Contoh Kecap Sangaran Bahasa Sunda dan Kalimatnya

Contoh kecap sangaran, dalam bahasa sunda kata "sangaran" artinya satu nama. Dalam bahasa sunda kita mengenal kecap sangaran, jadi maksudnya adalah kata-kata yang memiliki atau cara penulisan dan pengucapan yang sama, akan tetapi memiliki arti yang berbeda.

Baca juga: Sinonim Bahasa Sunda, Kecap Saharti dan Contoh Kalimatnya Lengkap!

“Kecap sangaran nyaeta kecap anu panulisanna jeung ngucapkeuna sarua, tapi miboga harti anu beda."

Sehingga, kecap sangaran (homograf) yaitu kata yang bentuknya sama akan tetapi berbeda artinya. Bentuk ini hanya ada dalam penulisan biasa, sebab dalam penulisan resmi tulisan é (e curek) itu dibedakan dengan e.

Contoh 1:

 • Apel = ngaran buah-buahan
 • Apel = Upacara

Contoh 2:

 • Jalak = Ngaran manuk
 • Jarak harupat = Hayam anu jago di adu

Pada contoh ke dua diatas, pada kecap atau kata "jalak" ini menunjukan nama salah satu burung, namun kata "jalak" juga dapat diterapkan pada kata "jalak harupat". Jarak harupat sendiri dalam bahasa sunda artinya adalah ayam yang pintar dalam bertarung. Jadi, meskipun sama dalam kata, cara penulisan dan penyebutannya akan tetapi artinya berbeda.

Contoh Kecap Sangaran Jeung Kalimahna

Contoh Kecap Sangaran Jeung Kalimahna

Selanjutnya, pada kalimat dibawah ini adalah contoh-contoh dari kecap sangaran atau kata-kata yang sama bentuknya namun artinya berbeda, perhatikan pada kata-kata yang berwarna merah pada kalimat dibawah ini.

Kecap sangaran jeung kalimahna

1. Kecap sangaran “Jaga”

 • jaga = petugas pikét
 • jaga = waktu nu bakal datang

Contoh kalimahna:

a. Méméh asup ka lapangan badminton téh, bébéja heula ka petugas jaga.
b. Jaga mah ieu tempat téh bakal kakeueum ku bendungan.

2. Kecap sangaran “Pajeng”

 • pajeng = payu
 • pajeng = payung

Contoh kalimahna:

a. Lahan taneh téh teu acan pajeng diicalna.
b. Bu Guru nganggo pajeng ka sakola.

3. Kecap sangaran “Jadi”

 • jadi = tuluy
 • jadi = tumuwuh

Contoh kalimahna:

a. Kelas 6 teu jadi piknik ka Dupan téh.
b. Pepelakan su'uk di kebon sakola teh geus jadi.

4. Kecap sangaran “Buku”

 • buku = kitab (sababaraha lambar kertas, dijilidan)
 • buku = sambungan antara dua ruas awi

Contoh kalimahna:

a. Murid-murid keur maca buku dongéng di kelas.
b. Penjaga sakola keur motong awi palebah bukuna.

5. Kecap sangaran “Ukur”

 • ukur = ngukur pikeun nganyahokeun panjangna atawa legana
 • ukur = ngan, semet

Contoh kalimahna:

a. Ukur, lapang poli téh sabaraha panjangna!
b. Sakola si Andi ngan ukur tamat SD.

Kesimpulan:

Jadi, apa itu kecap sangaran? Kecap sangaran atau bisa juga disebut juga dengan homonim merupakan kata yang cara penulisan dan pengucapannya seirama, tetapi mempunyai beberapa definisi arti yang berbeda.

Baca juga: √ Contoh Gaya Bahasa Sunda Lengkap Beserta Kalimat dan Artinya

Nah, mungkin itu saja artikel yang dapat dituliskan pada kesempatan kali ini, bagaimana mudah dimengerti bukan? Semoga tulisan ini bermanfaat buatmu serta dapat menambah wawasan kita dalam belajar bentuk-bentuk kata dalam bahasa sunda.