Cerita Sasakala Tentang Malin Kundang Bahasa Sunda!

Basasunda.com – Dalam Cerita sasakala bahasa sunda kali ini akan menceritakan kisah tentang malin kundang yang durhaka kepada ibunya, yang akan diceritakan dengan menggunakan bahasa sunda.

Ada makna penting yang dapat kita ambil dari sebuah cerita dongeng ini, yaitu kita harus berbakti kepada orang tua terutama kepada ibu, selayaknya kita tahu karna surga berada ditelapak kaki ibu.

Cerita sasakala malin kundang bahasa sunda merupakan cerita yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, langsung saja, berikut dibawah ini adalah cerita sasakala tentang malin kundang, silahkan langsung saja di simak.

Cerita Sasakala Malin Kundang Bahasa SundaCerita sasakala malin kundang bahasa sunda

Harita, aya hiji keluargi di pesisir wilayah di Sumatra barat. Keluargi eta ngagaduhan saurang anak anu dipasihan ngaran Malin Kundang. Kaayaan keluargi eta mani miskin pisan.

Nah, dina hiji poe bapana si malin kundang angkat ka negri peuntas. Ageung harepan malin sarta indungna, hiji dinten engke bapana datang nyandak seueur artos, nu tiasa kanggo meser kaperluan sapopoe. Saenggeus sa sasih-sasih lamina, nangging bapana teh heunte kunjung dongkap wae, ahirna pupus harepan Malin Kundang sarta indungna.

Sanggeus Malin Kundang jadi dewasa, anjeuna mikir, sarta mutuskeun bade milarian nafkah ka negri peuntas deui, dina nalika abeh kaya. Ahirna. Malin Kundang ngiring naek kapal dagang sareng saurang nahkoda kapal nu aya di lembur halamana, anu atos sukses ti heula.

Salila malin kundang aya dina kapal, Malin seueur diajaran elmu pikeun pelayaran. Malin diajar leukeunan, sareng rerencangana anu boga pangalaman, sarta ahirna anjeunna mani jago pisan dina perkawis soal pelayaran. Atos loba pulau anu didatangan na.

Dugi nembe hiji dinten di teungah-tengah jalan, kapal anu ditaekan ku si malin kundang di serang ku bajak laut. Sadaya barang dagangan anu aya di kapal dirampok kabeh ku bajak laut. Sarta jalmi-jalmina anu aya di kapal diparaehan kabeh ku para bajak laut. Malin Kundang untung pisan, heunte paeh, ku sabab, sabot kajadian eta lumangsung, Malin nyumput dina hiji ruang alit anu katutupan ku kayu.

Malin Kundang ngarasa serba-salah ditengah laut, dugi ahirna kapal eta kadampar dina pesisir laut. Dina sesa tanagana nu aya, Malin Kundang mapah nuju desa anu pangdeukeutna. Satibana di hiji desa, Malin Kundang ditulungan ku balarea desa. Malin kundang teras nyaritakeun kajian sabenerna.

Desa eta, nyaeta hiji desa anu subur pisan. Singkat carita, salila malin kundang cicing didinya ku getol sarta gigihna malin kundang dina didamel, akhirna malin kundang jadi jalma sukses jeung kaya. Malin ngabogaan seueur kapal pikeun dagang sarta anak buah nugi nepi ka jumlahna langkung ti 100 jalmi.

Sanggeus malin kundang jadi jalma kaya, Malin Kundang teras nikah. Dina hiji wartos, Malin jeung pamajikanna mangkat ngalayar naek kapal anu ageung pisan sarta endah, nu dibarengan ku anak buah kapal sarta pangawalna anu seueur.

Pas nepi ka hiji desa, nyeta kampung halamana. Indung Malin Kundang anu saban dinten ngadoan anakna, ningali kapal anu endah pisan lebet ka palabuhan. Indungna ningali aya dua jalmi anu keur tatih dina luhur kapal, sarta ngarasa yakin yen eta teh anakna, nyaeta si Malin Kundang anu mangkat harita.

Malin Kundang turun tina kapal, teras manehna dipapag ku indungna. Di tingali-tingali ti dekeut, aya urut goresan dipanangan katuhu lalaki eta, indungna beuki yakin bahwa eta teh anakna si Malin Kundang. “Malin Kundang, anaking, anaking! Naha anjeun mios sakitu lamina, mani teu masihan kabar?” Ceuk indungna sabari nangkeup keunceng ka si Malin Kundang.

Nanging, si malin Kundang malah ngalepaskeun tangkepan indungna, sarta ngajorongkeun indungna dugi ka ragag, sarta nyarios: “Awewe teu nyaho diri, gagabah wae anjeun minangka jadi indung kuring ” Ceuk Malin Kundang ka indungna.

Malin Kundang, pura-pura henteu wauheun ka indungna, ku sabab isin ningali indungna anu atos kolot sarta make baju compang-camping. “Eta indung anjeun?” Taros pamajikana si Malin Kundang.

“Lain, manehna mah ngan saurang pengemis anu nyangka jadi indung kuring, supados meunangkeun harta ti kuring ” Bales si malin kundang ka pamajikana. Ningali kalakuan sarta omongan anu semena-mena eta, indung Malin Kundang ngambek pisan. Manehna henteu nyangka anakna bakal barobah jadi budak anu doraka.

Nugi kaambek indungna anu beuki ageung pisan, teras anjeuna nedahkeun pananga bari nyarios ” Oh.. Gusti pangeran anu ageung, lamun leres anjena anak abdi, abdi sumpahan manehna barobah jadi batu”. Saur indungna. Henteu sabaraha lami saterusna angin kenceng datang, goncang sarta badai dahsyat dongkap ngancurkeun sakabeh kapal si Malin Kundang.

Sanggeus eta, lalaunan awak si Malin Kundang barobah jadi kaku, jengker, sarta lami-kalami ahirna ngawangun barobah jadi kaayaan hiji batu karang, nugi nepi ka ayena.

 

Nah, begitulah takdir dari kisah si malin kundang dan balasan baginya karena durhaka kepada ibunya. Mudah-mudahan dengan cerita sasakala bahasa sunda tentang malin kundang ini, bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap ibu kita masing-masing. Lebih berbakti, patuh, dan menghormatinya.

sumber referensi: google.com

Baca juga: Cara Menulis Cerita Pengalaman Pribadi Mengesankan Dengan Bahasa Sunda

Populer

Flashnews