JUDUL : PERKAWIS ANU KEDAH DIPIKANYAHO SISWA NGENUNAAN KANA NARKOBA

 

Nga’nyalah gunakeun Narkoba nyaeta gawean anu ngalawan kana hukum, lamun urang atos kena kana naon anu ngarana narkoba, urang pasti sesah meunangkeun pagawean!

Narkoba nyieun picilakaeun, nganggo narkoba ngaronjatkeun resiko kanker sarta karuksakan paru-paru, oge menyebabkeun panik, hariwang sarta “parno” (rarasaan sepertos diudag jalmi) anu bade ngancem kasalametan urang.

Narkoba ngurangan pangabisa ngalakukeun aktifitas anu nga’merlukeun kosentrasi sapertos olahraga sarta diajar dina sakola.

Nganggo Narkoba ngurangan kapercayaan batur ka diri urang, nguras isi dompet, jadi narkoba teh ngabatesan diri urang. Narkoba ngagangu sakola, hubungan sareng kulawargi, sarta kahirupan sosial.

Narkoba ngagangu cara mikir sarta konsentrasi. Perkawis eta nyieun resiko sepertos kacilakaan sarta kakerasan. Ngenyalahgunakeun Narkoba henteu ngajadikeun diri urang jadi keren (cool), malahan sawangsulna penampilan urang katingali leuseuh.

Narkoba nyebabkeun kateragantungan, urang bakalan sesah ngallepaskeun diri kanggo ngahindar ti mantenna. Make narkoba, sanes cara pikeun nyelesaikeun tina masalah, lamun sabalikna masalah bakalan datang sabot urang mulai kena ti narkoba.

Ulah percanten ka jalmi anu nyarios yen narkoba teh henteu nyieun picilakaeun atawa ngajadikeun urang rada mendingan.

Di Amerika Sarikat, kurang lewih 80% remaja umur 12-17 taun, tacan kantos nganggo narkoba. Narkoba henteu ngajadikeun urang bingah, populer atawa komodeui nyieun sukses, tapi bakalan midamel urang tunggara salamina..

 

Thanks__
sumber referensi: google.com