18+ Ngaran Kekembangan Jeung Conto Kalimahna Lengkap!

Ngaran kekembangan yaitu nama dari beberapa bunga, yang dimana kalau dalam bahasa sunda itu memiliki makna untuk mecerminkan sikap dari seseorang berdasarkan nama-nama bunga itu sendiri loh? Nama kekembangan itu selain berbeda-beda juga mempunyai arti yang biasanya menunjukan suatu keadaan atau sifat-sifat manusia atau suasana.

KEMBANG (BUNGA) yaitu seperti yang kita tahu kalau dalam bahasa indonesia ini diibaratkan sebagai bagian dari buah tumbuhan yang memiliki rupa yang cantik, wangi atau berbau harum. Namun, dalam bahasa sunda sendiri bunga atau kekembangan ini memiliki makna arti kiasan atau babasan yang khusus, yang dulunya sudah dipergunakan oleh masyarakat sunda untuk mengibaratkan sikap seseorang.

Baca Juga: Papatah (Pepatah) Bahasa Sunda Kolot Baheula dan Artinya!

Nah, sehingga dalam penggunaan bahasa sunda itu ada beberapa nama bunga-bunga atau nama kekembangan yang dapat dijadikan sebagai kiasan yang artinya akan sama dengan nama bunga itu sendiri, ini tentu saja akan memeperkaya rasa dan arti kalimat yang digunakan dalam bahasa sunda, berbeda jauh dengan bahasa indonesia yang hanya itu-itu saja.

Contoh arti kiasan dari ngaran kekembangan misalnya seperti pada Bunga tembakau, dalam bahasa sunda di sebutnya dengan nama Kembang Bako. Nah, kembang bako ini memiliki arti Bosongot dimana makna kata kiasan ini digunakan untuk menyebutkan rupa atau wajah (roman wajah) atau keadaan wajah dari seseorang yang menonjol ke depan seakan menunjukan sifat pemberani.

Baca juga: Ngaran Anak Sasatoan Lengkap Jeung Ngaran Kandangna

Misalnya wajah Wayang Hanoman yang “Bosongot hadé amprotan”. Dan berikut adalah contoh dalam penggunaan ngaran kekembangan pada kalimat bahasa sundanya bisa seperti ini:

“Ih, geuningan Bapana si Budi mah ngembang bako, basa aya nu ngajak gelut téh.” (Artinya: Ih, Ternyata Bapaknya si Budi itu pemberani, saat ada yang mengajaknya berkelahi)

Jadi, nama-nama kekembangan atau bunga dalam bahasa sunda ini dapat memiliki maksudkan arti dari kiasan yang mencerminkan keadaan, suasana, dan  berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Disekolah mungkin kamu akan mendapatkan tugas-tugas seperti pertanyaan berikut ini:

  • Jieun kalimah tina ngaran kekembangan (Buat kalimat menggunakan ngaran kekembangan dalam bahasa sunda)
  • Jieun kalimah tina kecap kekembangan ngaran kekembangan jeng conto kalimahna
  • Sebutkan Contoh kalimat kembang bahasa Sunda

Ngaran Kekembangan Bahasa Sunda Jeung Conto Kalimahna (Contoh Kalimat dan Artinya)

Ngaran Kekembangan Bahasa Sunda jeung conto kalimahna
Ngaran Kekembangan jeung conto kalimahna

Dalam menyelesaikan tugas sekolah, berikut kumpulan istilah yang kedua berkaitan dengan kekembangan berhubungan dengan sifat manusia, berikut merupakan kumpulan istilah dalam bahasa sunda tentang istilah ngaran kekembangan dina basa sunda beserta contoh kalimat dan maksudnya tersebut yang sudah dijelaskan beserta arti dari setiap nama kekembangan tersebut.

Baca Juga: Babasan Bahasa Sunda, Arti dan Contoh Kalimatnya

Ngaran Kembang Awi

Ngembang Awi, Artina nyaéta Eumbreuk atawa ngeumbreuk, maksudna daganganana teu payu, atau arti dalam bahasa indonesianya adalah sebutan bagi dagangan atau barang yang tidak laku, dagangannya tidak laku terjual.

Contoh kalimatna:

“Karunya amat poe ieu mah, ceu imas teh dagangana ngembang awi.” (Artinya: kasihan sekali hari ini, bu imas daganya tidak laku).

“Geuning ngembang awi, lamun dagang kadaharan di tempat nu sepi kos kieu teh.” (Artinya: Ternyata tidak laku, kalau dagang makanan ditempat yang sepi seperti ini.)

Ngaran Kembang Bako

Kembang Bako, artina bosongot maksudna nyaeta rupa beungeut atawa pasemon nu wanian. Jadi, maksud dari kata kiasan ini adalah sebutan untuk keadaan wajah (roman muka) dari seseorang, di mana bagian muka yang menonjol ke depan, yang menunjukkan sifat pemberani.

Conto kalimahna:

“Bapana si ujang mah teu meunang di ledek saetik, manehna mah jelemana sok langsung ngembang bako.” (Artinya: Bapaknya si ujang itu tidak boleh di ledek sedikit, dia itu orangnya suka langsung menunjukkan sifat berani)

Ngaran Kembang Bolang

Kembang bolang (sabangsa taleus) artinya ANCAL, ancal-ancalan, papacal, nyaeta mimiti usum bubuahan. Maksudnya yaitu saat musim buah-buahan yang baru dimulai karena itu belum banyak dijajakan di pasar, dan biasanya harganya masih mahal.

Contoh Kalimahna:

“Kakarak gé ngembang bolang, jadi teu acan ceuyah bubuahan téh” (Artinya Baru mulai musim buah, jadi belum banyak buah-buahannya.)

Ngaran Kembang Boled

Kembang Boled (ubi, singkong) nyaeta tétéla anu hartina nyata, jelas, teu salah deui. Maksudnya adalah Telah jelas, atau menunjukan nyata keadaannya.

Contoh Kalimahna:

“Sihoréng téh ngembang boléd, tétéla lain nu lian” (Artinya: Ternyata benar, bukan yang lain)

Geuning tetela ngembang boled, neng Ayu teh gues kawin. (Artinya: Ternyata sudah jelas/benar, neng ayu itu sudah menikah)


Ngaran Kembang Cau

Kembang cau (pisang) Nyaeta jantung, jantungeun, siga nu kasima. Maksudnya adalah keadaan sikap orang yang terkesima, seperti jantungan atau menunjukan sikap Ia tidak mampu berbuat apa-apa hanya terkesima di saat-saat tertentu, karena disebabkan kaget.

Contoh Kalimatnya:

“Mang Andi mah kalahkah ngembang cau dibejaan meunang hadiah eta teh”. (Artinya: Mang Andi malah terkesima karena kaget, diberitahu dapat hadiah itu)

Ngaran Kembang Cèngèk

Kembang céngék (cabe rawit) Nyaeta méncéngés, atawa nenggang ti nu séjén nu geulis. Maksudnya adalah orang (wanita) yang terlihat atau nampak cantik sendiri di antara banyak wanita cantik yang ada.

Contoh Kalimat:

“Henteu nyana Teh Rini teh ngembang céngék, alus katingalina” (Artinya: Tidak disangka kak rini itu paling cantik sendiri, bagus kelihatannya)

“Henteu nyana neng Lia teh ngembang cengek geuning, geulis sorangan di kelasna.” (Artinya: Tak disangka neng lina paling cantik ternyata, cantik sendiri di kelasnya)

Ngaran Kembang Génjér

Ngembang génjér Artina Nyaeta gélényé, atawa sipat awéwé nu sok pikabitaeun lalaki tur teu bisa nyekel kahormatanana. Maksudnya istilah ungkapkan yang ditunjukan kepada seseorang (perempuan) yang dalam pergaulan ataupun perilakunya suka menggoda laki-laki, biasanya nakal atau liar.)

Contoh Kalimatna:

“Hih, paingan ngembang génjér, sihoréng teh awéwé gélényé” (Artinya: “Hih, pantas saja perilakunya suka menggoda laki-laki, ternyata perempuan penggoda/nakal.)

Ngaran Kembang Jéngkol

Ngembang jéngkol Artina mérékényényén, maksudna jalma nu begang hésé lintuhna atawa awakna leutik wae. Penggunaan dalam Istilah ini biasanya dikatakan kepada orang tua yang lanjut usia, yang tubuhnya tetap kurus walau didandani sekalipun, misalnya nenek-nenek)

Conto kalimatna:

“Nini ngembang jéngkol sok hayang di sebut kuat, geus kolot mérékényényén” (Artinya: Nenek yang kurus malah ingin di sebut kuat, sudah tua tetap kurus walau didandani sekalipun)

Ngaran Kembang Laja

Ngembang laja (lengkuas) hartina nyaeta Jamotrot, jamedud, baeud lantaran aya ka ambek, nahan ambek. Maksudnya istilah untuk menunjukan sikap seseorang yang Cemberut, biasanya dikatakan kepada seseorang yang marah dalam hatinya dan bermuka masam karena ada ketidak senangan.)

Conto kalimahna:

“Kunaon Kang Maman téh ngan ngembang laja terus? Ambek ka saha? Keuheul ka saha? Angger si Abah pang nyieunkeun cikopi ka ditu. Ulah jamotrot waé ké kasepna leungit geura!” (Artinya: Kenapa Kang maman bermuka masam terus? Marah pada siapa? Kesal pada siapa? Lebih baik buatkan secangkir kopi untuk Kakek kesana. Jangan cemberut saja, nanti hilang gantengnya.)

“Si Siska ngembang laja, ku sabab teu di ajakan ulin ku babaturana.” (Artinya: Siska berwajah masam terus (Cemberut), karena tidak di ajak bermain oleh teman-temannya)


Ngaran Kembang Lopang

Ngembang lopang hartina nyaeta Nyacas, katémbong atra atawa nyéngcélak (mis. gambar kembang beureum dina latar bodas, atawa nu geulis pisan di antara nu jajar di pasar). Maksudnya, Istilah ini dikatakan kepada sesuatu yang nampak jelas berbeda dibandingkan dengan yang lainnya.

Conto kalimahna:

“Ih, lalaki teh mani kasep Ngembang lopang, lamun manehna keur ngumpul jeung kabeh awewe mah” (Artinya: Ih, lelaki itu sangat tampan sekali diantara semuanya, jika dia sedang berkumpul dengan semua wanita itu.)

Neng lina mah Ngembang lopang pisan mun ngajina teh, beda jeung urang-urang mah. (Artinya: Neng Lina paling pintar kalau mengaji itu, berbeda dengan kita-kita)

Ngaran Kembang Kawung

Ngembang kawung (nira, aren) Artina nyaeta: Sengit, bengis, keras dina tingkah laku jeung paparéntah. Istilah seperti ini biasanya di ungkapkan kepada orang yang bicaranya suka membuat sakit hati, atau agar ucapan atau perintahnya dituruti orang lain.

Conto kalimahna:

“Naha silaing ngembang kawung, jeung ucapan maneh téh sengit kitu” (Artinya: Kenapa kamu keras dalam tingkah laku, dan ucapan mu itu membuat sakit hati begitu)

Ngaran Kembang Kadu

Ngembang kadu (duren) hartina nyaeta: Olohok, atawa bengong. Istilah Ngembang kadu ini biasanya dikatakan kepada perilaku seseorang yang terus melihat dengan bengong, karena dia merasa heran atau kaget.)

Conto kalimahna:

“Ngan saukur ngembang kadu, kuring mah bati olohok” (Artinya: Saya hanya bisa melongo atau bengong)

Udin keur ngaregepkeun guruna, bari ngembang kadu. (Artinya: Udin sedang mendengarkan gurunya, sambil bengong atau sambil merasa heran)

Ngaran Kembang Waluh

Kembang Waluh (Labu Siam) Artina nyaeta Alewoh. Alewoh adalah bercerita tiada henti. Jadi, Maksud dari istilah Ngembang Waluh adalah seseorang yang bercerita tanpa tiada henti-hentinya.

Contoh kalimatnya:

“Sanggeus kuring diajak ulin ngaliwatan torowongan Cirahong, Kuring unggal poe teh terus wae ngembang waluh, teu eureun-eureun nyaritakeun kahebatan torowongan Cirahong” (Artinya: Sesudah saya di ajak bermain melewati terowongan Cirahong, saya setiap hari terus saja bercerita, tidak henti-hentinya menceritakan kehebatan terowongan Cirahong itu)

Ngaran Kembang Paré

Kembang pare (padi) hartina nyaéta: Ringsang, baringsang, teu ngeunah rarasaan, lantaran hawa panas. Istilah ini biasa dikatakan ketika seseorang tidak merasa nyaman, gelisah ataupun disebabkan gerah karena udara panas.

Conto kalimahna:

“Asa ngembang paré amat peuting ieu, kuring teu bisa saré jadina” (Artinya: Terasa tidak enak perasaan sekali malam ini, aku tidak bisa tidur jadinya)

Ngaran Ngembang Waluh

Ngembang waluh (labu) artina nyaéta: Aléwoh, haliwu, maksudna nyarita bari gugup tur semu cape, lantaran reuwas, nyarita ngubuih. Kiasan ini biasanya dikatakan kepada seseorang yang tengah asyik saat bercerita tentang pengalaman dirinya.

Contoh kalimat:

“Balik ti bioskop aya budak keur ngembang waluh, keur aléwoh cacarita” (Artinya: Sepulang dari bioskop anak sedang bercerita, seperti tak bisa berhenti.

Ngaran Kembang Wéra

Kembang wéra (sebangsa bunga sepatu) hartina nyaéta: Beureum beungeut lantaran ambek atawa éra. Kiasan dari kata ini digunakan untuk menyatakan seseorang yang sedang merasa marah (murka) dan juga malu hingga terlihat wajahnya yang memerah.

Conto kalimahna:

“Katingali beungeutna meni ngembang wéra bakating kuambek” (Artinya: Terlihat wajahnya memerah karena marah)

Kumpulan Ngaran-Ngaran Kekembangan Jeung Hartina

Kumpulan Ngaran-Ngaran Kekembangan Basa Sunda Jeung Hartina

Baca juga: √ Pribahasa Bahasa Sunda Lengkap 200+ Contoh Dan Artinya

Nah, mungkin itu saja beberapa nama-nama atau ngaran-ngaran kekembangan dalam bahasa sunda yang semuanya sudah dilengkapi beserta arti, maksud, dan contoh dalam penggunaannya pada kalimatnya (kalimahna).

Semoga dapat bermanfaat untuk bahan referensi pembelajaran sastra bahasa sunda di sekolah mu, dalam memahami kalimat sunda buhun yang diungkapkan dalam sastra kiasan dari orang tua dahulu dengan menggunakan istilah dari nama kekembangan ini.

Populer

Flashnews