33+ Contoh Kecap Kantetan, Rakitan Dalit Jeung Anggang

Kecap kantetan merupakan kecap atau kata gabung yang terdiri dari dua kata atau lebih (majemuk) sehingga kata-kata yang digabungkan tersebut mengandung suatu arti yang berbeda dari kata asalnya.

Kecap Kantetan

Contoh Kecap Kantetan
Kecap Kantetan

“Kecap kantétan nyaéta kecap anu diwangun ku dua kecap atawa leuwih sarta mibanda harti anu béda tina harti kecap anu jadi bagian wangunna, kecap kantétan mangrupa kecap anu diwangun ku cara ngantétkeun dua wangun dasar, boh cakal jeung cakal boh kecap jeung kecap, atawa campuran duanana, sarta ngandung harti anu mandiri. Prosés ngawangun kecap kantétan disebut ngantétkeun (komposisi).”

Найкращі програми для мобільного покеру 2022 року

Для мобільних користувачів Вулкан: казино №1 в Україні доступні численні спеціальні покерні програми. Найкращі покерні додатки мають багатостолові опції, прості у використанні кнопки та інтуїтивно зрозуміле лобі. Якщо ви шукаєте нову програму для мобільного покеру, ми розглянемо деякі аспекти та функції, які роблять ці програми вартими уваги.

Незалежно від того, чи граєте ви на розвагу чи на реальні гроші, наведений нижче список програм — це лише деякі з найбільш доступних програм на ринку сьогодні.

Ciri Kecap Kantetan

Kecap kantétan memiliki ciri utama, yaitu ciri pada struktur dan ciri pada artinya. Umumnya kecap kantétan mengandung satu arti yang mandiri, yaitu arti yang berbeda dari arti unsur-unsur kata yang membentuknya. Contohnya: “Amis budi” artinya bukan budinya yang manis atau amis, akan tetapi artinya ‘marahmay, soméah’ atau (baik budi).

Baca juga: Kumpulan Contoh Kecap Panganteur (Kecap Anteuran) Jeung Contoh Kalimahna

Dalam bahasa sunda sendiri “kantétan” artinya sambung atau gabung, sedangkan “kecap” artinya kata. Jadi, kecap kantetan adalah istilah dalam bahasa Sunda yang berarti kata gabung, jika diperhatikan kecap kantetan sendiri memiliki arti kata yang disatukan.

Contoh Kecap Kantetan

Dilihat dari bentuk katanya, kecap kantétan memiliki fungsi untuk membangun kata kerja, kata barang, kata sifat, kata bilangan dan kata tugas, dan semuanya itu memiliki strukturnya masing-maing, dibawah ini adalah beberapa contoh-contoh kecap kantétan-nya.

No.Kecap Kantétan
01taleus ateul
02julang ngapak
03ketuk tilu
04kedok bakal
05nulak cangkéng
06medal sila
07diteureuy buleud
08epung lawung
09lepas tangan
10barangbéré
11padalarang
12silihasih
13haneut moyan
14ngégél curuk
15jangkung lenjang
16mangsa bodo
17dalapan turuy
18lima losin
19parandéné
02sok sanajan
21sigana baé
21moal boa
22dahar isuk
23solat peuting
24Suuk kulub
25sangu liwet
26cau ambon
27sangray jagong
28korsi hoé
29prasajarah
30adi lanceuk
31tepung lawung
32handap asor
33pinter kodék

Jenis-Jenis Kecap Kantétan


Jika kita lihat dari bentuknya, kecap kantétan dibedakan menjadi dua bentuk atau dua jenis, yakni kecap kantetan rakitan dalit atau eksosentris dan kecap kantetan anggang atau endosentris.

Kantétan Rakitan Dalit (Eksosentris)

Kecap rakitan dalit adalah kata gabung yang memiliki arti yang sama atau mendekati dengan arti dari masing-masing kata yang membentuknya, yang dimaksud dengan dalit sendiri adalah “paten“. Jadi maksudnya adalah kecap yang dimana artinya tidak dapat diubah atau diganggu gugat.

“Rakitan dalit, nyaéta kecap kantetan nu sipatna éksosentris, patali unsur-unsurna geus awor pisan nepi ka bener-bener mangrupa hiji kecap nu boga harti mandiri nu béda tina harti unsur-unsurna. Ku kituna, distribusina teu sarua jeung salasahiji atawa sakabéh unsurna”

Contoh Kecap:

No.Rakitan Dalit
01panonpoé
02kaca piring
03para hulu
03para hulu
04raja kaya
05gede hulu
06amis budi
07­panon poe
08­tiis leungeun
09dulang tinande
10gurat batu
11balas bogo
12meupeus keuyang
13kembang buruan
14garuda ngupuk
15naga sari
16putri noong

Kantétan Rakitan Anggang (Endosentris)


Kecap rakitan anggang adalah kata gabung yang memiliki arti berbeda sama sekali dengan arti tiap-tiap kata yang membentuknya. Contohnya seperti kecap “kurung batok” artinya bukan sangkar atau tempurung akan tetapi artinya adalah orang yang jarang bepergian atau orang yang jarang keluar rumah.

Baca juga: 4+ Jenis Kecap Rajekan Bahasa Sunda dan Contohnya

“Rakitan anggang nya éta kecap kantétan anu sipatna éndoséntris, patali unsur-unsurna can awor pisan, harti éta kecap kantétan masih katitén tina unsur-unsurna. Ku kituna, distribusina sok sarua jeung sala sahiji atawa sakabéh unsurna.”

Contoh Kecap:

No.Rakitan Anggang
01seuri konéng
02balé nyungcung
03taleus ateul
04kacang panjang
05panon hideung
06indung bapa
07korsi goyang
08dodol garut
09buku tulis
10peureum hayam
11keukeuh peuteukeuh
12hideung santen
13beureum euceuy
14koneng umyang
15lomari beusi

Kesimpulan

Kecap kantetan merupakan suatu kata yang dibentuk oleh dua atau beberapa kata yang dapat mempunyai arti yang sama atau mendekati dengan tiap-tiap kata yang membentuknya atau bisa juga memiliki arti yang berbeda dengan kata yang membentuknya. Oleh karena itu, kecap rakitan dibagi menjadi dua jenis yakni kantetan rakitan dalit dan kecap rakitan Anggang.

Rangkaian dari kecap-kecap kantetan diatas umumnya tidak menghasilkan makna yang mendalam, akan tetapi biasanya menghasilkan makna khusus yang mandiri. Arti dari kecap kantetan sendiri sulit untuk di asumsikan artinya karena membentuk arti yang baru, namun meskipun demikian ada beberapa kecap kantétan yang masih bisa di artikan gramatikalnya atau proses melekatnya bentuk kata yang satu dengan bentuk yang lainya.

 

Populer

Flashnews