Dongeng Fabel Sunda Si Kancil Dan Temannya Yang Kehausan

Dalam cerita dongeng kali ini akan menceritakan se’ekor binatang yang cerdik, siapa lagi kalau bukan si kancil bersama teman-temanya? Didalam sebuah hutan ceritanya mereka sedang merasa kehausan akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Sementara itu pasukan buaya pun juga tak ingin membagikan sedikit air untuk mereka, buaya menguasai seluruh sungai air yang ada di seluruh hutan. Teman-teman kancil ini yaitu si ayam, kuya, dan se’ekor burung gagak.

Disuatu hari ketika mereka sedang mencari air minum datanglah se’ekor burung gagak yang memberikan informasi bahwasanya ada air di dekat rumah pak tani namun pada sebuah wadah yang besar. Lantas bagaimana cara mereka mengambilnya?

Berikut dongeng fabel basa sunda selengkapnya, kisah tentang si kancil beserta teman-temannya yang mencari cara untuk bisa mengambil air tersebut untuk mereka minum, mudah-mudahan dapat menghibur adik-adik dirumah.

Dongeng Fabel Sunda Si Kancil Dan Temannya Yang Kehausan
Dongeng Fabel Sunda Si Kancil Dan Temannya Yang Kehausan Keur Murangkalih

Peucang : “Keur naon maneh hey sakadang kuya, sakadang hayam? Singharuleng kitu kawas nu susah?” 

Hayam : “Ker pararusing yeuh, teu kaharti kuring ka sakadang buaya, eta mani asa ku ulah nginum di walungan téh? 

Hayam: “Heuh bener, abong-abong awak urang laletik mani teu dibere cai, teu kawas sakadang banteng. 

Peucang : “Aduh-aduh kuat ka kitu eta si buaya!” 

(Keur kitu jol Gagak)

Gagak :”Hey, dulur-dulur! Aya info yeh, tadi kuring ningali di sawah deukeut saung pa Tani, aya gentong isina cai, tapi henteu pinuh. Kuring bie rek nyoba nginum tapi pamatuk kuring teu nepi euy kana caina.” 

Kuya : “Hayu ayena urang ka daritu sarerea. Kuring mah geus teu kuat yeuh nahan hanaang, aus pisan!” 

Hayam : “Aya cai ge taya gunana. Hulu kuring ge kapiran moal nepi oge asup kana gentong eta.” 

Gagak : “Kumaha lamun urang gulingkeun wae gentongna? Ke lamun caina kaluar, urang nginum saseubeuh-sebehna.” 

Peucang : “Salah atuh kitu mah. Lamun caina bahe, tangtu nyerep ka jero taneuh Moal bisa diinum.” 

Hayam : “Kudu kumaha atuh jadina?” 

Peucang : “Kudu make akal!” 

Gagak :”Kumaha akalna?” 

Pecang : “Cik geura kumpulkeun batu, nu laleutik bae, sing loba. Tuluy abuskeun ka jero gentong.” 

Teu lila mongan peucang langsung diturutkeun ku sakadang kuya, gagak, jeung hayam. Teu lila bener bae, sageus batu laletik diabuskeun ka jero gentong, caina jadi naek. geus kitu mah tuluy sarerea ngarinum, silih gantian..

#Rengse

Dalam dongeng ini dapat kita contoh kecerdikan si kancil dalam mencari ide, yakni berfikir sebelum bertindak dan sesuatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya asal kita mau berfikir dan berusaha dalam mencari akalnya.

Demikian dongeng fabel singkat tentang si kancil (peucang) dalam bahasa sunda, semoga bisa adik-adik ambil pelajaran walaupun hanya sedikit dari dongeng ini, semoga menghibur, dan terimakasih.

Populer

Flashnews