Silsilah Keluarga Dalam Bahasa Sunda (Pancakaki Sunda)

Silsilah keluarga dalam bahasa sunda atau istilahnya disebut dengan pancaki sunda adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antar keluarga. Dalam bangsa maupun bahasa budaya asing juga sebenarnya silsilah nama kekeluargaan ini memiliki pola-pola yang hampir sama, akan tetapi susah untuk diterjemahkan.

Baca juga: 40+ Istilah Patukangan Bahasa Sunda Contoh Kalimat dan Pertanyaan

Dalam adat istiadat masyarakat sunda, pancakaki atau istilah nama keturunan dalam keluarga ini  mempunyai dua arti, dimana masing-masing memiliki arti:

1. Pancakaki téh hartina pernahna jalma nyebut ka jalma deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya kénéh. Upamana baé, kumaha panca kakina si Andi ka si Wahyu, naha kaasup aki, paman, bibi, anak, incu, buyut. alo, suan, atawa lainna.

2. Pancakaki téh hartina mapay perenahna kabarayaan dina hubungan kakaluargaan, perenahan jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu ka asup baraya kénéh.

Silsilah Keluarga Dalam Bahasa sunda (Pancakaki Sunda)

Silsilah Keluarga Dalam Bahasa sunda (Pancakaki Sunda)

Selain belajar kosa kata dengan panca kaki ini, kita juga sekaligus tahu dan mengenal nama istilah dari sebutan nama-nama anggota keluarga kita yang ada dalam bahasa sunda, mulai dari keluarga inti, keluarga besar hingga keluarga kandung, saudara dan itilah-istilah dalam keluarga lainnya.

Baca juga: 100+ Nama Hewan Dalam Bahasa Sunda Lengkap Dan Kalimatnya

Nah, selain hubungan keluarga kandung ini, tentunya terdapat juga hubungan kekeluargaan secara turun temurun contohnya seperti ke atas ada kakek, nenek uyut, serta hubungan keluarga ke samping seperti ada paman, bibi, dan sepupu, dan yang lainnya. Berikut, dibawah ini ada beberapa silsilah dalam panca kaki bahasa sunda selengkapnya.

Istilah Kekeluargaan Keatas

NomerNama IstilahArtinya
01BapaAyah
02IndungIbu
03AkiKakek, ayah dari ayah atau ibu
04NiniNenek, ibu dari ayah atau ibu
05UyutAyah atau ibu dari kakek atau nenek
06BaoAyah atau ibu dari uyut
07Jangga WaréngAyah atau ibu dari bao
08Udeg-udegAyah atau ibu dari janggawaréng
09Kakait siwurAyah/ibu dari udeg-udeg
10KaruhunSilsilah ke atas yang sudah meninggal
11SesepuhSilsilah ke atas yang masih hidup

Istilah Kekeluargaan Kebawah

NomerNama IstilahArtinya
01Anakturunan kahiji(turunan pertama)
02Incuturunan kadua, anak ti anak (cucu, turunan kedua, anak dari anak)
03Buyutturunan katilu, anak ti incu (cicit, turunan ketiga, anak dari cucu)
04Baoturunan kaopat, anak ti buyut (turunan keempat, anak dari buyut)

Istilah Kekeluargaan Kesamping

NomerNama IstilahArtinya
01LanceukAbang atau kakak, saudara laki-laki atau perempuan yang lebih tua
02AdiAdik, saudara laki-laki atau perempuan yang lebih muda
03UwaSaudara laki-laki atau perempuan yang lebih tua (abang atau kakak) dari ayah atau ibu
04Emang, Mamangsaudara laki-laki yang lebih muda (adik) dari ayah atau ibu
05BibiAdiknya bapak ibu
06AloKeponakan, anak dari adik
07SuanKeponakan, anak dari bag kakak
08KapilanceukSepupu, anak abang atau kakak dari ayah atau ibu
09KapiadiSepupu, anak adik dari ayah atau ibu

Istilah Kekeluargaan yang ada hubungannya dengan Perkawinan

Nomernama IstilahArtinya
01SalakiSuami
02PamajikanIstri
03MitohaMertua
04Lanceuk BeuteungAbang atau kakak ipar, abang atau kakak kandung dari suami/istri
05Adi beuteungAdik ipar, adik kandung dari suami atau istri

Istilah Nama Anak

NomerNama IstilahArtinya
01TunggalAnak tunggal
02CikalAnak sulung, anak yang lahir pertama
03PanengahAnak tengah, anak yang lahir tengah-tengah
04Pangais BungsuAbang atau kakak dari anak bungsu, urutan kedua dari bawah
05BungsuAnak bungsu, anak yang lahir terakhir

Istilah Kekeluargaan Lainnya

NomerNama IstilahArtinya
01Lanceuk SabraynaAbang atau kakak sepupu yang masih satu turunan dari kakek atau nenek
02Adi SabraynaAdik sepupu yang masih satu turunan dari kakek atau nenek
03Dulur pet ku hinisSaudara kandung, saudara satu ibu dan satu bapak
04Dulur SabarayaDulur pisan, anakna emang atau bibi dan ua
05Dulur TegesSaudara asli seibu sebapa
06Indung téréIstri dari bapak yang bukan melahirkan kita
07Bapa TéréBapak dari Ibu yang bukan melahirkan kita
08Dulur PatétéréanAnak indung atau bapa téré
09Baraya LaérBaraya anu nurutkeun pancakaki geus jauh
10Teu hir teu walahirTeu baraya saeutik-eutik acan
11Bau-bau sindukBaraya kénéh sanajan geus laér
12BarayaSakur anu aya panca kakina
13BésanIndung atau bapana minantu
14DahuanSalaki atawa pamajikanna lanceuk

Nah, dari daftar tabel di atas sekarang kita sudah tahu silsilah hubungan keluarga dalam bahasa sunda. Selain itu, kita juga supaya lebih tahu kosa kata anggota keluarga dalam bahasa sunda lainnya, kamu bisa belajar banyak tambahan materi belajar dari kandaga kecap ini. Semoga bermanfaat!

Populer

Flashnews