Khasiat Peuteuy Pikeun Kasehatan

“Khasiat Peuteuy”

Artikel Tentang Kesehatan Bahasa Sunda dengan judul "Khasiat Petey pikeun kasehatan"
Peuteuy atawa Pete di masarakat urang geus pohara kaceluk, hususna masyarakat golongan tengahan ka handap, buah peuteuy memang remen oge jadi menu kadaharan sapopoe.

Loba diantara urang pastina tacan nyaho kandungan anu aya dina peuteuy. Di jero peuteuy tetela ngabogaan kandungan gula alami nyaeta Sukrosa, Glukosa, sarta Fruktosa, kalayan kombinasi serat.

Kombinasi ti zat kasebut tetela bisa ngahasilkeun stamina atawa tanaga anu gancang. Nurutkeun panalungtikan para ahli, ngadahar dua porsi peuteuy bisa ngahasilkeun tanaga anu ageung salila 90 menit, mangka henteu heran lamun loba atlet olahraga sarta pagawe beurat ngajadikeun peuteuy menu favorit maranehanana.

Tetela buah peuteuy anu salila ieu mindeng dihina kulantaran bauna, nanging loba khasiat pikeun kasehatan urang, diantawisna tiasa ngubaran sagala rupa panyakit kawas ngaleungitkeun Depresi, PMS (premenstrual syndrome), nyagerkeun Anemia, darah tinggi, nyeuri lambung, Kagemukan, Sembelit, Stroke sarta sejenna.

Khasiat Peuteuy Pikeun Kasehatan

Depresi

Pikeun maranehanana anu ngalaman depresi bisa mecakan ngadahar peuteuy, sabab dina kandungan peuteuy aya Tryptophan, nyaeta zat sajenis protein anu dirobah awak jadi Serotonin.

Tah zat ieu anu nyieun hiji jalma anu ngalaman depresi bisa ngarasa leuwih tenang, ngabenerkeun kahayang (mood) sarta sacara umum nyieun hiji jalma leuwih bagja, sarta nenangkeun sistem saraf.

PMS (Premenstrual syndrome)

Tah pikeun para wanoja anu mindeng ngalaman PMS (Premenstrual Syndrome) pas datang bulan, henteu kudu nginum pel atawa naon wae, cukup kalayan ngadahar peteuy wae, mangka masalah bisa ditutaskeun. Vitamin B6 anu aya dina peuteuy tiasa ngatur kadar gula darah dijero awak.

Anemia

Pikeun penderita Anemia (Kurang sel darah merah), peuteuy ngabogaan kandungan zat beusi anu loba, mangka bisa mantuan menstimulasi produksi sel darah merah, sarta mantuan lamun lumangsung urang keur anemia.

Tekanan darah tinggi

Pikeun maranehanana anu ngabogaan Tekanan darah tinggi (hipertensi) sarta penderita Stroke, kandungan Kalium anu luhur dina peuteuy bisa mantuan ngobatan tekanan darah.

Sembelit

Kandungan serat anu luhur dina peuteuy nyieun hiji jalma anu ngalaman gangguan pencernaan sapertos sembelit bisa balik normal deui.

Kagemukan

Dumasar panalungtikan ti Institute of Psychology Austria anu nyatakeun yen tekanan dina waktu gawe ngabalukarkeun jelema mindeng ngahontal kadaharan anu menenangkan kawas coklat sarta keripik. Kalayan nempo ka 5.000 pasien di imah gering, peneliti manggihan yen lolobana jelema jadi gemuk alatan tekanan gawe anu luhur.
Laporan menyimpulkan yen, pikeun nyingkahan napsu ngadahar kadaharan alatan panik, urang perlu ngadalikeun kadar gula dina getih kalayan ngemil kadaharan luhur karbohidrat saban dua jam pikeun ngabela kadarnya tetep. Mangka mengkonsumsi peuteuy nyaeta solusi anu pangalusna.

Nyeuri lambung

Anu ngaderita nyeuri wae lambung, ngonsumsi peuteuy bisa mantuan ngarawat sistem pencernaan. Hal ieu disebabkeun textur peuteuy anu lembut sarta lemes. Sajaba ti eta, peuteuy bisa nganetralkeun asam lambung sarta ngurangan iritasi dina lambung.

Stress

Stress mangrupa panyakit anu loba dipanggihan dina aktifitas sapopoe, stres kusabab pikiran atawa tungtutan gawe anu bisa nyieun loba masarakat ngalaman panyakit strees.

Zat Kalium dina peuteuy nyaeta mineral penting, anu mantuan pikeun nganormalkeun detak jantung, ngirim oksigen ka otak, sarta mengatur kaseimbangan cairan kana awak.

Jadi, lamin hiji jalma ngalaman stress, metabolisme dina awak baris ngaronjat, ku kituna kadar kalium dina awak jadi ngurangan. Perkawis ieu bisa ditungkulan ku cara dahar peuteuy anu loba zat kaliumna.

Stroke

Ditingali tina hasil riset anu pernah ditulis di “The New England Journal of Medicine” ngadahar peteuy minangka bagian ti kadaharan sapopoe, kusabab bisa nurunkeun resiko panyakit stroke nepi ka 40%.

Tah, ayeuna dipikanyaho kumaha mere mangpaatna buah peuteuy teh, buah anu mindeng meunang ejekkan alabatan ambeu anu ditimbulkeun ti ngadahar peuteuy, geuningan loba pisan mangpaat anu bisa urang menangkeun kucara rajin ngonsumsina.

Karbohidrat dina peuteuy tetela oge leuwih gede dibandingkeun buah apel, peuteuy ngabogaan protein opat kali lipat lewih loba. Sarta karbohidrat dua kali leuwih loba, tilu kali zat fosfor, lima kali Vitamin A jeung zat beusi, sarta dua kali lipat vitamin sarta mineral sejenna.

Zat kalium anu luhur dina peuteuy ngajadikeun peuteuy kadaharan pangalusna. Geus waktuna “peuteuy jadi menu favorit urang Sunda“, Ngadahar peuteuy unggal poe, baris ngajauhkeun urang kana panyakit.

Terjemahan:

“Khasiat Petai”

Petai di masyarakat kita sudah begitu terkenal khususnya masyarakat golongan Tengah ke bawah, buah petai memang menjadi makanan sehari-hari dan banyak diantara kita pastinya tidak tahu kandungan yang ada dalam petai, di dalam petai Memiliki kandungan gula alami, sukrosa, glukosa, serta glukosa, dengan kombinasi serat alami.

Kombinasi dari zat tersebut ternyata bisa menghasilkan stamina atau tenaga yang cepat, menurut para ahli memakan dua porsi petai dapat menghasilkan tenaga yang besar selama 90 menit. Jadi tidak heran apabila banyak atlet serta bekerja berat menjadikan petai sebagai menu favorit mereka.

Meskipun selama ini petai dihina karena baunya, namunbanyak khasiat untuk kesehatan kita, diantana yaitu dapat menyembuhkan segala macam penyakit seperti menghilangkan depresi, menghilangkan anemia, darah tinggi, sakit lambung, kegemukan, sembelit, stroke, dan lainnya.

Khasiat Petai untuk kesehatan

Depresi

Untuk mereka yang mengalami depresi dapat mencoba memakan petai, sebab dalam kandungan petai ada Tryptophan nyaitu zat sejenis protein yang dapat dirubah didalam tubuh menjadi Serotonin.

Nah, zat ini dapat membuat seseorang yang mengalami depresi agar merasa lebih tenang, memperbaiki mood serta secara umum membuat seseorang lebih bahagia, serta menenangkan sistem saraf.

PMS (Premenstrual syndrome)

Nah untuk para Remaja yang sedang mengalami PMS saat sedang datang bulan, tidak usah minum pil atau apa saja, cukup dengan memakan petai saja maka masalah ini bisa dituntaskan. Vitamin B6 yang ada dalam petai dapat mengatur kadar gula darah di dalam tubuh.

Anemia

Untuk penderita anemia atau kurang sel darah merah, petai memiliki kandungan zat besi yang banyak maka dapat membantu menstimulasi posisi sel darah merah serta membantu apabila kita mengalami anemia.

Tekanan darah tinggi

Untuk mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi serta menderita stroke kandungan kalium yang banyak dalam petai dapat membantu mengobati tekanan darah tersebut.

Sembelit

Kandungan serat yang banyak dalam petai yang membuat seseorang yang mengalami gangguan pencernaan seperti sempbelit dapat kembali normal

Kegemukan

Berdasarkan penelitian Institute of Psychology Austria, yang menyatakan bahwa tekanan saat bekerja menyebabkan seseorang kurang makan yang dapat menenangkan seperti coklat serta keripik. dengan melihat 5000 pasien di rumah sakit penelitian menemukan bahwa kebanyakan orang jadi gemuk karena tekanan pekerjaan yang tinggi.

Laporan menyimpulkan bahwa untuk mengatasi nafsu makan tersebut karena panik, kita perlu mengendalikan kadar gula pada darah dengan mengemill banyak karbohidrat setiap 2 jam untuk membantu kadar gula tersebut menjadi tetap, Oleh sebab itu mengkonsumsi petai adalah solusi yang terbaik.

sakit lambung

Yang menderita sakit lambung mengkonsumsi petai dapat membantu merawat sistem pencernaan. Hal ini disebabkan tekstur petai yang lembut serta lemas. Selain itu petai dapat menetralkan asam lambung serta mengurangi iritasi dalam lambung.

Stress

Stress merupakan penyakit yang banyak ditemukan dalam aktivitas sehari-hari, stress disebabkan pikiran atau tuntutan pekerjaan yang dapat membuat masyarakat mengalami penyakit stress.

Zat kalium dalam petai, yaitu mineral penting yang membantu untuk menormalkan detak jantung yang bekerja mengirim oksigen ke otak, serta mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh.

Jadi, apabila seseorang mengalami stress, metabolisme dalam tubuh dapat terjaga. Oleh sebab itu kadar kalium pada tubuh menjadi berkurang. Hal ini dapat diatasi dengan cara memakan petai yang banyak zat kaliumnya.

Stroke

Dilihat dari hasil riset yang pernah ditulis “The New England Journal of Medicine” memakan petai menjadi makanan sehari-hari, karena sebab dapat menurunkan resiko penyakit stroke sampai 40%

Nah, sekarang kita tahu bagaimana manfaat buah petai ini, buah yang terkenal dan juga diejek karena baunya yang ditimbulkan dari memakan petai, namun ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan dengan cara rajin mengkonsumsinya.

Karbohidrat dalam petai ternyata lebih besar dibandingkan buah apel, petai memiliki protein 4 kali lipat lebih banyak, serta karbohidrat dua kali lebih banyak, 3 kali zat fosfor, 5 kali vitamin A dan zat besi, serta dua kali lipat vitamin, serta mineral lainnya. Zat kalium yang tinggi dalam petai menjadikan petai makanan terbaik. Sudah waktunya “petai menjadi makan favorit orang Sunda”, memakan buah petai dapat menjauhkan dari berbagai macam penyakit.

Populer

Flashnews