Kumpulan Contoh Carita Babad Sunda Sejarah Patempatan di Jawa Barat

Carita babad sunda Adalah salah satu jenis cerita yang isinya mengandung unsur sejarah, biasanya cerita ini berhubungan dengan suatu tempat yang dipercayai oleh masyarakat di jawa barat memiliki sebuah sejarah pada jaman dahulunya.

Naon ari carita babad téh? “Carita Babad nyaéta carita nu aya patalina jeung hiji petempatan nu dipercaya ku masyarakat ngarupakeun sajarah”.

Lebih lengkap mengenai materi cerita babad dalam bahasa sunda? Baca: Definisi Sejarah, Ciri-Ciri Carita Babad Jeung Conto Babad Limbangan

Babad adalah bentuk cerita yang mengandung nilai sejarah atau sebuah cerita yang kental sekali hubungannya dengan sejarah. Dalam pustaka budaya sunda sendiri sebenarnya dulu tidak ada istilah dari kata babad, hanya disebut sebagai cerita sejarah saja misalnya carita Parahiyangan, carita Ratu Pakuan dan sebagainya, istilah babad ini berasal dari daerah jawa.

Isi dalam Cerita Babad

Isi cerita babad umumnya berupa cerita yang ada hubungannya dengan suatu tempat-tempat serta dipercaya sebagai sejarah. Kebanyakan cerita babad ditulis dalam bentuk wawacan beberapa contohnya misalnya seperti pada cerita Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran, dan lain sebagainya.

Carita babad termasuk kedalam salah satu bentuk dari cerita dongeng atau karya sastra dalam bentuk prosa lama atau lancaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada beberapa jenis dongeng yang diantaranya adalah dongeng fabel, parabel, mite, legenda dan juga dongeng babad atau sage.

Ciri Ciri Carita Babad

Cerita babad biasanya menceritakan mengenai suatu tempat yang memiki sejarah, atau tentang peperangan dijaman dahulu, tentang kepahlawanan, keberanian, kesaktian, keajaiban seseorang dan tentang orang yang tersohor yang legendaris. Di dalam isi cerita babad atau sage ini juga biasanya panjang tapi banyak juga yang ceritanya pendek.

Baca juga: Contoh Carita Wawacan Bahasa Sunda dan Unsur Instrinsik Panji Wulung

Unsur Cerita Babad

Apasaja yang struktur yang ada dalam cerita babad itu? Nah, unsur yang ada dalam cerita babad sendiri umumnya memiliki unsur seperti di bawah ini:

 • Jejer (Ide pokok carita)
 • Latar (Tempat, Waktu, jeung suasana dina carita)
 • Galur (Galur atawa alur carita)
 • Galur maju (Merélé)
 • Galur mundur
 • Galur maju – mundur
 • Amanat atawa pesan dina carita
 • Tokoh atawa palaku

Carita Babad Sunda

Carita Babad Sunda

Naskah pada cerita babad pada umumnya biasanya sangat panjang sekali bisa ditulis sampai beberapa halaman bahkan hingga ratusan, untuk itu perlu sekali untuk diringkas supaya lebih mudah memahami isi ceritanya.

Carita babad sunda yang ada di jawa barat memang jumlahnya terbilang banyak, bisa terdapat puluhan judul cerita bahkan bisa lebih, ada yang mudah di temukan dan ada juga yang sulit. Nah, dibawah ini adalah beberapa contoh cerita babad sunda pendek yang menceritakan bebepa sejarah tempat-tempat dijawa barat.

MAJA KIDUL DALEM SUKAHURANG Babad Cirebon Jawa Barat

Carita DALEM SUKAHURANG Babad Cirebon Jawa Barat

Kira-kira dina abad ka-16 Masehi di wéwéngkon Maja Kidul aya hiji pilemburan dekeut sisi walungan Cilongkrang. Harita mah walungan Cilongkrang téh estu jadi tempat pangjugjugan balaréa, sabab salian ti caina canembrang herang turta beresih ogé kasohor loba laukan, kayaning lauk beunteur, tawés, jeung pangpangna panglobana mah nyaéta lauk hurang. (Baca Salengkepna)

Babad Cadas Pangeran dan Prabu Kéan Santang

Babad Cadas Pangeran dan Prabu Kéan Santang

Kisah Babad Cadas Pangeran menceritakan tentang Peristiwayang terjadi di Kabupaten Sumedang tepatnya pada saat berlangsungnya pembangunan Jalan Raya Pos Deandels. Cerita ini menceritakan tentang perlawanan simbolik dari pemimpin Kabupaten Sumedang Kusumadinata IX atau yang terkenal dengan sebutan Pangeran Kornel. Sedangkan pada Babad Kean santang menceritakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran.  (Selengkapnya, Silahkan baca ceritanya disini)

Carita Babad Kabupaten Bandung

Carita Babad Kabupaten Bandung

Baheula seueur sepuh nu ngawitan kagungana ngadamel ngabukbak leuweung, keur pikotaeun diantarana nya éta R. Indradiredja nu nganggo gelar R. Adipati Wiranatakusumah, Dalem Bandung anu ngasta Kabupaten Bandung ti taun 1794 nepi ka taun 1829. (Baca Salengkepna..)

Ringkasan Carita Babad Kabupaten Jeung Kota Tasikmalaya Pendek

Carita Babad Kabupaten Jeung Kota Tasikmalaya Pendek

Dina abad ka-8 nepi ka abad 12, di Tasikmalaya téh aya pamaréntahan dina wangun kabataraan, pusat pamaréntahanna di Tawang atawa Galunggung. Anu kungsi jadi batara waktos harita téh nyaéta Sang Batara Sempak Waja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastu Hayu, Hyang Ratu Galunggung. (Baca Salengkepna..)

Carita Babad Sajarah Cijulang

Carita Babad Sajarah Cijulang

Ari Aki jeung Nini Gedé anu ngalalakon dina “Sajarah Cijulang”, lanceuk pangedéna nya éta Jang Langas, urang Kedung randu, ayeuna éta tempat aya kénéh, jadi ngaran hiji désa di Kacamatan Patikraja Kabupatén Banyumas. (Baca Salengkepna..)

Carita Babad Kuningan

Cerita Babad Kuningan

Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupakeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupakeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nya éta ngatur pamaréntahan sorangan. Alésanana élmu anu dipiboga ku tokoh-tokoh masyarakar di dayeuh Cigadung sarua jeung anu dipiboga di daérah Cantilan. (Baca Salengkepna..)

Penutup:

Nah, itulah beberapa cerita dari beberapa tempat dan tokoh yang dipercayai masyarakat sunda sebagai sejarah babad yang dapat dituliskan, dan sekilas materi mengenai carita babad tentang ciri-ciri, unsur cerita, dan juga beberapa contoh cerita babad sunda yang ada di jawa barat.

Sebenarnya banyak sekali cerita babad yang ada di jawa barat, namun tidak mungkin dituliskan semuanya, jadi ini hanya beberapa saja sebagai contoh, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel diatas, semoga bermanfaat.

One thought on “Kumpulan Contoh Carita Babad Sunda Sejarah Patempatan di Jawa Barat

 1. Jajat

  Dongeng babad di daerah sunda memang banyak, nice info..

Comments are closed.