dengan mengikuti alur skema pidato yakni : Salam atau kalimat pembuka, isi materi pidato, dan penutup yang berisi kesimpulan.

Assalamualaikum Wr Wb

Wilujeung énjing ka para bapa-bapa ibu-ibu, sadérék, réréncangan sakantenan, puji sinareng sukur abdi panjatkeun ka pangeran anu maha ageung, ku sabab berkat rahmatna urang sadaya tiasa ngariung dina tempat ieu.

Hatur nuhun ogé kanu kasempetan anu parantos dipasihkeun ku bapa/ibu guru ka abdi, kanggo ngadugikeun hiji biantara atanapi pidato ngeunaan kana bahaya roko, hususna kanggo rumaja sareng pelajar sakalian.

Sapertos anu sering ku urang tingal, ayena seueur di balarea masyarakat anu henteu tiasa lesot kanu kagumantungan roko. Sanés bapa-bapa hungkul nanging ogé rumaja, nu langkung parah mah deui dugi ka murangkalih.

Jaman ayena barudak laletik ogé atos mikawanoh nu ngarana roko, duka teurang timana mereun? Jiga kawas henteu paduli kana macem-macem panyakit nu matak nyieun picilakaeun kanggo kasehatan sarta hirup maranehanana engkina.

Kanggo pelajar, ngaroko tiasa ogé disebabkeun ku jalaran faktor lingkungan. Contona, manehna ngarasa isin ku baturna lamun salirana henteu ngaroko, ku kituna anjeunna ogé ngasaan roko dugi ka ahirna malik kacanduan.


Lolobana siswa ogé nganggep yén ngaroko téh nyieun dirina langkung hébat, kerén, sarta dipikasieun ku batur. Padahal mah lamun cenah anjeunna papaduan, ngaroko téh tiasa muka jalur ngamimitian nu matak nyieun ti tigebrusna kana narkoba.

Hadirin sadaya anu ku simkuring dipikahormat, Roko téh kalebet kana zat adiktif, nu margi tiasa menyebabkeun adiksi atanapi nyieun katagian sareng dependensi nyaéta kagumantungan kanggo jalmi anu ngiseupna.

Sabatang roko tiasa ngandung kirang langkung 4.000 rupi bahan kimia nu matak nyieun picilakaeun. Opat ratus diantawisna racun, sedengkeun 40 liana tiasa nyebabkeun kanker. Salian éta roko ngahasilkeun haseup anu ngandung sagala rupi zat kimia nyaéta nikotin sareng TAR.

Nikotin mangrupakeun racun kanggo saraf dina konsentrasi pendek, zat ieu atos tiasa midamel hiji jalmi jadi katagihan. Salanjengna nyaéta zat TAR, nu mangrupakeun bahan kimia anu mipiboga sipat karsinogen atanapi tiasa nyebabkeun kanker.


Dina wanci roko di iseup, TAR lebet ka jero paru-paru, zat ieu tiasa ngendap. Sok katingali geuningan ari jalmi nu sering ngaroko mah waosna sok rada coklat? Tah kitu ogé di saluran pernafasan, sareng paru-paru engkina. Salian ti éta, roko seueur mipiboga zat-zat kimia liana.

Nyeuseup haseup roko sami waé perkawisna sareng ngasupkeun racun kajero awak urang. Seueur kalintang panyakit anu disebabkeun tina haseup roko. Kabiasaan ngaroko sanés waé ngaganggu si tukang ngaroko, nanging ogé ngaganggu ka jalmi-jalmi di sakurilingna.

Kalawan sagala rupi fakta anu aya, tiasa kacindekan yén roko téh nyaéta racun kanggo urang sadaya. Roko tiasa ngabalukarkeun sagala rupi macem panyakit. Teu aya panalungtikan lamun ngaroko tiasa ngabantun perkawis anu saé atanapi positip.


Ku margi kitu para sadérék sakantenan utamina urang para pelajar, rumaja sadayana, hayu urang ngamitian ti ayeuna kénéh kedah silih ngabantosan kanggo nganasehatan jalmi nu sok biasa ngaroko, saé éta diri urang sorangan atanapi jalmi-jalmi di sakitaran urang. Sabab kapadulian urang tiasa nyalametkeun seueur pihak.

Mangga para hadirin sakalian, sakitu baé biantara ti abdi dinten ieu. Mugia urang sadaya leuwih sadar kana bahaya roko. Ulah dugi roko ngarenggut nyawa jalmi-jalmi nu ku urang pikanyaah. Luhur perhatian sareng waktosna, abdi ucapkan hatur nuhun.

Wassalamualaikum Wr Wb..

 

Demikian contoh mengenai biantara atau  pidato bahasa sunda tentang bahaya rokok singkat, padat, dan jelas kali ini yang bisa saya tuliskan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel diatas dan silahkan dikembangkan.

Mudah-mudahan materi ini dapat dijadikan sekedar untuk bahan inspirasi kamu dalam membawakan pidato bahasa sunda yang berkatan tentang bahaya merokok bagi kesehatan, dan terimakasih atas waktunya, wassalam.

Populer

Flashnews