Dongeng Sunda Sasakala Talaga Warna, Sejarah jeung Mitosna

Dongeng Sunda Sasakala Talaga Warna

Dongeng sunda sasakala talaga warna – Pada dongeng kali ini akan menceritakan tentang asal-usul atau awal mula Wisata Telaga warna atau dalam bahasa sunda “Talaga warna” cerita yang berasal dari desa tugu, di kecamatan cisarua Kabupaten Bogor, yang berada tepat di kawasan Puncak Bogor.

“Sasakala talaga warna merupakan dongeng yang berasal dari daerah desa tugu, kecamatan cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat.”

Sasakala talaga warna dari desa tugu, kecamatan cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Basasunda.com)

Keistimewaan Talaga Warna

Keistimewaan yang terdapat di talaga warna yaitu airnya yang terkadang dapat berubah warna hingga tujuh warna setiap saat. Terkadang menjadi hijau seakan menyatu dengan warna pepohonan yang ada di sekitarnya, berwarna cokelat, kuning gelap, hingga berwarna kuning terang.

Secara ilmiah, perubahan ini disebabkan oleh ganggang di telaga, yaitu sejenis Tumbuhan algae yang dapat berubah-ubah warnanya, jadi seolah-olah air danau tersebut terlihat berubah warna. Namun ada juga yang berpendapat lain, bahwa perubahan tersebut disebabkan karena adanya pantulan sinar matahari yang menyinari tumbuh-tumbuhan di sekitaran telaga.

Keistimewaan lainnya di tempat ini adalah adanya berbagai jenis flora asli hutan tropika dari pegunungan, seperti paku tiang, rame, dan rotan. serta aneka jenis satwa yang hidup di dalam kawasan cagar alam tersebut.

aneka jenis satwa yang hidup di talaga warna

Mitos talaga warna yang berkembang di masyarakat

Adanya 2 Ikan purba?


Di balik keindahan alam dan udara pegunungannya yang sejuk, mitos dan nuansa mistik pun menyelimuti lokasi tersebut. Menurut masyarakat yang tinggal sekitar tempat tersebut, di telaga ini hidup 2 ekor ikan purba yang berwarna hitam dan kuning dari dahulu kala, yang bernama Layung (ikan merah) dan Tihul (ikan hitam) yang konon sampai saat ini masih ada di sana.

Ikan ini jarang muncul ke permukaan hingga ada kepercayaan di masyarakat, bahwa barang siapa yang bisa melihat dua ikan ini maka semua cita-citanya bakal tercapai. Selain itu Masyarakat juga percaya bahwa air dari Talaga Warna ini punya khasiat dan bisa digunakan untuk pengobatan.

Keanehan ini yang membuat banyak orang mengambil airnya untuk obat, bahkan pada bulan dan hari tertentu tempat ini sering dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat yang mempercayai hal tersebut. Sebagian orang memang ada yang percaya dengan cerita legenda atau sasakala itu, namun tidak sedikit dari banyak pengunjung yang datang ke Telaga Warna hanya untuk berwisata.

Baca juga: Kumpulan 15+ dongeng sunda legenda sasakala di jawa barat

Area kawasan Telaga Warna ini sendiri ditetapkan sebagai Kelompok Hutan oleh Surat Keputusan Gubernur Belanda pada tahun 1927. Dan berikut ini adalah beberapa foto yang memperlihatkan susasana di talaga warna pada jaman dahulu.

Foto talaga warna jaman dahulu
Foto oleh: wikipedia.org

Sejarah talaga warna

Di sisi lain dari mitos di telaga ini juga terdapat pula sebuah legenda unik yang berkembang secara turun temurun di kalangan masyarakat sekitar mengenai asal mula terbentuknya danau ini, yang sekaligus akan kita ceritakan pada dongeng sunda sasakala talaga warna ini.

Menurut Legenda, Telaga Warna terjadi karena ulah dari seorang putri manja yang bernama Putri Gilang Rukmini dari  kerajaan Kutatanggeuhan yang menolak hadiah ulang tahun dari orang tuanya berupa kalung berlian. Dan berikut adalah dongeng telaga warna dalam bahasa sunda dan artinya selengkapnya.

Dongeng Sunda Sasakala Talaga Warna

Jaman baheula, di daerah puncak bogor leuwih tepatna di lamping gunung lemo sakitaran pagunungan mega mendung aya sahiji karajaan nu ngarana kutatanggeuhan. Ngaran karajaan ieu teh asalna tina kecap “Kuta” nu miboga harti tempat jeung “Tanggeuhan” nu hartina andalan. Karajaan ieu oge sok di sebut karajaan kemuning kemangi.

Karajaan kutatangguhan di pingpin ku saurang raja Prabu Swarnalaya, nu istrina prameswari nu ngarana ratu purbamanah. Di mangsa kapamingpinnana, kerajaan ieu teh ka koncara damai, subur, makmur, jeng tengtrem, teu aya hiji oge kaluarga anu ka kurangan kadaharan. Namun sanajan kitu, prabu Swarnalaya jeung prameswari can ngarasa bungah.

Sabab, mang taun-taun lilana kawin maranehana encan di karuniaan pun anak. Padahal sagala cara geus dilakukeun, saperti nginuman jamu tradisional, nepi ka menta saran ka panasehat karajaan, tapi angger weh teu aya hasilna. Saterusna sang raja Swarnalaya mutuskeun pikeun tatapa di goa.

Sageus babaraha lilana, ahirna raja menang hiji wangsit, ku ijin ti kawasa sageus babaraha bulan prameswari teh hamil jeung ngalahirkeun putri anu gumelis kacida, nu di bere ngaran nyi ajeng gilang rinukmi atawa sok disebut oge putri ayu kencana ungu.

Ku saking nyaahna ka putrina, sagala kahayang diturutkeun kabeh, da puguh anak hiji-hijina. Saparantos putrina rumaja, sang raja ngayakeun pesta jeung merekeun hadiah ka mangrupa kalung.

Tapi, nyi ajeng gilang rinukmi kalah embungeun narima hadiah eta, malah dipiceun jeung dialungkeun nepi kalung nu tina inten berlian eta awur-awuran, tutungna indungna ceurik teu eureun-eureun.

Barengan jeung kitu, aya sahiji kajadian dimana aya lini gede ngagoncang jeung kaluar cai tina jero taneuh, nu mikin lila mikin ngagedean, nepi ka ahirna ngalelepkeun karajaan kutatanggeuhan jeung sagala isina.

Di jero dasar talaga sok mancarkeun cahya nu warna-warni, nu ceuk beja mah asalna tina kalung inten berlian kasebat, ku sabab kitu talaga eta dingaranan talaga warna teh.

Arti Dongeng Terjemahannya:

Jaman dahulu, di daerah puncak bogor lebih tepatnya di lereng gunung lemo sekitaran pegunungan mega mendung ada sabuah kerajaan yang bernama kutatanggeuhan. Ngaran kerajaan ini berasal dari kata “Kuta” yang memiliki arti tempat dan “Tanggeuhan” yang artinya andalan. Karajhaan ini juga suka dibut dengan kerajaan kemuning kemangi.

Karajaan kutatangguhan di pimpin oleh seorang prabu swarnalaya, yang istrinya permaisuri bernama ratu purbamanah. Di masa kepemimpinannya, kerajaan ini terkenal damai, subur, makmur, dan tentram, tidak ada satu keluarga pun yang kekurangan makanan. Meskipun demikian, prabu swarnalaya dan permaisuri belum merasa bahagia.

Sebab, bertahun-tahun lamanya menikah mereka belum dikaruniai seorang anak. Padahal segala cara sudah dilakukan, seperti meminum jamu tradisional, sampai memintaa saran ka penasehat kerajaan, tapi tetap saja tidak ada hasilnua. Seterusnya sang raja swarnalaya memutuskan untuk bertapa di goa.

Setelah beberapa lama, akhirnya raja mendapatkan sebuah wangsit, atas ijin yang kuasa sesudah beberapa bulan permaisuri hamil dan melahirkan anak perempuan yang cantik sekali, yang di berinama nyi ajeng gilang rinukmi atau biasa disebut juga putri ayu kencana ungu.

Karena begitu sayangnya ke putrinya, segala keinginan putrinya di berikan semua, karena anak satu-satunya. Sesudah putrinya remaja, sang raja mengadakan pesta dan memberikan hadiah berupa kalung.

Tetapi nyi ajeng gilang rinukmi malah tidak mau menerima hadiah itu, malah membuang dan melemparkannya sampai kalung dari intan berlian tersebut berceceran. Ujung-ujungnya ibunya menangis tak henti-henti.

Berbarengan dengan itu, ada suatu kejadian dimana ada gempa besar mengguncang dan keluar air dari dalam tanah, yang makin lama semakin membesar, sampai akhirnya menenggelamkan kerajaan kutatanggeuhan dan segala isinya.

Di dalam dasar telaga suka memancarkan cahaya yang berwarna-warni, ada yang bilang asalnya dari kalung intan berlian tersebut, oleh sebab itu lah telaga itu diberi nama telaga warna.

Nah, demikianlah dongeng sunda sasakala talaga warna dan artinya beserta keistimewaan, sejarah, dan mitos yang terdapat di telaga warna yang ada dikalangan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tersebut, khususnya di desa tugu, kecamatan cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Dongeng Sunda Sasakala Situ Bagendit, Kesimpulan jeung Ringkasana

Populer

Flashnews