Artikel bahasa sunda tentang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

Basasunda.comArtikel bahasa sunda tentang lingkungan hidup dibawah ini merupakan sebuah artikel khusus yang akan membahas seputar lingkungan yang ada disekitar kita, sebab sangat begitu pentingnya bagi kita akan melestarikan lingkungan hidup bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup sangat besar sekali pengaruhnya bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu kita perlu menjaga serta melestarikanya. Dalam kesempatan ini putrasunda.com akan berbagi sebuah artikel bahasa sunda tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungangan hidup.

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Hidup

Artikel bahasa sunda tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

Manusa nyaeta makhluk sosial, kahirupana kedah ditunjang ku lingkungan hirup anu sae nu aya di sakelilingna. Lamun jalma aya dilingkungan anu beda, tangtu manehana kedah tiasa nyesuaikeun kana lingkungan hirupna nu anyar.

Lingkungan hirup tiasa ngajadikeun sumber pikeun nunjang kahirupan manusa jeung makhluk hirup nu sejen. Gusti nu agung atos nyediakeun lingkungan hirup pikeun kahirupan nu aya di bumi. Urang kedah tiasa ngamanpaatkeun lingkungan hirup sawajarna jeung ngajagi kalestarian alam nu aya disekitar.

Mangpaat lingkungan hirup pikeun manusa


Tangtu mangpaat lingkungan hirup pikeun kalangsungan hirup manusa teh ageng pisan. Salain pikeun tempat ajang urang cicing, lingkungan hirup nu aya disekitar oge tiasa di mangfaatkeun, nyaeta pikeun?

  • Nambah panghasilan pokok (kabutuhan sandang, pangan, jeung papan)
  • Media pikeun sosialisasi atawa interaksi sareng makhluk hirup nu sejen. Misalna manusa, sasatoan, jeung nu sejena.
  • Sumber energi nu bisa dimanfaatkeun pikeun ngadukung kalangsungan hirup manusa.
  • Ekosistem jeung kalestarian flora jeung fauna sarta sumber alam lain anu tiasa di lestarikeun.

Nah sumber daya alam anu disebutkeun diluhur, tiasa di mangpaatkeun pikeun ngadukung kabutuhan manusa sareng nu laina. Ku kitu urang kedah ngajagi kalestarian alam nu aya dilingkungan urang masing-masing, ulah dirusak tapi kedang urang jaga sasarengan. Aya dua unsur lingkungan hirup teh nyaeta:

  • 1. Unsur hayati atawa biotik – Nyaeta sagala unsur makhluk hirup nu aya dina lingkungan hirup, misalna manusa, sasatoan, tatangkalan, jeung sajabana.
  • 2. Unsur fisik atawa abiotik – Nyaeta sagala unsur lingkungan anu teu aya nyawana (nu paeh) contona cai, udara, batu, jeung sajabana.

Nah eta dua unsur lingkungan anu mangrupakeun unsur penting pikeun kalangsungan hirup pikeun sagala makhluk anu hirup nu aya di dunya. Lingkungan hirup mangrupakeun tempat pusat kahirupan manusa, ayana lingkungan hirup anu alus bisa masihan loba fungsi anu ageng pikeun manusa.

Lestarikeun lingkungan hirup pikeun anak cucu urang!


Ngalestarikeun lingkungan hirup wajib pikeun urang, sabab kabutuhan hirup manusa teh ditunjang ku alam. Lain saukur tanggung jawab pamarentah hungkul, tapi eta oge jadi tanggung jawab urang sadaya nu aya di bumi ieu.

Masing-masing jalmi kedah boga kasadaran pikeun usaha nyalametkeun lingkungan hirup nu aya disekitarna masing-masing sasuai kamampuan nana. Sabab usaha saletik oge bakal jadi ageng manfaatna pikeun anak jeung cucu urang engkina.

Nah, demikian artikel bahasa sunda tentang lingkungan hidup. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita, ayo bersama-sama melestarikan dan menjaga lingkungan hidup yang ada ditempat tinggal kita masing-masing, terimakasih atas waktunya!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *