Teks Nadhoman Pernikahan, Berisi Nasihat Untuk Calon Pasangan Sunda

Di beberapa tempat dalam acara pernikahan masyarakat sunda, setelah pembacaan ayat suci alqur’an biasanya akan diakhiri atau ditutup dengan nadhoman yang isinya tentang nasihat-nasihat untuk kedua mempelai. Pembacaan nadhoman ini dapat dijadikan sebagai pengingat bukan hanya untuk calon mempelai saja akan tetapi untuk khalayak umum baik yang belum maupun yang sudah berumah tangga.

Teks nadhoman dibawah ini diberi nama “nadhoman pernikahan” pengarangnya adalah seorang kiyai yang sering dipanggil Abah Ita dan anaknya bernama Endang. Alasan penamaan Nadhoman pernikahan sunda ini karena isi teksnya berisi tentang nasihat atau dalam bahasa sunda pépéling yang berhubungan tentang pernikahan.

Baca juga: Siloka Sunda Buhun Keur Pepeling Kahirupan Jeung Hartina

Menurut informasi dari salah satu santrinya yang berlokasi di Kp. Cibeber Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, nadhoman pernikahan ini dibuat sekitar tahun 1800-an dan saat itu nadhoman menjadi lagu rakyat yang paling diminati apalagi nuansanya menggunakan dalam bentuk Bahasa Sunda.

Adapun isi nadhoman ini terdiri dari pembukaan, doa kepada pengantin, dan nasihat kepada pengantin. Nah, berikut dibawah ini adalah teks nadhoman pernikahan yang biasa digunakan dalam acara pernikahan tersebut.

Teks Lirik Nadhoman Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Sunda

Teks Lirik Nadhoman Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Sunda

1. Pembukaan

Assalamu’alaikum ⋇ ‘Afu Anna dzunu bikum
Fakuna Imamukum ⋇ ‘alaina Shararukum
Hapunten Anu kacatur ⋇ Bilih ti solédat saur
Ngenalkeun tadkholu surur ⋇ Hapunten anu kacatur
Ieu nadhom pembukaan ⋇ Dina ieu walimahan
Saqoblana khatam Qur’an ⋇ Ngiring bingah rékan-rékan
Nganuhunkeun kasadaya ⋇ Ahli wargi anu mulya
Sarumping ikhlas sadaya ⋇ Hapunten kirang sugema
Nuhun kaguru simabdi ⋇ Parantos maparin widi
Anu ngajar siang wengi ⋇ Ngajeujeuhkeun ka simabdi
Sanés némbongkeun pangarti ⋇ Sanés ujub bisa ngaji
Hoyong karidhoan Gusti ⋇ Ngaos kana ayat suci
Tos janten kabiasaan ⋇ Dimana nu pangantenan
Diayakeun khatam Qur’an ⋇ Margi pinuh kaberkahan
Di aos surat-suratna ⋇ Dugi ka du’a khatamna
Bilih aya nu lepatna ⋇ Tajwid goyah jeung makhrajna
Bilih cangkeul ngarantosan ⋇ Khusus ka para undangan
Ayeuna urang kawitan ⋇ Kana tilawatil Qur’an
Nu dipayun nu di Pengkeur ⋇ Nu di gowah nu di dapur
Nu di pipir ulah iwur ⋇ Barudak ulah rék guyur
Bilih aya nu ngaroko ⋇ Sanajan ngalilit bako
Komo lamun rokok Jinggo ⋇ Kantun heula masing ridho
Mangga nyanggakeun waktosna ⋇ Pangantén anu ngaosna
Réréncangan nu nyaksian ⋇ Hadirin anu ngupingkeun
Tamat nadhom muqadimah ⋇ Mangga Pangantén sing lillah
Eneng………wastamana ⋇ Badé ngaos Kalamullah (2x)

2. Do’a Pengantin

Saba’adana abdi ngaturkeun salam ⋇ Kasadaya sepuh-sepuh rawuh anom
Ieu nadhom nasihat nu rumah tangga ⋇ Kanu énggal sareng kanu atos lami
Rumah tangga mugi dina ridho gusti ⋇ Khususna ka pangantén ……………
Takdir tinu kawasa sing ridho diri ⋇ Syukuran ngajodo laki rabi diri
Ka néng……sing ta’at ka carogéna ⋇ Hormat dina tingkah laku salamina
Kapan urang sasarengan di pangaosan ⋇ Ayeuna paanggang réncang sareng néng
Ngadu’akeun ti pangaosan Al-Barokah ⋇ Sing saluyu neng …jeung aa…..
Ulah pisan laku lampah teu biasa ⋇ Margi tos kagungan aa……
Insya Allah bakal jembar moal rupek ⋇ Gaduh aa…. Ti …….
Tah ayeuna gera amalkeun sing leukeun ⋇  Menang hésé sepuh urang ngajeujeuhkeun
Sing waspada kana gogodana iblis ⋇ Ngajak sasar sanajan ka santri gareulis
Najan istri getol kana ibadahna ⋇ Moal sempurna teu nurut ka carogéna
Ulah nurut kana zaman ayeunamah ⋇ Istri nu kurang imanna sok gagabah
Luwas lewis di wedak meuni camérong ⋇ Najok sisir jalan nungguan nu ngetrok
Datang sétan ngagoda silih kiceupan ⋇ Sura seuri kuwam kéom ngadeukeutan
Masya Allah lamun kurang kana iman ⋇ Bébas bergaul poho ka piharaman
Kapan terang dawuh nabi nu heman ⋇ Setan di imah ratus di luar rébu
Gening sétan loba namah di ronggong ⋇ Ngagoda dinu sholat juga ngarongrong
Tisim abdi bade ngiring ngadu’akeun ⋇ Mugi sing salamet tina gogodana
Rumah tangga sapertos mentas lautan ⋇ Tangtu nyorang ombak anu gedé pisan
Lamun parahuna kadupak ku ombak ⋇ Pangamudi éta moal kuat nebak


3. Nasihat Pengantin

Ayeuna urang ngageuing ⋇ Pameugeut ulah ngarungsing
Kabojo kedah mépéling ⋇ Ulah kajongjonan teuing
Carogé téh anu mimpin ⋇ Amanah robbul alamin
Dimana laksana kawin ⋇ Kabojo tong api lain
Mémang keur anyar mah bogoh ⋇ Panganténa tumaninah
Kabojo cinta jeung nyaah ⋇ Nekanan paréntah Allah
Poma carogé tong poho ⋇ Aya milik béré bojo
Ulah sok pelit sorangan ⋇ Sarébu sakali jajan
Kabojo mah ngirit pisan ⋇ Méré sarébu sabulan
Paribasa eweuh duit ⋇ Némbongkeun lokét geus lépét
Méré bojo kékéréhét ⋇ Nu kitu pameget korét
Upami keur hasil uang ⋇ Meuli baju sareng sinjang
Komo tuang sareng pindang ⋇ Teu aya mah sambeul gowang
Pameget sing janten conto ⋇ Nyontoan hadé ka bojo
Tangtu bojo leuwih sono ⋇ Insya Allah awet jodo
Sing akur batur sakujur ⋇ Sing akur batur sakasur
Sing akur batur sadapur ⋇ Sing akur batur salembur
Mihapé sisir jeung minyak ⋇ Bisi kaancloman leungeun
Mihapé piker jeung niat ⋇ Kadé kaangsonan deungeun
Aya dawuh Rasulullah ⋇ Pameget mimpin taujah
Kawajiban suroiyah ⋇ Bakal ditaros ‘amaliyah
Timana kengingna ilmu ⋇ Naha diwurukan ilmu
Kabojona sangkan timu ⋇ Sareng kanu butuh ilmu
Pameget ageung jasana ⋇ Beurat kawajibanana
Upami kirang sobarna ⋇ Sareng tawakal dirina
Upamina terpelajar ⋇ Nafsuna moal diumbar
Kalakuan moal ingkar ⋇ Kana rizki tangtu jembar
Berkah ngarti agamana ⋇ Hirup teu salama-lama
Berkah ngarti agamana ⋇ Hirup teu salama-lama
Nadhom pépéling tos tamat ⋇ Mugi aya kaberkahan
Khususna kanggé pangantén ⋇ Umumna para hadirin
Hapunten kasadayana ⋇ Bilih aya nu nyarungna
Sim abdi bade pamitan ⋇ Tina ieu walimahan
Abdi nyuhunkeun pidu’a ⋇ Pidu’a ti sadayana
Pamugi ngaos sim abdi ⋇ Sing aya ridho ti gusti
Amin ya Allah amin ya Allah ⋇ Amin ya robbal’alamiin
Amin ya Allah amin ya Allah ⋇ Amin ya robbal’alamiin

Baca juga: Contoh Kata Kata Undangan Pernikahan Bahasa Sunda Untuk Teman

Pada nadhoman pernikahan basa sunda diatas biasanya akan dibacakan setelah pembacaan khataman Qur’an yang dilaksanakan oleh pengantin perempuan, santri pengajian dan seorang ustadz yang memimpin dalam acara pernikahan, yang terdiri dari pembukaan, do’a pengantin, serta nasihat pengantin yang dibacakan secara bersama-sama.

Dalam pelaksanaannya, pembukaan dibacakan sebelum dibacakannya khataman Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do’a pengantin serta nasihat pengantin dibaca setelah pembacaan ayat-suci Al-Qur’an atau khataman Qur’an.

Apa Manfaatnya?

Dengan membacakan nadhoman tentang pernikahan ini tentunya akan dirasakan adanya tradisi tentang pernikahan adat sunda serta menambah bentuk rasa syukur kita kepada Allah serta manambah keimanan baik itu untuk kyang sedang menikah maupun untuk masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Baca juga: Susunan Acara Pernikahan Adat Sunda Dari Mulai Persiapan Hingga Selesai

Menurut Rusyana salah seorang sastrawan sunda, bahwa membacakan nadhonam dalam acara pernikahan menjadi salah satu yang membedakan antara kesenian sunda yang bernuansa islami dengan kesenian sunda yang sekunder yang bersumber dari lagu rakyat yang berkembang di pesantren. Biasanya nadhoman ini sering terdapat dalam marhaban, qasidahan, serta kesenian sunda lainnya, yang merupakan tradisi islami yang sudah hadir ditengah-tengah masyarakat muslim sunda.

Populer

Flashnews