Cerita Dongeng Lutung Kasarung Bahasa Sunda, Lengkap!

By | Desember 30, 2015

Basasunda.com – Dalam Cerita dongeng lutung kasarung bahasa sunda ini akan menceritakan tentang kisah seekor kera yang tak lain ternyata adalah sesosok pria yang sangat tampan yang bertemu dengan ratu yang sangat cantik bernama purbasari.

Baca juga: Kumpulan 15+ Judul Dongeng Sunda Legenda Sasakala Jawa Barat!

Cerita sasakala lutung kasarung bahasa sunda lengkap!
Kisah tentang dongeng bahasa sunda lutung kasarung ini merupakan cerita yang berasal dari daerah jawa Barat. Nah, langsung saja berikut dibawah ini adalah cerita dongengnya.

LUTUNG KASARUNG
(Cerita Dongeng Dari Jawa Barat)

Dina jaman kapungkur, di tatar pasundan aya hiji karajaan anu di pimpin ku saurang raja anu wijaksana, namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis, namina Purbararang sarta adi na Purbasari.Dina wanci ngadeukeutan ahir hayatnya, raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsu na pikeun nga gentosan jabatana. “Abdi atos sepuh teuing, waktuna abdi turun tahta.” Ceuk raja Prabu.

Lamun, dilain sisi Purbararang, nu mangrupakeun kakana purbasari manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun Bapana. “Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi anu ngagantikeuna.” ceuk Purbararang naroskeun ka tunangan na, nu namina Indrajaya.

Ku sabab sirik, purbararang teras ngagaduhan niat jore ka purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung.

Saentos kitu, Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir kakana. “Jalma anu dikutuk sepertos maneh, henteu pantes jadi saurang Ratu !” Ceuk Purbararang.

Saterusna, manehna nitah saurang Patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka purbasari, sarta anjeuna mangnyieun keun hiji pondok kanggo Purbasari.

Anjeuna oge masihan nasehat ka Purbasari,“Sing Tabah Tuan Putri. Cocobi ieu tangtos pasti lekasan, Anu Maha Kawasa sareng Putri”. “Hatur nuhun.” Bales Purbasari.

Salila di leuweung, purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan anu balalager ka manehna. Diantara sasatoan, aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius namina nyeta lutung kasarung.

Nanging, monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan.

Dina wanci onggal wengi, di bulan purnama. Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeuna ngalakukeun semedi. Manehna menta hiji hal ka Dewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk biasa.

Dina semedi eta, taneuh nu aya di dekeut Lutung kasarung barobah jadi hiji telaga alit, cai na herang kacidaan. Cai na ngandung ubar anu seungit pisan.

Enjing poena, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah purbasari ibak di telaga eta. “Naon mangpaatna pikeun abdi?” Pikir Purbasari.

Nangging, anjeuna nurutkeun wae. Teu lami sanggeus manehna nyeburkeun awakna. Kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sepertos harita deui. Purbasari rewas pisan dicampur ku hawa atoh sabot manehna ngaca ditelaga eta, kulitna bisa mulus deui.

Dina wartos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunangana indrajaya sarta para pangawalna.

Satepina di hutan, purbararang manggihan adinya si purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kos harita.

Purbararang embungen eleh, teras anjeuna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. “Saha anu paling panjang buukna, manehna anu menang!” Saur Purbararang.

Mimitina Purbasari alimeun, nanging purbararang teras-terasan ngadesek. Nah  pas ditingali, buuk Purbasari malah nu lewih panjang ti purbararang.

“Kajeun ayena abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan, tah ieu tunangan abdi”, saur Purbararang sabari nyampeurkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah da lantaran kabingungan.

Ahirna, purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas mangmenangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak ngabahak-bahak. “Jadi monyet eta tunangan maneh?” Saur purbararang.

Dina wanci eta oge, Lutung Kasarung teras geura semedi sakedap, sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacidaan, lewih-lewih ganteng ti Indrajaya.

Sadaya nu aya didinya rewasen ningali kajadian eta. Purbararang ahirna ngaku kaelehan nana, sarta menta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka purbasari.

Manehna menta dihampurakeun sagala kasalahan nana ka purbasari, sarta menta supardos henteu dihukum. Purbasari anu bageur, langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana purbararang.

Sanggeus kajadian eta, ahirna maranehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari ahirna jadi saurang ratu, di rendengan ku saurang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan purbasari salami dileweung, nyaeta lutung kasarung.

 

Dari cerita sasakala lutung kasarung diatas, bisa kita ambil hikmah yang sangat penting, yakni bahwa “perbuatan yang syirik itu sangatlah tidak baik.” Nah, demikianlah cerita sasakala bahasa sunda kali ini, semoga bermanfaat.

Sumber referensi: google.com

Baca juga:
• Kumpulan Contoh Dongeng Jenis MITE, Bahasa Sunda
• Cerita Sasakala Tentang Malin Kundang

One thought on “Cerita Dongeng Lutung Kasarung Bahasa Sunda, Lengkap!

  1. eJang

    7 putri rupina mah, nanging nu teu acan ngadahub duaan, nu cikal sareng nu bungsu.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.