Silsilah Keluarga Dalam Bahasa Sunda (Pancakaki Sunda)

By | November 21, 2022

Silsilah keluarga dalam bahasa sunda atau istilahnya disebut dengan pancaki sunda adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antar keluarga. Dalam bangsa maupun bahasa budaya asing juga sebenarnya silsilah nama kekeluargaan ini memiliki pola-pola yang hampir sama, akan tetapi susah untuk diterjemahkan.

Baca juga: 40+ Istilah Patukangan Bahasa Sunda Contoh Kalimat dan Pertanyaan

Dalam adat istiadat masyarakat sunda, pancakaki atau istilah nama keturunan dalam keluarga ini  mempunyai dua arti, dimana masing-masing memiliki arti:

1. Pancakaki téh hartina pernahna jalma nyebut ka jalma deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya kénéh. Upamana baé, kumaha panca kakina si Andi ka si Wahyu, naha kaasup aki, paman, bibi, anak, incu, buyut. alo, suan, atawa lainna.

2. Pancakaki téh hartina mapay perenahna kabarayaan dina hubungan kakaluargaan, perenahan jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu ka asup baraya kénéh.

Silsilah Keluarga Dalam Bahasa sunda (Pancakaki Sunda)

Silsilah Keluarga Dalam Bahasa sunda (Pancakaki Sunda)

Selain belajar kosa kata dengan panca kaki ini, kita juga sekaligus tahu dan mengenal nama istilah dari sebutan nama-nama anggota keluarga kita yang ada dalam bahasa sunda, mulai dari keluarga inti, keluarga besar hingga keluarga kandung, saudara dan itilah-istilah dalam keluarga lainnya.

Baca juga: 100+ Nama Hewan Dalam Bahasa Sunda Lengkap Dan Kalimatnya

Nah, selain hubungan keluarga kandung ini, tentunya terdapat juga hubungan kekeluargaan secara turun temurun contohnya seperti ke atas ada kakek, nenek uyut, serta hubungan keluarga ke samping seperti ada paman, bibi, dan sepupu, dan yang lainnya. Berikut, dibawah ini ada beberapa silsilah dalam panca kaki bahasa sunda selengkapnya.

Istilah Kekeluargaan Keatas

Nomer Nama Istilah Artinya
01 Bapa Ayah
02 Indung Ibu
03 Aki Kakek, ayah dari ayah atau ibu
04 Nini Nenek, ibu dari ayah atau ibu
05 Uyut Ayah atau ibu dari kakek atau nenek
06 Bao Ayah atau ibu dari uyut
07 Jangga Waréng Ayah atau ibu dari bao
08 Udeg-udeg Ayah atau ibu dari janggawaréng
09 Kakait siwur Ayah/ibu dari udeg-udeg
10 Karuhun Silsilah ke atas yang sudah meninggal
11 Sesepuh Silsilah ke atas yang masih hidup

Istilah Kekeluargaan Kebawah

Nomer Nama Istilah Artinya
01 Anak turunan kahiji(turunan pertama)
02 Incu turunan kadua, anak ti anak (cucu, turunan kedua, anak dari anak)
03 Buyut turunan katilu, anak ti incu (cicit, turunan ketiga, anak dari cucu)
04 Bao turunan kaopat, anak ti buyut (turunan keempat, anak dari buyut)

Istilah Kekeluargaan Kesamping

Nomer Nama Istilah Artinya
01 Lanceuk Abang atau kakak, saudara laki-laki atau perempuan yang lebih tua
02 Adi Adik, saudara laki-laki atau perempuan yang lebih muda
03 Uwa Saudara laki-laki atau perempuan yang lebih tua (abang atau kakak) dari ayah atau ibu
04 Emang, Mamang saudara laki-laki yang lebih muda (adik) dari ayah atau ibu
05 Bibi Adiknya bapak ibu
06 Alo Keponakan, anak dari adik
07 Suan Keponakan, anak dari bag kakak
08 Kapilanceuk Sepupu, anak abang atau kakak dari ayah atau ibu
09 Kapiadi Sepupu, anak adik dari ayah atau ibu

Istilah Kekeluargaan yang ada hubungannya dengan Perkawinan

Nomer nama Istilah Artinya
01 Salaki Suami
02 Pamajikan Istri
03 Mitoha Mertua
04 Lanceuk Beuteung Abang atau kakak ipar, abang atau kakak kandung dari suami/istri
05 Adi beuteung Adik ipar, adik kandung dari suami atau istri

Istilah Nama Anak

Nomer Nama Istilah Artinya
01 Tunggal Anak tunggal
02 Cikal Anak sulung, anak yang lahir pertama
03 Panengah Anak tengah, anak yang lahir tengah-tengah
04 Pangais Bungsu Abang atau kakak dari anak bungsu, urutan kedua dari bawah
05 Bungsu Anak bungsu, anak yang lahir terakhir

Istilah Kekeluargaan Lainnya

Nomer Nama Istilah Artinya
01 Lanceuk Sabrayna Abang atau kakak sepupu yang masih satu turunan dari kakek atau nenek
02 Adi Sabrayna Adik sepupu yang masih satu turunan dari kakek atau nenek
03 Dulur pet ku hinis Saudara kandung, saudara satu ibu dan satu bapak
04 Dulur Sabaraya Dulur pisan, anakna emang atau bibi dan ua
05 Dulur Teges Saudara asli seibu sebapa
06 Indung téré Istri dari bapak yang bukan melahirkan kita
07 Bapa Téré Bapak dari Ibu yang bukan melahirkan kita
08 Dulur Patétéréan Anak indung atau bapa téré
09 Baraya Laér Baraya anu nurutkeun pancakaki geus jauh
10 Teu hir teu walahir Teu baraya saeutik-eutik acan
11 Bau-bau sinduk Baraya kénéh sanajan geus laér
12 Baraya Sakur anu aya panca kakina
13 Bésan Indung atau bapana minantu
14 Dahuan Salaki atawa pamajikanna lanceuk

Nah, dari daftar tabel di atas sekarang kita sudah tahu silsilah hubungan keluarga dalam bahasa sunda. Selain itu, kita juga supaya lebih tahu kosa kata anggota keluarga dalam bahasa sunda lainnya, kamu bisa belajar banyak tambahan materi belajar dari kandaga kecap ini. Semoga bermanfaat!