Babasan Atau Istilah Larangan “Pamali” Kata Orang Sunda!

Lamun di balarea urang Jawa aya babasan ‘Ora Endah’, di balarea urang sunda oge aya babasan atawa istilah ‘Pamali‘ anu hartina teu meunang atawa henteu sae (kurang alus), anu sipatna mangrupakeun larangan.

Pamali anu aya di lingkungan balarea urang sunda dijaman kapungkur, oge seueur keneh ngakar dina kahirupan urang sunda ayeuna. Leupas ti masalah mitos, teu sakedik jalmi sunda anu percaya kana papatah kolot baheula anu ngagunakeun istilah ‘ Pamali ‘ eta.

Aya pamaksud ti sepuh tiheula mikeun papatah eta teh. Pantangan-pantangan saleresna teu leupas ti kabiasaan sarta adat dina balarea urang sunda. Sumawonten, pantangan-pantangan sarta pamali kasebat lolobana atos dipercaya sacara turun temurun ti jaman baheula.

Istilah pamali sarta pantangan teras dicepeng teguh sarta dipercaya ku urang Sunda, khususna ti urang jawa barat. Sedengkeun macem-macem istilah pamali dina babasan urang sunda, se’eur pisan. Diantawisnya saperti :

Babasan Atawa Istilah “Pamali” Ceuk Urang Sunda

Babasan Atawa Istilah "Pamali" Ceuk Urang Sunda

 • Teu menang sare pas arek maghrib
 • Teu meunang nyiul (bersiul) di jero imah
 • Teu menang di angir (keramas) ti peuting komo deui poe sabtu
 • Teu menang ngalanggir
 • Teu menang ngadahar anu asem-aseum lamun tos burit
 • Teu meunang nakolan benda ti peting
 • Teu meunang motongan kuku ti peuting
 • Teu menang nyarita anu sererm-sereum ti peting
 • Teu menang meuli (meser) uyah ti peuting
 • Teu menang diuk atawa cicing dilawang panto
 • Teu menang nyukur bu’uk ti peuting
 • Teu menang cicing dikebon/sawah lamun geus mulai maghrib
 • Sarta babasan istilah pamali lainna.

Baca juga: 30+ Adat Istiadat Sunda Ciri Khas Rupa-Rupa Tradisi di Pilemburan

Sanes teu aya tujuana sepuh urang Sunda nyaram kitu teh? Tibatan ngalakukeun hal nu kos kitu, mending maca Al Quran atawa mondok wae ti peuting mah. Sarta seueur keneh deui anu dilarang atawa babasana ‘pamali’ laina anu sadayana gaduh hartina. Nah, salaku urang sunda hayu urang silih ngabejaan tur ka batur sarta talatah kanu lainna.

Populer

Flashnews